Navigatsioonitee

Erakorraline arstiabi - Ungari

Hädaolukord

 • Helistage numbril 104 või 112

Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar
(Ungari riiklik haigekassa)
Tel: +36 1 350 1618
E-post: sajto@oep.hu
E-post: nemzetk@oep.hu


Ravi, kindlustus ja kulud

Selleks et kasutada Euroopa ravikindlustuskaardi eeliseid, peate pöörduma selliste tervishoiutöötajate vastuvõtule, kellel on sõlmitud leping riikliku haigekassaga Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar (OEP). Neid iseloomustab järgmine kirjeldus: „A társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira szerződött szolgáltató“ (tervishoiuteenuse pakkuja, kellel on sõlmitud leping riikliku sotsiaalkindlustussüsteemiga).

Arstid

 • Selleks et kasutada Euroopa ravikindlustuskaardi eeliseid, peate pöörduma sellise arsti vastuvõtule, kellel on sõlmitud leping riikliku haigekassaga Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar (OEP). Konsultatsioonid on tasuta.
 • Eriarsti juurde pääsemiseks vajate üldarsti saatekirja.

Hambaarstid

 • Selleks et kasutada Euroopa ravikindlustuskaardi eeliseid, peate pöörduma sellise hambaarsti vastuvõtule, kellel on sõlmitud leping riikliku haigekassaga OEP.
 • OEPga seotud hambaarstid pakuvad tasuta järgmisi meditsiiniliselt näidustatud teenuseid:
  • hädaabi;
  • teatavat liiki ravi, mida pakutakse eriarsti saatekirja alusel;
  • teatav hammaste säilitamiseks vajalik ravi;
  • hambakirurgia;
  • igemehaiguste ravi.
 • Kõigi muude hambaraviliikide puhul on ette nähtud tasu (v.a alla 18-aastaste ja üle 62-aastaste inimeste puhul ning rasedate ja kuni 90 päeva tagasi sünnitanud naiste puhul).
 • Enne ravi tutvuge tervishoiuteenuse pakkuja juures kättesaadava teabega või küsige telefoni teel nende hinnakirja kohta (teave võib mõnel pool olla ka muudes keeltes peale ungari keele, kuid seadus seda ei nõua).
 • Materjalikulu tasub tavapäraselt patsient.

Haiglaravi

 • Haiglaraviks on vaja arsti saatekirja, välja arvatud hädaolukorras.
 • Haiglaravi on tavaliselt tasuta sellistes haiglates, millel on sõlmitud leping riikliku haigekassaga OEP.
 • Haiglad kohaldavad täiendavat tasu eriteenuste eest, nagu eripalat või erimenüü.

Ravimiretseptid

 • Retseptiravimite eest tuleb tasuda.
 • Sõltuvalt ravimist peate selle eest tasuma kas osaliselt või kogu hinna. Neid kulusid Ungaris ei hüvitata, kuid võite taotleda hüvitist tagasi kodumaale jõudes.

Kiirabi

 • Kiirabitransport on tasuta.

Kiirabilennud

 • Teave puudub.

Hüvitamine
 • Ungaris ravikulusid ei hüvitata, sest peate tasuma üksnes teie maksta jääva osa ravikuludest.
 • Kui peate ravi eest maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma oma riikliku ravikindlustuse pakkujaga ning taotlema kulude hüvitamist.

Patsiendi omaosalus Riiklik haigekassa
Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi
 • Dialüüsikeskuste loetelu on kättesaadav riikliku haigekassa veebisaidil (üksnes ungari keeles).
 • Hapnikuravi ja keemiaraviga seoses võtke ühendust riikliku haigekassaga (üksnes ungari keeles).

Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Ungaris välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar
(Ungari riiklik haigekassa)
Tel: +36 1 350 1618
E-post: sajto@oep.hu
E-post: nemzetk@oep.hu