Navigatsioonitee

Erakorraline arstiabi - Bulgaaria

Hädaolukord

 • Helistage numbril 112

Kiirabi

 • Helistage numbril 150

Национална здравноосигурителна каса
(riiklik haigekassa)
Tel: +359 2 965 9116
Infoliini tel: 0800 14 800

Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

 • Enamusel Bulgaaria arstidest on leping riikliku haigekassaga.
 • Nad peaksid Teile Euroopa ravikindlustuskaardi esitamisel raviteenuseid osutama.
 • Peate tasuma visiiditasu 2,90 Bulgaaria leevi.
 • Visiiditasu ei kuulu Bulgaarias hüvitamisele.

Hambaarstid

 • Enamik hambaraviteenuseid ei ole riikliku kindlustusega hõlmatud.
 • Kui hambaarstil ei ole riikliku haigekassaga lepingut, siis peate ravi eest tasuma täissumma ning see ei kuulu hüvitamisele.

Haiglaravi

 • Haiglaravi kliinikutes ja haiglates, millel on leping riikliku haigekassaga, on Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamisel tasuta.
 • 10 esimese haiglapäeva eest tuleb Teil maksta tavapärast voodipäevatasu (5,80 Bulgaaria leevi).
 • Pärast haiglast väljasaamist on Teil haiglaravi osana õigus veel kahele täiendavale tervisekontrollile.

Ravimiretseptid

 • Ravimikulusid Bulgaarias ei hüvitata.
 • Ravimid, mille on Teile välja kirjutanud arst, kellel on leping riikliku haigekassaga, saate kas soodus- või täishinnaga kätte apteekidest, millel on leping riikliku haigekassaga. Sellised apteegid on selgesti eristatavad, kuna neil on kas sees või väljas nähtaval kohal riikliku haigekassa logo.
 • Selleks et saada riikliku haigekassa raames hüvitatud mõni eriti kallis ravim, nt kroonilise haiguse korral, vajate nn retseptivihikut. Selle saab riikliku haigekassaga lepingut omava üldarsti kaudu, pärast konsulteerimist eriarstiga. Selleks peate endale valima üldarsti.
 • Kui peate ravi eest maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma oma riikliku ravikindlustuse pakkujaga ning taotlema kulude hüvitamist.

Kiirabi

 • Hädaolukorras tasuta.

Kiirabilennud

 • Teave puudub.

Hüvitamine

Arstid

 • Visiiditasu ei kuulu Bulgaarias hüvitamisele.

Hambaarstid

 • Kui hambaarstil ei ole riikliku haigekassaga lepingut, siis peate ravi eest tasuma täissumma ning see ei kuulu hüvitamisele.

Ravimiretseptid

 • Ravimikulusid Bulgaarias ei hüvitata.
 • Kui peate ravi eest maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma oma riikliku ravikindlustuse pakkujaga ning taotlema kulude hüvitamist.

Teave omaosaluse kohta

 • Omaosalus tervishoiuteenuste (nagu kliinilised uuringud, hambaravi, statsionaarsed ja ambulatoorsed raviteenused, ravimite ost) puhul on vajalik juhul, kui riiklik haigekassa ei kata täielikult osutatava raviteenuse maksumust.
 • Paljud haiglad küsivad kõigilt patsientidelt lisatasu, mille kohta nad väljastavad ka vastava dokumendi.
 • Patsiendid peaksid eelnevalt küsima neile raviteenuseid osutama hakkavalt haiglalt, kas nende ravi eest küsitakse lisatasu ja millise summa ulatuses.
 • Reguleerimata lisatasud kannab patsient ning need ei kuulu hüvitamisele.
 • Omaosaluse näited:
  • ambulatoorse ja statsionaarse ravi patsienditasud;
  • meditsiiniseadmed ja -tarbed;
  • tasu arsti- või ravimeeskonna teenuste eest haiglaravi puhul;
  • üksikpalati kasutamine;
  • eritoidu tellimused.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi

Dialüüs

 • Kronodialüüs, peritoneaaldialüüs (pidev ambulatoorne peritoneaaldialüüs), automatiseeritud peritoneaaldialüüs ja dialüüsiravi akuutsete seisundite puhul on kaetud riikliku haigekassa poolt eeldusel, et neid teenuseid osutatakse riikliku haigekassa poolt tunnustatud asjakohast kliinilist protseduuri (kliinilised protseduurid nr 1, 2, 3 ja 4) pakkuvas haiglas/dialüüsikliinikus.
 • Kliiniline protseduur on nõuete ja juhiste süsteem käimasoleva meditsiiniliselt näidustatud ravi läbiviimiseks, mille puhul ravi osutamine ja patsiendi seisund ei nõua patsiendi haiglas viibimist rohkem kui 12 tundi.

Hapnikuravi

 • Riiklik haigekassa katab vaid pideva positiivse hingamisteede rõhu (CPAP) ja bifaasilise positiivse hingamisteede rõhu (BiPAP) teenused, mida osutatakse asjakohase kliinilise protseduuri (kliiniline protseduur nr 17) puhul riikliku haigekassa poolt tunnustatud haiglas.
 • Kliiniline protseduur on kohaldatav vaid nende patsientide puhul, kellel on neuromuskulaarsed haigused ning kes kannatavad kroonilise hingamispuudulikkuse all, kellele on juba välja kirjutatud hingamist toetav programm mitteinvasiivse ventilatsiooni (CPAP või BiPAP) vormis, mis võimaldab pakkuda hingamistuge vastavalt patsiendi eelnevalt diagnoositud vajadustele.
 • Kord aastas maksab riiklik haigekassa kliinilise protseduuri nr 17 kohase ravi eest.
 • Riikliku haigekassaga lepingut omavate meditsiiniasutuste nimekirja võib leida riikliku haigekassa veebisaidilt (bulgaaria keeles) või saab seda küsida riiklikust haigekassast.

Keemiaravi

 • Keemiaravi võib osutada haiglates ja vähikliinikutes, mis on tunnustatud riikliku haigekassa poolt seoses kliinilise protseduuri nr 5 või kliinilise raja nr 298 läbiviimisega.
 • Kliiniline rada on nõuete ja juhiste süsteem meditsiinitöötajatele diagnostiliste ja terapeutiliste protseduuride läbiviimiseks patsientide puhul, kellel on teatav haigus, mille puhul on vajalik haiglaravi.

Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Bulgaarias välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

Национална здравноосигурителна каса

Tel: +359 2 965 9116

Infoliin: 0800 14 800

E-post: jvatkova@nhif.bg


  Jaga

 • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel