Navigatsioonitee

Erakorraline arstiabi - Prantsusmaa

Hädaolukord

 • Helistage numbril 112

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
(Euroopa ja rahvusvaheliste sotsiaalkindustussidemete keskus)
Üksikasjalik teave prantsuse, inglise, hispaania, saksa, itaalia ja portugali keeles.

Tel: +33 1 45 26 33 41
E-post: ceam@cleiss.fr

Ravi ja kulud

Kogu teave, mis on seotud tervishoiutöötajate (arstid, hambaarstid, õed jne) ning haiglatega teie peatumiskohaks olevas piirkonnas, samuti teave ravikulude ja Prantsusmaa sotsiaalkindlustuskatte kohta, on kättesaadav veebisaidil ameli-direct (üksnes prantsuse keeles).

Arstid

 • Euroopa ravikindlustuskaarti saate kasutada Prantsusmaa riiklikus tervishoiusüsteemis registreeritud nn lepingulise arsti („conventionné”) vastuvõtul.
 • Lepingulised arstid kuuluvad ühte kahest järgmisest kategooriast:
  „Secteur 1”: arstid, kelle vastuvõtul peab tasuma ametliku sotsiaalkindlustusmäära kohaselt;
  „Secteur 2”: arstid, kelle vastuvõtul tuleb lisaks ametlikule määrale maksta ka lisatasu.
 • Tasumine toimub otse arstile. Arst täidab ravi käsitleva vormi („feuille de soins”) ning kirjutab vajadusel välja ka ravimiretsepti. Teil on seda vormi vaja hüvitise taotlemiseks.

Hambaarstid

 • Euroopa ravikindlustuskaarti saate kasutada Prantsusmaa riiklikus tervishoiusüsteemis registreeritud nn lepingulise hambaarsti („conventionné”) vastuvõtul.
 • Tasumine toimub otse hambaarstile. Hambaarst täidab ravi käsitleva vormi („feuille de soins”) ning kirjutab vajadusel välja ka ravimiretsepti. Teil on seda vormi vaja hüvitise taotlemiseks.

Haiglaravi

 • Esitage haiglasse saabumisel kindlasti oma Euroopa ravikindlustuskaart. See säästab teid võimalike hüvitatavate kulude ettemaksmisest ning tagab selle, et maksate üksnes selle osa kuludest, mille peab kandma patsient.
 • Peate tasuma voodipäevatasu.
 • Lisaks voodipäevatasule peate tõsisema ravi korral maksma veel ka kindla summa. Asjaomaseid kulusid Prantsusmaal ei hüvitata, kuid te võite taotleda hüvitist tagasi kodumaale jõudes.
 • Kui peate ravile minema erahaiglasse või -kliinikusse, siis tehke eelnevalt kindlaks, kas see on registreeritud ka riiklike tervishoiuteenuste pakkujana („conventionné”).

Ravimiretseptid

 • Koos retseptiga peaksite kaasa saama ka ravi käsitleva vormi („feuille de soins”) – ilma selleta ei saa te kulude hüvitamist taotleda. Retseptiravimid hüvitatakse üksnes juhul, kui need kuuluvad hüvitatavate ravimite registrisse. Apteeker teavitab teid sellest, millised ravimid kuulavad hüvitamisele ja millised mitte.

Kiirabi

 • Vajadus kiirabi või takso järele tuleb arsti poolt kindlaks määrata. Kiirabiteenuse maksumus tuleb tasuda ette otse tervishoiutöötajale.

Kiirabilennud

 • Vajadus kiirabilennu järele tuleb arsti poolt kindlaks määrata ning selleks on vaja eelnevat luba, mille saab kohalikust CPAMi (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) büroost.

Hüvitamine

 • Prantsusmaal taotletakse kulude hüvitamist kohalikust CPAMi büroost.
 • Peate esitama ravi käsitleva vormi („feuille de soins”), koopiad kviitungitest ja retseptidest, koopia oma Euroopa ravikindlustuskaardist, oma alalise elukoha aadressi ja pangaandmed (sh IBAN- ja BIC-koodi). Hüvitise kinnitus saadetakse teie kodusele aadressile.
 • Teil on võimalik taotleda tavapäraste ravitasude hüvitamist ligikaudu 70% ulatuses.
 • Kui te ei ole saanud taotleda hüvitist Prantsusmaal viibimise ajal, siis peate selleks ühendust võtma ravikindlustuse pakkujaga oma kodumaal pärast sinna jõudmist.

  Jaga

 • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel