Navigatsioonitee

Erakorraline arstiabi - Soome

Märkus

 • Islandi, Norra, Rootsi ja Taani kodanikud peavad Soomes tasuta arstiabi saamiseks esitama ainult oma kehtiva isikutunnistuse.

Hädaolukord

 • Helistage numbril 112
 • Kela (Soome sotsiaalkindlustusasutus)

Kelal on erinevate teenuste jaoks riiklikud klienditeenindusnumbrid. Talitus on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.00 – 18.00.

Sotsiaalkindlustuse klienditeeninduse telefoninumber, kolides Soome või Soomest teise riiki ja muude rahvusvaheliste olukordade puhul, on +358 20 634 0200


Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

 • Euroopa ravikindlustuskaardiga on teil õigus saada ravi ükskõik millises riiklikku tervishoiusüsteemi kuuluvas asutuses. Võite ühendust võtta kohaliku tervishoiukeskusega, kus spetsialistid hindavad, millist ravi te vajate.
 • Selleks et maksta ravi eest samadel alustel kohalike elanikega, peate esitama kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi ning kas passi või muu isikut tõendava dokumendi.
 • Tervishoiukeskus võtab teilt tavapärast tasu vastavalt kindlaksmääratud hinnakirjale.
 • Kui olete alla 18-aastane, siis on ravi teile tavapärasel tööajal tasuta (väljaspool tööaega tuleb tasuda patsienditasu kindlaksmääratud hinnakirja alusel).
 • Samuti võite külastada eraarste või -kliinikuid, kuid sellisel juhul peate ravi eest tasuma täissumma. Pärast võite siiski taotleda kulude hüvitamist sotsiaalkindlustusasutuselt Kela.

Hambaarstid

 • Euroopa ravikindlustuskaardiga on teil õigus saada ravi ükskõik millises riiklikku tervishoiusüsteemi kuuluvas asutuses. Hambaravi vajaduse korral võtke ühendust kohaliku tervishoiukeskusega.
 • Selleks et maksta ravi eest samadel alustel kohalike elanikega, peate esitama kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi ning kas passi või muu isikut tõendava dokumendi.
 • Tervishoiukeskus võtab teilt tavapärast tasu kindlaksmääratud hinnakirja alusel.
 • Kui olete alla 18-aastane, siis on hambaravi teile tavapärasel tööajal tasuta (väljaspool tööaega tuleb tasuda patsienditasu vastavalt kindlaksmääratud hinnakirjale).
 • Samuti võite külastada erahambaarste või -hambakliinikud, kuid sellisel juhul peate ravi eest tasuma täissumma. Pärast võite siiski taotleda kulude hüvitamist sotsiaalkindlustusasutuselt Kela.

Haiglaravi

 • Haiglaravile pääsemiseks vajate arsti saatekirja.
 • Peate esitama kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi ning kas passi või muu isikut tõendava dokumendi.
 • Statsionaarse ravi puhul on patsientidele kehtestatud voodipäevatasu.
 • Kui olete alla 18-aastane, siis ei pea te voodipäevatasu maksma rohkem kui seitsme päeva kohta samas kalendriaastas.
 • Ambulatoorse ravi puhul kehtivad samuti patsienditasud.
 • Erahaigla puhul peate tasuma kõik kulud. Pärast võite siiski taotleda kulude hüvitamist sotsiaalkindlustusasutuselt Kela.

Ravimiretseptid

 • Retseptiravimeid saab igast apteegist.
 • Apteegis peate ravimi eest tasuma täissumma.
 • Apteek peaks väljastama kviitungi kogu retseptiravimi maksumuse kohta. Asjaomast kviitungit saate seejärel kasutada Kelalt kulude hüvitamise taotlemiseks.

Kiirabi

 • Euroopa ravikindlustuskaardiga on teil hädaolukorras õigus saada kiirabi. Peate kiirabitöötajatele esitama oma kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi.
 • Kiirabis saadud ravi eest peate maksma patsienditasu (25 eurot).

Kiirabilennud

 • Euroopa ravikindlustuskaardiga on teil hädaolukorras õigus kiirabilendudele. Peate lennukiirabi töötajatele esitama oma kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi.
 • Kiirabilennu vajaduse üle otsustatakse pärast kõne saamist numbrile 112.

