Navigatsioonitee

Kuidas kaarti kasutada? - Prantsusmaa

Hädaolukord

 • Helistage numbril 112

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
(Euroopa ja rahvusvaheliste sotsiaalkindlustussidemete keskus)
Üksikasjalik teave prantsuse, inglise, hispaania, saksa, itaalia, portugali ja poola keeles.

Tel. +33 1 45 26 33 41
E-post: ceam@cleiss.fr

Tervisekindlustus (prantsuse keeles: assurance maladie): www.ameli.fr


Ravi, kindlustus ja kulud

Teavet:

 • meditsiinitöötajate (arstide, hambaarstide, õdede jne),
 • oma peatuskoha läheduses asuvate haiglate,
 • tervisekindlustusega seotud kulude ja kindlustuskatte kohta Prantsusmaal

leiate veebilehelt „annuaire santé d'ameli“ (ainult prantsuse keeles).

Arstid

 • Euroopa ravikindlustuskaarti saate kasutada Prantsusmaa riiklikus tervishoiusüsteemis registreeritud nn lepingulise („conventionné”) arsti vastuvõtul.
 • Lepingulised arstid kuuluvad ühte kahest järgmisest kategooriast:
  Secteur 1 (sektor 1): arstid, kelle vastuvõtul peab tasuma ametlikult kehtestatud tasu.
  Secteur 2 (sektor 2): arstid, kelle vastuvõtul tuleb lisaks ametlikult kehtestatud tasule maksta ka lisatasu.
 • Maksta tuleb otse arstile. Arst täidab ravikirjelduse vormi („feuille de soins”) ning kirjutab vajaduse korral välja ravimiretsepti. Täidetud vormi on vaja hüvitise taotlemiseks.

Hambaarstid

 • Euroopa ravikindlustuskaarti saate kasutada Prantsusmaa riiklikus tervishoiusüsteemis registreeritud nn lepingulise („conventionné”) hambaarsti vastuvõtul.
 • Maksta tuleb otse hambaarstile. Arst täidab ravikirjelduse vormi („feuille de soins”) ning kirjutab vajaduse korral välja ravimiretsepti. Täidetud vormi on vaja hüvitise taotlemiseks.

Haiglaravi

 • Haigla vastuvõtus esitage oma Euroopa ravikindlustuskaart. Siis ei pea te hüvitamisele kuuluvate esialgsete kulude eest ette maksma. Teil tuleb tasuda ainult see osa kuludest, mille peab kandma patsient.
 • Peate maksma haiglapäevatasu.
 • Lisaks sellele peate tõsisema ravi korral tasuma veel ka ühekordse kindlaks määratud summa. Neid kulusid Prantsusmaal ei hüvitata, kuid saate hüvitist taotleda tagasi kodumaale jõudes.
 • Kui peate ravile minema erahaiglasse või -kliinikusse, siis kontrollige eelnevalt, kas see on registreeritud ka riiklike tervishoiuteenuste pakkujana („conventionné”).

Retseptiravimid

 • Retseptiga peaksite kaasa saama ravikirjelduse vormi („feuille de soins”). Ilma selleta ei saa te kulude hüvitamist taotleda. Retseptiravimid hüvitatakse üksnes juhul, kui need kuuluvad hüvitatavate ravimite registrisse. Apteeker ütleb teile, millised ravimid kuuluvad hüvitamisele ja millised mitte.

Kiirabiteenus

 • Kiirabiauto teenuse kasutamiseks peab teil olema arstitõend selle kohta, et vajate transporti kiirabi või taksoga.
 • Kiirabiauto teenuse maksumus tuleb tasuda ette otse meditsiinitöötajale.

Kiirabilennud

Kiirabilennu kasutamiseks on vaja: 

 • arstitõendit ja
 • haigekassa kohaliku büroo (Caisse Primaire d’Assurance Maladie, CPAM) eelnevat luba.

Hüvitamine

 • Prantsusmaal tuleb kulude hüvitamiseks pöörduda haigekassa kohaliku büroo (Caisse Primaire D'Assurance Maladie, CPAM) poole.
 • Esitada tuleb:
  • ravikirjelduse vorm („feuille de soins”);
  • retseptide ja arvete koopiad;
  • Euroopa ravikindlustuskaardi koopia;
  • kodune aadress;
  • pangakonto andmed, sh rahvusvaheline pangakontonumber (IBAN) ja ettevõtte tunnuskood (BIC).

Hüvitise kinnitus saadetakse teie kodusele aadressile.

 • Teil on võimalik taotleda tavapäraste ravikulude hüvitamist ligikaudu 70% ulatuses (haiglaravi puhul 80%).
 • Kui te ei saa hüvitist taotleda Prantsusmaal viibimise ajal, siis peaksite pärast tagasi jõudmist ühendust võtma oma ravikindlustuse pakkujaga kodumaal.

Patsiendi omaosalus

Teave puudub.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi

Tervishoiuregistri (annuaire santé) teenust pakub Prantsusmaa ravikindlustussüsteem. Mitmesuguste kriteeriumide alusel (nimi, valdkond, tegevuskoht) saab otsida:

 • ametlikku tervishoiutöötajat (arst, õde, apteeker jne);
 • tervishoiuasutust (haigla, kliinik jne);
 • teavet ravikulude ja hüvitise taotlemise kohta;
 • asutusi, mis pakuvad dialüüs-, keemia- või hapnikuravi teenuseid (hapnikuravi kuulub Prantsusmaal pneumoloogia alla).

Kuidas kaarti taotleda?


Kaarti tunnustavad arstid/haiglad


Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Prantsusmaal välja antud Euroopa ravikindlustuskaardi omanikele

Prantsusmaa haigekassa kohaliku bürooga (Caisse Primaire D‘Assurance Maladie, CPAM) saab ühendust võtta

 • Interneti teel: oma konto kaudu – compte ameli / rubriik „Assurés” (kindlustatud isikud);
 • telefoni teel: numbril 3646, välismaalt helistades +33 811 70 3646.