Navigatsioonitee

Erakorraline arstiabi - Tšehhi Vabariik

Hädaolukord

 • Helistage numbril 112

Tervisekindlustuse büroo
(Kancelář zdravotního pojištění)
Tel: +420 236 033 411
E-post: info@kancelarzp.cz


Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

 • Euroopa ravikindlustuskaarti saate kasutada vaid nende arstide juures, kellel on leping Tšehhi haigekassaga - zdravotní pojišťovna (enamikul on, ehkki turismipiirkondades tegutseb ka haigekassaväliseid arste).
 • Arst palub teil allkirjastada tervisekindlustuse tõendi (Potvrzeni o naroku), mille alusel esitatakse ravikulude arve Tšehhi Vabariigi riiklikule haigekassale.
 • Arst annab teile tõendi koopia, mida saate esitada alati, kui vajate ravi, analüüse või retseptiravimeid.
 • Jääte kauemaks?
  • Saate end registreerida Tšehhi haigekassas, misjärel teile antakse registreerimistõend (potvrzeni o registraci), mis kehtib kogu riigis viibimise aja jooksul.
  • Esitage tõend alati, kui vajate ravi või kui teile kirjutatakse välja retseptiravim.

Hambaarstid

 • Tavapärane ravi on tasuta.
 • Mittestandardne ravi või materjalid võivad olla tasulised (nt komposiittäidised, proteesid jne).

Haiglaravi

Retseptiravimid

 • Kui ravim ei kuulu hüvitamisele riiklikus ravikindlustussüsteemis, peate selle hinna osaliselt või tervikuna tasuma ise.

Kiirabi

 • Kiirabisõidud on tasuta, kui esitate Euroopa ravikindlustuskaardi.
 • Kui mitte, siis peate sõidu eest tasuma ja taotlema hiljem hüvitist Euroopa ravikindlustuskaardi alusel.

Kiirabilennud

 • Kiirabilennud on tasuta.

Hüvitamine
 • Te ei peaks maksma midagi peale tavapäraste patsienditasude, mida maksavad ka Tšehhi Vabariigi elanikud.
 • Tšehhi Vabariigis te kulude hüvitamist taotleda ei saa.
 • Kui peate ravi eest maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma riikliku ravikindlustuse pakkujaga ning taotlema kulude hüvitamist.

Patsiendi omaosalus Erakorralise arstiabi, sh erakorraliste hambaraviteenuste visiiditasu on 90 Tšehhi krooni.
Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi
 • Kui teate, et vajate Tšehhi Vabariigis viibimise ajal dialüüsi-, hapniku- või keemiaravi, võtke palun enne reisi algust ühendust raviteenuse osutajaga (arst, haigla vms) Tšehhi Vabariigis.
 • Lisateabe saamiseks võtke palun enne reisi algust ühendust Tšehhi Vabariigi riikliku haigekassaga.

Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Tšehhi Vabariigis välja antud Euroopa ravikindlustuskaardi omanikele

Kancelář zdravotního pojištění

Tel: +420 236 033 411

E-post: info@kancelarzp.cz