Navigatsioonitee

Erakorraline arstiabi - Taani

Märkus

 • Soome, Islandi, Norra ja Rootsi kodanikud peavad Taanis tasuta arstiabi saamiseks esitama ainult oma kehtiva isikutunnistuse.

Hädaolukord

 • Helistage mis tahes ajal numbril 112

Väljaspool tavapärast tööaega
Teave tervishoiuteenuste kohta väljaspool tavapärast tööaega

Üldine teave tervishoiu kohta Taanis
Kuidas saada haigestumise korral abi?

või võtke ühendust Taani patsiendiohutuse asutusega:

Styrelsen for Patientsikkerhed

The Danish Patient Safety Authority
International Health Insurance
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg
Tel: +45 72 26 94 90
Faks: +45 72 28 66 01
E-post: pob@patientombuddet.dk

Veebisait: www.stps.dk
Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

 • Tasuta ravi pakuvad need arstid, kellel on leping riikliku ravikindlustussüsteemiga.
 • Eriarsti ravi saamiseks peab Teil tavaliselt olema üldarsti saatekiri.
 • Leidke arst („praktiserende læge”) tervishoiuteenuste pakkujate nimekirjast (taani keeles).

Hambaarstid

 • Peate maksma väiksema summa, kui pöördute sellise hambaarsti poole, kellel on leping riikliku ravikindlustussüsteemiga.
 • Teatav ennetav ravi ja täidised hüvitatakse kuni 40% ulatuses.
 • Hambaproteese, hambakroone jms ei hüvitata.
 • Leidke hambaarst („tandlæge”) tervishoiuteenuste pakkujate nimekirjast (taani keeles).

Haiglaravi

Ravimiretseptid

 • Esitage ravimiretsept mis tahes apteegis.
 • Taanis esimest korda ravimeid ostes saate spetsiaalse kaardi kordumatu tunnusnumbriga.
 • Näidake ravimeid ostes alati seda kaarti, et oleks võimalik välja arvutada Teile makstava hüvitise suurus.
 • Hüvitamine sõltub sellest, kui palju retseptiravimeid Te konkreetse aasta jooksul tarbite. Kulusid ei hüvitata juhul, kui ravimitele aastas kulutatud summa jääb allapoole kehtestatud piirmäära (2016. aastal on see 935 Taani krooni).

Kiirabi

 • Kui vajate kiirabiteenust, siis helistage numbril 112.
 • Hädaolukorras on kiirabiteenus (või transport spetsiaalse haigete transportimiseks mõeldud sõidukiga („særligt sygekøretøj”)) tasuta.

Kiirabilennud

 • Kiirabilendude puhul erieeskirju ei ole.

Hüvitamine

Kui peate ravi eest maksma täissumma, siis võite taotleda hüvitist riiklikult tervishoiuasutuselt selles omavalitsuses („kommunen”), kus Te parasjagu viibite. Leidke kohalik omavalitsus veebisaidi borger.dk lehekülje ülaosas olevast rippmenüüst „Vælg kommune” (üksnes taani keeles).

 • Esitage kõik originaalarved, kviitungid ja saatekirjad.
 • Esitage oma Euroopa ravikindlustuskaart.
 • Esitage kõik oma pangaandmed (IBAN ja SWIFT/BIC-kood).

Kui Te ei ole saanud taotleda hüvitist riigis viibimise ajal, siis peate selleks ühendust võtma ravikindlustuse pakkujaga oma kodumaal pärast sinna jõudmist.


Patsiendi omaosalus

Haiglaravi ning üld- ja eriarsti teenused (kui Teil on üldarsti saatekiri) on tasuta.

Hambaarstid

Riiklik tervishoiusüsteem hüvitab teatava ravi puhul kuni 40% kuludest. Hambaproteese, hambakroone jms ei hüvitata.

Ravimid

 • Hüvitis arvutatakse vastavalt retseptiravimite tegelikule aastasele tarbimisele.
 • Allapoole kehtestatud piirmäära (2016. aastal on see 935 Taani krooni) jäävate iga-aastaste kulutuste puhul hüvitamist ei toimu. Alla 18-aastaste laste puhul hüvitatakse siiski 60% kuludest.
 • Välismaalased saavad Taanis esimest korda ravimeid ostes spetsiaalse kaardi kordumatu tunnusnumbriga. Järgmistel kordadel ravimeid ostes tuleb seda kaarti näidata, et hüvitamisele kuuluv summa oleks võimalik välja arvutada.
 • Teave väljaspool Taanit ostetud ravimite hüvitamismäärade kohta on esitatud Taani ravimiameti veebisaidil („Lægemiddelstyrelsen”).

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi
 • Kui teate ette, et vajate Taanis viibimise ajal haiglaravi, siis peate selle aegsasti korraldama.
 • Eraasutuses saadav ravi kaetakse vaid juhul, kui riiklik haigla on selleks andnud saatekirja.
 • Riiklikud haiglad võivad keelduda ravi pakkumisest suutlikkusega seotud probleemide tõttu.
 • Transpordikuludega seotud küsimustes võtke palun ühendust asjaomase haiglaga.

Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Taanis välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

 • Asutus Udbetaling Danmark väljastab ajutise asendustõendi.
 • Kiireloomulises olukorras võidakse asendustõend saata faksi või e-postiga riiki, kus Te parasjagu viibite.

Kontakt:

Udbetaling Danmark

International Health Insurance

Kongens Vænge 8

3400 Hillerød

Denmark

Tel: +45 7012 8081

E-post: udbetalingdanmark@atp.dk