Hüvitamine
 • Riikliku ravikindlustussüsteemi raames hüvitatakse osa:
  • eratervishoiuteenuste kasutamisega seotud kuludest vastavalt kindlaksmääratud hinnakirjale;
  • ravi ja uuringutega seotud reisikuludest;
  • teatavatest ravimitest.
 • Kohalike tervishoiukeskuste või haiglate poolt kehtestatud tavapäraseid patsienditasusid ei hüvitata.
 • Kelalt võib kulude hüvitamist taotleda vormi SV 127(e) abil, mille saate erakliinikutest. Samuti leiate asjaomase vormi Kela veebisaidilt.
 • Täitke vorm ja allkirjastage see. Vormil peate esitama teie alalise elukoha aadressi, kuupäeva ja teie pangaandmed (panga nime ning teie kontonumbri (sh IBAN- ja BIC-koodi)).
 • Lisage vajalike dokumentide koopiad ning saatke need Kelale. Need hõlmavad dokumente arstitasude ning arsti poolt välja kirjutatud uuringute ja ravi kohta. Samuti teie Euroopa ravikindlustuskaardi ja passi või muu isikut tõendava dokumendi koopiaid.
 • Kela maksab hüvitise otse teie pangakontole.
 • Hüvitist tuleb taotleda kuue kuu jooksul kulude tasumisest.
 • Tutvuge hüvitamise üksikasjadega Kela veebisaidil.

Infotelefon ravikulude hüvitamiseks
Tel: +358 20 692 204 (soome keeles)
Tel: +358 20 692 224 (rootsi ja inglise keeles)

Kui peate ravi eest maksma ja te ei ole saanud taotleda hüvitist Soomes viibimise ajal, siis peate selleks ühendust võtma ravikindlustuse pakkujaga oma kodumaal pärast sinna jõudmist.


Patsiendi omaosalus
 • Soomes on riiklikud sotsiaal- ja tervishoiuteenused
  • tasuta või
  • tuleb igaühel nende eest tasuda sama patsienditasu või
  • on patisenditasu kindlaks määratud vastavalt sissetulekule ja pere suurusele.
 • Kohalike sotsiaal- ja tervishoiuteenuste tasude ülemmäärad on kehtestatud sotsiaal- ja tervishoiuteenuste patsienditasusid käsitlevas aktis ja määruses. Kohalikud omavalitsused võivad kehtestada madalamad määrad või võimaldada asjaomast teenust tasuta. Kohalikud omavalitsused ei tohi küsida teenuste tegelikust maksumusest suuremat tasu.
 • Riiklike teenuste tasudele on kalendriaasta kohta kehtestatud ülemmäär, millest edasi patsiendid ei pea enam maksma. See ei kehti aga hoolekandeasutuste lühiajaliste teenuste puhul. Täiendava teabe saamiseks, külastage palun sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi veebisaiti.
 • Erasektori arsti või hambaarsti teenuste kulusid hüvitab Kela vastavalt kindlaks määratud hinnakirjale. Kela hüvitab eraarsti tasud osaliselt ning läbivaatuse ja ravikulud vastavalt kindlaksmääratud hinnakirjale. Kindlaksmääratud hinnakirja leiate soome keeles Kela veebisaidilt. Kindlaksmääratud hinnakirjas esitatud maksimaalne hüvitatav tasu on sageli väiksem arsti poolt tegelikult küsitud tasust.
 • Avaliku sektori teenuseosutajatelt saadud raviteenuseid ei hüvitata ning hüvitamisele ei kuulu ka perioodid, mil isikut raviti riiklikus haiglas või asutuses (nt vanadekodus).
 • Kela hüvitab ka retseptiravimeid.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi Kui vajate sellist ravi, võtke palun enne ühendust asjaomase tervishoiuasutusega (nt haiglaga), kus soovite ravi saada.

Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Soomes välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

Võtke ühendust Kela rahvusvaheliste küsimuste keskusega

Tel: +358 20 634 25 0200

Faks: +358 20 634 25 1599

E-post: inter.helsinki@kela.fi