Navigatsioonitee

Kuidas kaarti kasutada? - Eesti

Hädaolukord

 • Helistage numbril 112

Abiliin (perearstid)

Eesti Haigekassa

Tel: +372 669 6630
Tel: 16363 (kohalik lühinumber)
E-post: info@haigekassa.ee


Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

 • Perearsti vastuvõtt on tasuta.
 • Peate tasuma eriarstiabi eest (nt kardioloog, psühhiaater, günekoloog jne).
 • Patsient ei pea tasuma eriarstiabi eest järgmistel juhtudel:
  • patsient suunatakse sama haigla teise eriarsti juurde;
  • patsient on rase;
  • patsient on alla 2-aastane laps;
  • erakorralisele arstiabile järgneb statsionaarne ravi.
 • Samuti võite pöörduda eraarsti poole või kliinikusse. Sellisel juhul peate ravi eest maksma täissumma.

Hambaarstid

 • Hambaravi eest peate tasuma täissumma (välja arvatud erandolukorras, kus ravi edasilükkamine või selle osutamata jätmine võib põhjustada ravi vajava isiku surma või püsiva kahjustuse tema tervisele).
 • Alla 19-aastastele patsientidele on hambaravi tasuta.

Haiglaravi

Haiglaravi korral kehtib kuni 10 päeva jooksul tavapärane voodipäevatasu.

Voodipäevatasu ei võeta:

 • raseduse ja sünnitamisega seotud juhtumite puhul;
 • intensiivravi puhul;
 • alla 18-aastaste statsionaarse eriravi puhul.

Retseptiravimid

 • Sõltuvalt diagnoosist, ravimist, patsiendi vanusest jne kehtivad erinevad soodusmäärad.
 • Kui ravim ei kuulu riiklikusse soodusravimite loetellu, peate selle eest tasuma täishinna. Neid kulusid Eestis ei hüvitata, kuid võite seda taotleda tagasi kodumaale jõudes.

Kiirabi

 • Hädaolukorras on kiirabitransport tasuta.

Kiirabilennud

 • Kiirabi lennutransport on tasuta üksnes Eesti piires.

Hüvitamine

 • Kulude hüvitamist Eestis ei toimu. Peate tasuma vaid oma osa kuludest.
 • Kui peate ravi eest maksma, siis võtke kodumaale jõudes ühendust oma riikliku ravikindlustuse pakkujaga, et taotleda kulude hüvitamist.

Patsiendi omaosalus

 • Perearsti koduvisiidi tasu – kuni 5 eurot
 • Eriarsti visiiditasu – kuni 5 eurot
 • Haigla voodipäevatasu – kuni 2 eurot ja 50 senti päevas ning kuni 25 eurot kogu haiglas viibitud aja kohta

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi

Teenuseid pakutakse kahes suurimas haiglas


Kuidas kaarti taotleda?


Kaarti tunnustavad arstid/haiglad


Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Eestis välja antud Euroopa ravikindlustuskaardi omanikele

Eesti Haigekassa

Tel: +372 669 6630

Tel: 16363 (kohalik lühinumber)

E-post: info@haigekassa.ee