Navigatsioonitee

Kuidas kaarti kasutada? - Taani

Märkus

 • Soome, Islandi, Norra ja Rootsi kodanikud peavad Taanis tasuta arstiabi saamiseks esitama ainult oma kehtiva isikutunnistuse.

Hädaolukord

 • Helistage mis tahes ajal numbril 112

Väljaspool tavapärast tööaega
Teave tervishoiuteenuste kohta väljaspool tavapärast tööaega

Üldine teave tervishoiu kohta Taanis
Kuidas saada haigestumise korral abi?

või võtke ühendust Taani patsiendiohutuse asutusega:

Styrelsen for Patientsikkerhed

Danish Patient Safety Authority
Patients' Rights and International Health Insurance
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg
Tel: +45 72 26 94 90
Faks: +45 72 28 66 01
E-post: stps@stps.dk

Veebisait: www.stps.dk
Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

 • Tasuta ravi pakuvad need arstid, kellel on leping riikliku ravikindlustussüsteemiga.
 • Eriarsti vastuvõtule saamiseks peab teil tavaliselt olema perearsti saatekiri.
 • Leidke lähim perearst („praktiserende læge“) või eriarst („behandlere“) tervishoiuteenuste osutajate loetelust (taani keeles).

Hambaarstid

 • Peate maksma väiksema summa, kui pöördute sellise hambaarsti poole, kellel on leping riikliku ravikindlustussüsteemiga.
 • Teatav ennetav ravi ja täidised hüvitatakse kuni 40% ulatuses.
 • Hambaproteese, hambakroone jms ei hüvitata.
 • Leidke lähim hambaarst („tandlæge“) tervishoiuteenuste osutajate loetelust (taani keeles).

Haiglaravi

 • Hädaolukorras saate pöörduda otse riigieelarvelise haigla erakorralise meditsiini osakonda („skadestue“ või „Akutmodtagelse/Akutklinik“).
 • Teave kiireloomulise haiglaravi saamise kohta. Mõnes piirkonnas peate enne erakorralise meditsiini osakonda minekut sinna helistama.
 • Kui tegemist ei ole hädaolukorraga, peab teil olema perearsti saatekiri.
 • Ravi on tasuta.

Ravimiretseptid

 • Esitage ravimiretsept mis tahes apteegis. Leidke lähim apteek („apotek“).
 • Taanis esimest korda retseptiravimeid ostes saate spetsiaalse kaardi kordumatu tunnusnumbriga.
 • Näidake ravimeid ostes alati seda kaarti, et oleks võimalik välja arvutada teile makstava hüvitise suurus.
 • Hüvitamine sõltub sellest, kui palju retseptiravimeid te konkreetse aasta jooksul tarbite. Kulusid ei hüvitata juhul, kui aastas ravimitele kulutatud summa jääb allapoole kehtestatud piirmäära (2017. aastal on see 950 Taani krooni).

Kiirabi

 • Kui vajate kiirabiteenust, siis helistage numbril 112.
 • Hädaolukorras on see tasuta.

Kiirabilennud

 • Kiirabilendude puhul erieeskirju ei ole.

Hüvitamine

Kui peate ravi eest maksma täissumma, siis võite taotleda hüvitist riiklikust ravikindlustussüsteemist, võttes ühendust selle omavalitsusega („kommunen“), kus te parasjagu viibite. Teile hüvitatakse ravikulud või antakse juhiseid hüvitise taotlemiseks.

Leidke kohalik omavalitsus (üksnes taani keeles).

 • Esitage kõik originaalarved, kviitungid ja saatekirjad.
 • Esitage oma Euroopa ravikindlustuskaart.
 • Esitage oma pangaandmed (IBAN ja SWIFT/BIC-kood).

Kui te ei ole saanud taotleda hüvitist riigis viibimise ajal, siis peate selleks ühendust võtma riikliku ravikindlustuse pakkujaga oma kodumaal pärast sinna jõudmist.


Patsiendi omaosalus

Haiglaravi ning pere- ja eriarsti (kui teil on perearsti saatekiri) teenused on tasuta.

Hambaarstid

Riiklik tervishoiusüsteem hüvitab teatava ravi puhul kuni 40% kuludest. Hambaproteese, hambakroone jms ei hüvitata.

Ravimid

 • Hüvitis arvutatakse vastavalt retseptiravimite tegelikule aastasele tarbimisele.
 • Allapoole kehtestatud piirmäära (2017. aastal on see 950 Taani krooni) jäävate iga-aastaste kulutuste puhul hüvitamist ei toimu. Alla 18-aastaste laste puhul hüvitatakse siiski 60% kuludest.
 • Välismaalased saavad Taanis esimest korda retseptiravimeid ostes spetsiaalse kaardi kordumatu tunnusnumbriga. Järgmistel kordadel ravimeid ostes tuleb seda kaarti näidata, et hüvitamisele kuuluv summa oleks võimalik välja arvutada.
 • Teabe väljaspool Taanit ostetud ravimite hüvitamismäärade kohta leiate Taani ravimiameti veebisaidilt („Lægemiddelstyrelsen“).

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi
 • Kui teate ette, et vajate Taanis viibimise ajal haiglaravi, siis peate selle aegsasti korraldama.
 • Eraasutuses saadav ravi kaetakse vaid juhul, kui riiklik haigla on selleks andnud saatekirja.
 • Riiklikud haiglad võivad keelduda ravi pakkumisest suutlikkusega seotud probleemide tõttu.
 • Transpordikuludega seotud küsimustes võtke palun ühendust asjaomase haiglaga.

Kuidas kaarti taotleda? Võite Euroopa ravikindlustuskaarti taotleda internetis, kasutades veebisaidil „Life in Denmark“ olevat iseteeninduse lahendust.
Kaarti tunnustavad arstid/haiglad

Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Taanis välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

 • Asutus Udbetaling Danmark väljastab ajutise asendussertifikaadi.
 • Kiireloomulises olukorras võidakse asendussertifikaat saata faksi või e-postiga riiki, kus te parasjagu viibite.

Kontakt:

Udbetaling Danmark

International Health Insurance

Kongens Vænge 8

3400 Hillerød

Taani

Tel: +45 7012 8081

E-post: udbetalingdanmark@atp.dk