Navigatsioonitee

Erakorraline arstiabi - Ungari

Hädaolukord

 • Helistage numbril 104 või 112

Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar
(Ungari riiklik haigekassa)
Tel: +36 1 350 1618
E-post: sajto@oep.hu
E-post: nemzetk@oep.hu

Ravi, kindlustus ja kulud

Selleks et kasutada Euroopa ravikindlustuskaardi eeliseid, peate pöörduma selliste tervishoiutöötajate vastuvõtule, kellel on sõlmitud leping riikliku haigekassaga Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar (OEP). Neid iseloomustab järgmine kirjeldus: „A társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira szerződött szolgáltató” (tervishoiuteenuse pakkuja, kellel on sõlmitud leping riikliku sotsiaalkindlustussüsteemiga).

Arstid

 • Selleks et kasutada Euroopa ravikindlustuskaardi eeliseid, peate pöörduma sellise arsti vastuvõtule, kellel on sõlmitud leping riikliku haigekassaga Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar (OEP). Konsultatsioonid on tasuta.
 • Eriarsti juurde pääsemiseks vajate üldarsti saatekirja.

Hambaarstid

 • Selleks et kasutada Euroopa ravikindlustuskaardi eeliseid, peate pöörduma sellise hambaarsti vastuvõtule, kellel on sõlmitud leping riikliku haigekassaga Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar (OEP).
 • OEPga seotud hambaarstid pakuvad meditsiinilise vajaduse korral järgmisi tasuta teenuseid:
  • hädaabi;
  • teatavat liiki ravi, mida pakutakse eriarsti saatekirja alusel;
  • teatav hammaste säilitamiseks vajalik ravi;
  • hambakirurgia;
  • igemehaiguste ravi.
 • Kõigi muude hambaraviliikide puhul on ette nähtud tasu (v.a alla 18-aastaste ja üle 60-aastaste isikute puhul ning rasedate ja kuni 90 päeva tagasi sünnitanud naiste puhul).
 • Enne ravi tutvuge tervishoiuteenuse pakkuja juures saadavaloleva teabega või küsige telefoni teel nende hinnakirja kohta (teave võib mõnel pool olla ka muudes keeltes peale ungari keele, kuid seadus seda ei nõua).
 • Materjalikulu tasub tavapäraselt patsient.

Haiglaravi

 • Haiglaraviks on vaja arsti suunamist, välja arvatud hädaolukorras.
 • Haiglaravi on tavaliselt tasuta sellistes haiglates, millel on sõlmitud leping riikliku haigekassaga OEP.
 • Alates 2012. aasta juunist peate täiendavalt tasuma kuni 100 000 Ungari forinti, kui:
  • Teil ei ole haiglaraviks arsti saatekirja;
  • Te valite mõne muu tervishoiuteenuse pakkuja ning mitte selle, kelle juurde Teid suunati
   ;
  • valite raviarsti, kes ei täida hospitaliseerimise ajal töökohuseid.
 • Asjaomaseid kulusid Ungaris ei hüvitata, kuid Te võite taotleda hüvitist tagasi kodumaale jõudes.
 • Haiglad kohaldavad täiendavat tasu eriteenuste eest, nagu eripalat või erimenüü.

Ravimiretseptid

 • Retseptiravimite eest tuleb tasuda.
 • Sõltuvalt ravimist peate selle eest tasuma kas osaliselt või kogu hinna. Seda Ungaris ei hüvitata, kuid Te võite taotleda hüvitist tagasi kodumaale jõudes.

Kiirabi

 • Kiirabiteenused on tasuta.

Kiirabilennud

 • Teave puudub.

Hüvitamine

 • Ungaris ravikulusid ei hüvitata, sest peate tasuma üksnes Teie maksta jääva osa ravikuludest.
 • Kui peate ravi eest maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma oma riikliku ravikindlustuse pakkujaga ning taotlema kulude hüvitamist.

Teave omaosaluse kohta

Riiklik haigekassa

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi

Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Ungaris välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar
(Ungari riiklik haigekassa)
Tel: +36 1 350 1618
E-post: sajto@oep.hu
E-post: nemzetk@oep.hu


  Jaga

 • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel