Navigatsioonitee

Erakorraline arstiabi - Ungari

Hädaolukord

 • Helistage numbril 104 või 112

Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar
(Ungari riiklik haigekassa)
Tel: +36 1 350 1618
E-post: sajto@oep.hu
E-post: nemzetk@oep.hu

Ravi ja kulud

Euroopa ravikindlustuskaarti saate kasutada selliste tervishoiutöötajate vastuvõtul, kellel on leping riikliku haigekassaga (Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar (OEP)). Nad kasutavad järgmist tähist: „A társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira szerződött szolgáltató” (sotsiaalkindlustusega hõlmatud lepinguline tervishoiuteenuse pakkuja).

Arstid

 • Euroopa ravikindlustuskaarti saate kasutada sellise arsti vastuvõtul, kellel on leping riikliku haigekassaga (Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar (OEP)). Konsultatsioonid on tasuta.
 • Spetsialisti juurde pääsemiseks on vaja üldarsti suunamist.

Hambaarstid

 • Euroopa ravikindlustuskaarti saate kasutada sellise hambaarsti vastuvõtul, kellel on leping riikliku haigekassaga (Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar (OEP)).
 • OEP hambaarstid pakuvad meditsiinilise vajaduse korral järgmisi tasuta teenuseid:
  • hädaabi
  • spetsialisti suunamise alusel osutatav ravi
  • teatav hammaste säilitamiseks vajalik ravi
  • hambakirurgia
  • igemehaiguste ravi.
 • Kõigi muude hambaraviliikide puhul on ette nähtud tasu (v.a alla 18-aastaste ja üle 60-aastaste isikute puhul ning rasedate naiste puhul kuni 90 päeva jooksul peale sünnitust).
 • Enne ravi tutvuge tervishoiuteenuse pakkuja juures saadavaloleva teabega või küsige telefoni teel nende hinnakirja kohta (teave võib mõnel pool olla ka muudes keeltes peale ungari keele, kuid seadus seda ei nõua).
 • Materjalikulu tasub tavapäraselt patsient.

Haiglaravi

 • Haiglaraviks on vaja arsti suunamist, välja arvatud hädaolukorras.
 • Haiglaravi on tavaliselt tasuta sellistes haiglates, millel on sõlmitud leping riikliku haigekassaga OEP.
 • Alates 2012 aasta juunist peate täiendavalt tasuma kuni 100 000 Ungari forinti, kui:
  • teil ei ole haiglaraviks arsti suunamist
  • te valite mõne muu tervishoiuteenuse pakkuja ning mitte selle, kelle juurde teid
   suunati
  • valite raviarsti, kes ei täida hospitaliseerimise ajal töökohuseid.
 • Asjaomaseid kulusid Ungaris ei hüvitata, kuid te võite taotleda hüvitist tagasi kodumaale jõudes.
 • Haiglad kohaldavad täiendavat tasu eriteenuste eest, nagu eripalat või erimenüü.

Ravimiretseptid

 • Retseptiravimite eest tuleb tasuda.
 • Sõltuvalt ravimist peate selle eest tasuma kas osaliselt või kogu hinna. Seda Ungaris ei hüvitata, kuid te võite taotleda hüvitist tagasi kodumaale jõudes.

Kiirabi

 • Kiirabiteenused on tasuta.

Kiirabilennud

 • Teave puudub.

Hüvitamine

Ungaris ravikulusid ei hüvitata, sest peate tasuma üksnes teie maksta jääva osa ravikuludest.

Kui pidite ravi eest maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma oma riikliku ravikindlustuse pakkujaga ning taotlema kulude hüvitamist.

 


  Jaga

 • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel