Navigatsioonitee

Kuidas kaarti kasutada? - Tšehhi Vabariik

Hädaolukord

 • Helistage numbril 112

Riiklik ravikindlustuse pakkuja
(Kancelář zdravotního pojištění)
Tel: +420 236 033 411
E-post: info@kancelarzp.cz


Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

 • Euroopa ravikindlustuskaarti saate kasutada vaid nende arstide juures, kellel on leping Tšehhi riikliku ravikindlustuse pakkujaga zdravotní pojišťovna (enamikul on, ehkki turismipiirkondades tegutseb ka muid arste).
 • Arst palub teil allkirjastada ravikindlustuse tõendi (Potvrzeni o naroku), mille alusel esitatakse ravikulude arve Tšehhi Vabariigi riiklikule ravikindlustuse pakkujale.
 • Arst annab teile tõendi koopia, mida saate esitada alati, kui vajate ravi, analüüse või retseptiravimeid.
 • Jääte kauemaks?
  • Saate end registreerida Tšehhi riikliku ravikindlustuse pakkuja juures, misjärel teile antakse registreerimistõend (potvrzeni o registraci), mis kehtib kogu riigis viibimise aja jooksul.
  • Esitage tõend alati, kui vajate ravi või kui teile kirjutatakse välja retseptiravim.

Hambaarstid

 • Tavapärane ravi on tasuta.
 • Mittestandardne ravi või materjalid võivad olla tasulised (nt komposiittäidised, proteesid jne).

Haiglaravi

Ravimiretseptid

 • Kui ravim ei kuulu hüvitamisele riiklikus ravikindlustussüsteemis, peate selle hinna osaliselt või tervikuna tasuma ise.

Kiirabi

 • Kiirabisõidud on tasuta, kui esitate Euroopa ravikindlustuskaardi.
 • Kui mitte, siis peate sõidu eest tasuma ja taotlema hiljem hüvitist Euroopa ravikindlustuskaardi alusel.
 • Riiklik ravikindlustus ei hõlma mäepäästeteenuseid.

Kiirabilennud

 • Kiirabilennud on tasuta.

Hüvitamine

 • Te ei peaks maksma midagi peale tavapäraste patsienditasude, mida maksavad ka Tšehhi Vabariigi elanikud.
 • Tšehhi Vabariigis te kulude hüvitamist taotleda ei saa.
 • Kui peate ravi eest maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma riikliku ravikindlustuse pakkujaga ning taotlema kulude hüvitamist.

Patsiendi omaosalus

 • Erakorralise arstiabi, sh erakorraliste hambaraviteenuste visiiditasu on 90 Tšehhi krooni.
 • Ravimite puhul on patsiendi omaosalus erinev.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi

 • Kui teate, et vajate Tšehhi Vabariigis viibimise ajal dialüüsi-, hapniku- või keemiaravi, võtke palun enne reisi algust ühendust tervishoiuteenuse osutajaga (arst, haigla vms) Tšehhi Vabariigis.
 • Lisateabe saamiseks võtke palun enne reisi algust ühendust Tšehhi Vabariigi riikliku ravikindlustuse pakkujaga.

Kuidas kaarti taotleda?

Euroopa ravikindlustuskaart väljastatakse automaatselt kõigile kindlustatud isikutele. Seda ei ole vaja eraldi taotleda. 

Kaarti tunnustavad arstid/haiglad

Tervishoiuteenuste osutajate riiklik register – Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (ainult tšehhi keeles)

Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Tšehhi Vabariigis välja antud Euroopa ravikindlustuskaardi omanikele

Kancelář zdravotního pojištění

Tel: +420 236 033 411

E-post: info@kancelarzp.cz