Navigatsioonitee

Erakorraline arstiabi - Prantsusmaa

Hädaolukord

 • Helistage numbril 112

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
(Euroopa ja rahvusvaheliste sotsiaalkindustussidemete keskus)
Üksikasjalik teave prantsuse, inglise, hispaania, saksa, itaalia ja portugali keeles.

Tel: +33 1 45 26 33 41
E-post: ceam@cleiss.fr

Ravi, kindlustus ja kulud

Kogu teave, mis on seotud tervishoiutöötajate (arstid, hambaarstid, õed jne) ning haiglatega Teie peatumiskohaks olevas piirkonnas, samuti teave ravikulude ja sotsiaalkindlustuskatte kohta Prantsusmaal, on kättesaadav veebisaidil ameli-direct (üksnes prantsuse keeles).

Arstid

 • Euroopa ravikindlustuskaarti saate kasutada Prantsusmaa riiklikus tervishoiusüsteemis registreeritud nn lepingulise arsti („conventionné”) vastuvõtul.
 • Lepingulised arstid kuuluvad ühte kahest järgmisest kategooriast:
  „Secteur 1”: arstid, kelle vastuvõtul peab tasuma ametliku kehtestatud tasu;
  „Secteur 2”: arstid, kelle vastuvõtul tuleb lisaks ametlikule kehtestatud tasule maksta ka lisatasu.
 • Tasumine toimub otse arstile. Arst täidab ravi käsitleva vormi („feuille de soins”) ning kirjutab vajadusel välja ka ravimiretsepti. Teil on seda vormi vaja hüvitise taotlemiseks.

Hambaarstid

 • Euroopa ravikindlustuskaarti saate kasutada Prantsusmaa riiklikus tervishoiusüsteemis registreeritud nn lepingulise hambaarsti („conventionné”) vastuvõtul.
 • Hambaarsti teenuste eest peate maksma otse hambaarstile, kes täidab ravi käsitleva vormi („feuille de soins”) ning kirjutab vajadusel välja ka ravimiretsepti. Teil on seda vormi vaja hüvitise taotlemiseks.

Haiglaravi

 • Esitage haiglasse saabumisel kindlasti oma Euroopa ravikindlustuskaart. See säästab Teid võimalike hüvitatavate kulude ettemaksmisest ning tagab selle, et maksate üksnes selle osa kuludest, mille peab kandma patsient.
 • Peate tasuma voodipäevatasu.
 • Lisaks voodipäevatasule peate tõsisema ravi korral maksma veel ka kindla summa. Asjaomaseid kulusid Prantsusmaal ei hüvitata, kuid Te võite taotleda hüvitist tagasi kodumaale jõudes.
 • Kui peate ravile minema erahaiglasse või -kliinikusse, siis tehke eelnevalt kindlaks, kas see on registreeritud ka riiklike tervishoiuteenuste pakkujana („conventionné”).

Ravimiretseptid

 • Koos retseptiga peaksite kaasa saama ka ravi käsitleva vormi („feuille de soins”) – ilma selleta ei saa Te kulude hüvitamist taotleda. Retseptiravimid hüvitatakse üksnes juhul, kui need kuuluvad hüvitatavate ravimite registrisse. Apteeker teavitab Teid sellest, millised ravimid kuuluvad hüvitamisele ja millised mitte.

Kiirabi

 • Vajadus kiirabi või takso järele tuleb arsti poolt kindlaks määrata. Kiirabiteenuse maksumus tuleb tasuda ette otse meditsiinitöötajale.

Kiirabilennud

 • Vajadus kiirabilennu järele tuleb arsti poolt kindlaks määrata ning selleks on vaja eelnevat luba, mille saab kohalikust CPAMi (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) büroost.

Hüvitamine

 • Prantsusmaal tuleks kulude hüvitamiseks pöörduda kohaliku CPAMi büroo (Caisse Primaire D‘Assurance Maladie) poole.
 • Peate esitama ravi käsitleva vormi („feuille de soins”), koopiad kviitungitest ja retseptidest, koopia oma Euroopa ravikindlustuskaardist, oma alalise elukoha aadressi ja pangaandmed (sh IBAN- ja BIC-koodi). Hüvitise kinnitus saadetakse Teie kodusele aadressile.
 • Teil on võimalik taotleda tavapäraste ravitasude hüvitamist ligikaudu 70% ulatuses (või 80% haiglaravi kuludest).
 • Kui Te ei saa taotleda hüvitist Prantsusmaal viibimise ajal, siis peate selleks ühendust võtma ravikindlustuse pakkujaga oma kodumaal pärast sinna jõudmist.

Teave omaosaluse kohta

Teave puudub.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi

Veebisaidi ameli-direct teenust pakub Prantsusmaa ravikindlustussüsteem. Võite sellelt otsida tervishoiutöötajat (arsti, õde, apteekrit, jne) või tervishoiuasutust (haiglat, kliinikut, jne) erinevate kriteeriumide alusel (nimi, eriala, asukoht jne). Samuti saate leida teenuste maksumuse ja hüvitamise alused.

Sellelt veebisaidilt saate leida keskused, mis pakuvad dialüüsi-, keemiaravi või hapnikuravi teenuseid (mis Prantsusmaal kuuluvad pneumoloogia teenuste alla).

Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Prantsusmaal välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

Võtke ühendust oma kohaliku CPAMi bürooga (Caisse Primaire D‘Assurance Maladie) Prantsusmaal:


  Jaga

 • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel