Navigatsioonitee

Erakorraline arstiabi - Soome

Märkus: muude Põhjamaade (Taani, Island, Norra ja Rootsi) kodanikud peavad Soomes arstiabi saamiseks esitama ainult oma kehtiva isikutunnistuse.

Hädaolukord, kiirabi, kiirabilennud

 • Helistage numbril 112

Kela (Soome sotsiaalkindlustusasutus)
Telefon: +358 20634 0210 (soome keeles)
Telefon: +358 20634 0220 (rootsi keeles)

või võtke ühendust kohaliku tervishoiukeskuse või haiglaga piirkonnas, kus te viibite.

Euroopa ravikindlustuskaardi kasutamine, kui viibite Soomes ajutiselt

Soomes on kaks riigikeelt: soome ja rootsi keel. Enamus inimesi (sh tervishoiuvaldkonna spetsialistid) räägib siiski ka inglise keelt.

Ravi ja kulud

Arstid

 • Euroopa ravikindlustuskaardiga on teil õigus saada ravi ükskõik millises riiklikku tervishoiusüsteemi kuuluvas asutuses. Võite ühendust võtta kohaliku tervishoiukeskusega, kus spetsialistid hindavad, millist ravi te vajate.
 • Selleks et maksta ravi eest samadel alustel kohalike elanikega, peate esitama kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi ning kas passi või muu isikut tõendava dokumendi.
 • Tervishoiukeskus võtab teilt tavapärast tasu vastavalt kindlaksmääratud hinnakirjale.
 • Kui olete alla 18-aastane, siis on ravi teile tasuta.
 • Samuti võite külastada eraarste või -kliinikud, kuid sellisel juhul peate ravi eest tasuma täissumma. Pärast võite siiski taotleda kulude hüvitamist sotsiaalkindlustusasutuselt Kela.

Hambaarstid

 • Euroopa ravikindlustuskaardiga on teil õigus saada ravi ükskõik millises riiklikku tervishoiusüsteemi kuuluvas asutuses. Hambaravi vajaduse korral võtke ühendust kohaliku tervishoiukeskusega.
 • Selleks et maksta ravi eest samadel alustel kohalike elanikega, peate esitama kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi ning kas passi või muu isikut tõendava dokumendi.
 • Tervishoiukeskus võtab teilt tavapärast tasu vastavalt kindlaksmääratud hinnakirjale.
 • Kui olete alla 18-aastane, siis on hambaravi teile tasuta.
 • Samuti võite külastada erahambaarste või -hambakliinikud, kuid sellisel juhul peate ravi eest tasuma täissumma. Pärast võite siiski taotleda kulude hüvitamist sotsiaalkindlustusasutuselt Kela.

Haiglaravi

 • Hospitaliseerimiseks vajate arsti saatekirja.
 • Peate esitama kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi ning kas passi või muu isikut tõendava dokumendi.
 • Statsionaarse ravi puhul on patsientidele kehtestatud voodipäevatasu.
 • Kui olete alla 18-aastane, siis ei pea te voodipäevatasu maksma rohkem kui seitsme päeva kohta samas kalendriaastas.
 • Ambulatoorse ravi puhul kehtivad samuti patsienditasud.
 • Erahaigla puhul peate tasuma kõik kulud. Pärast võite siiski taotleda kulude hüvitamist sotsiaalkindlustusasutuselt Kela.

Ravimiretseptid

 • Võite oma retsepti esitada ükskõik millises apteegis.
 • Apteegis peate ravimi eest tasuma täissumma.
 • Apteek peaks väljastama kviitungi kogu ravimiretsepti maksumuse kohta. Asjaomast kviitungit saate seejärel kasutada Kelalt kulude hüvitamise taotlemiseks.

Kiirabi

 • Euroopa ravikindlustuskaardiga on teil hädaolukorras õigus saada kiirabi. Peate kiirabitöötajatele esitama oma kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi.
 • Peate kiirabitöötajatele ravi eest maksma patsienditasu (14,25 eurot).

Kiirabilennud

 • Euroopa ravikindlustuskaardiga on teil hädaolukorras õigus kiirabilendudele. Peate lennukiirabi töötajatele esitama oma kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi.
 • Kiirabilennu vajaduse üle otsustatakse pärast kõne saamist numbrile 112.

Hüvitamine

 • Riikliku ravikindlustuse raames hüvitatakse osa:
  • eratervishoiuteenuste kasutamisega seotud kuludest vastavalt kindlaksmääratud hinnakirjale;
  • ravi ja uuringutega seotud reisikuludest;
  • teatavatest ravimitest.
 • Kohalike tervishoiukeskuste või haiglate poolt kehtestatud tavapäraseid patsienditasusid ei hüvitata.
 • Kelalt võib kulude hüvitamist taotleda vormi 127(e) abil, mille saate erakliinikutest. Samuti leiate asjaomase vormi Kela veebisaidilt.
 • Täitke vorm ja allkirjastage see. Nõutav teave hõlmab teie alalise elukoha aadressi, kuupäeva ja teie pangaandmeid (panga nime ning teie kontonumbrit (sh IBAN- ja BIC-koodi)).
 • Lisage vajalike dokumentide koopiad ning saatke need Kelale. Vajalikud dokumendid on kviitungid, teie Euroopa ravikindlustuskaart ning pass või muu isikut tõendav dokument.
 • Kela maksab hüvitise otse teie pangakontole.
 • Hüvitist tuleb taotleda kuue kuu jooksul kulude tasumisest.
 • Tutvuge hüvitamise üksikasjadega Kela veebisaidil.

Infotelefon ravikulude hüvitamiseks
Telefon: +358 20 692 204 (soome keeles)
Telefon: +358 20 692 224 (rootsi ja inglise keeles)

Kui pidite ravi eest maksma ja te ei ole saanud taotleda hüvitist Soomes viibimise ajal, siis peate selleks ühendust võtma ravikindlustuse pakkujaga oma kodumaal pärast sinna jõudmist.


  Jaga

 • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel