Navigatsioonitee

Kuidas kaarti kasutada? - Bulgaaria

Hädaolukord

 • Helistage numbril 112

Kiirabi

 • Helistage numbril 150

Национална здравноосигурителна каса
(riiklik haigekassa)
Tel: +359 2 965 9116
Infoliini tel: 0800 14 800


Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

 • Enamikul Bulgaaria arstidest on leping riikliku haigekassaga.
 • Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamise korral peaksid nad teile raviteenuseid osutama.
 • Peate tasuma visiiditasu 2,90 Bulgaaria leevi.
 • See tasu ei kuulu hüvitamisele.

Hambaarstid

 • Enamik hambaraviteenuseid ei ole riikliku kindlustusega hõlmatud.
 • Kui hambaarstil ei ole riikliku haigekassaga lepingut, siis peate ravi eest tasuma täissumma.

Haiglaravi

 • Haiglaravi kliinikutes ja haiglates, millel on leping riikliku haigekassaga, on kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi või asendussertifikaadi ettenäitamise korral tasuta.
 • 10 esimese haiglapäeva eest tuleb teil maksta tavapärast voodipäevatasu (5,80 Bulgaaria leevi).
 • Pärast haiglast väljasaamist on teil haiglaravi osana õigus veel kahele täiendavale tervisekontrollile.

Ravimiretseptid

 • Ravimid, mille on teile välja kirjutanud arst, kellel on leping riikliku haigekassaga, saate soodushinnaga kätte apteekidest, millel on leping riikliku haigekassaga. Sellistes apteekides on nähtaval kohal riikliku haigekassa logo.
 • Selleks et teile riikliku haigekassa raames hüvitataks mõni eriti kallis kroonilise haiguse korral väljakirjutatud ravim, vajate nn retseptivihikut. Selle saate riikliku haigekassaga lepingut omavalt perearstilt. Selleks peate endale ajutiselt valima perearsti.
 • Kui pidite ravimi eest maksma, siis võtke kodumaale jõudes ühendust oma riikliku ravikindlustuse pakkujaga, et taotleda kulude hüvitamist.

Kiirabi

 • Hädaolukorras tasuta.

Kiirabilennud

 • Teave puudub.

Hüvitamine

Arstid

 • Visiiditasu ei kuulu Bulgaarias hüvitamisele.

Hambaarstid

 • Kui hambaarstil ei ole riikliku haigekassaga lepingut, siis peate ravi eest tasuma täissumma. See ei kuulu hüvitamisele.

Ravimiretseptid

 • Bulgaarias tasub patsient omaosaluse enamiku ravimite eest.
 • Kui pidite ravimi eest maksma, siis võtke ühendust oma riikliku ravikindlustuse pakkujaga, et taotleda kulude hüvitamist.

Patsiendi omaosalus

 • Mõningatel juhtudel võib osutuda vajalikuks omaosaluse tasumine ravikindlustusega hõlmatavate tervishoiuteenuste (kliinilised uuringud, hambaravi, statsionaarsed ja ambulatoorsed raviteenused, retseptiravimid) puhul, kui riiklik haigekassa ei kata täielikult osutatava raviteenuse maksumust.
 • Paljud haiglad küsivad patsientidelt lisatasusid. Paluge neilt arvet.
 • Vajate haiglaravi? Uurige eelnevalt haiglalt, kas nad küsivad teie ravi eest lisatasusid. Kui jah, siis millise summa ulatuses.
 • Reguleerimata lisatasud kannab patsient. Need ei kuulu hüvitamisele.
 • Omaosaluse näited:
  • ambulatoorse ja statsionaarse ravi patsienditasud;
  • meditsiiniseadmed ja -tarbed;
  • tasu arsti- või ravimeeskonna valimise eest, kui olete haiglaravil;
  • üksik- või kaheinimesepalati kasutamine;
  • eritoidu tellimused.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi

Dialüüs

 • Kronodialüüs ja peritoneaaldialüüs (pidev ambulatoorne peritoneaaldialüüs), automatiseeritud peritoneaaldialüüs ja dialüüsiravi akuutsete seisundite puhul on kaetud riikliku haigekassa poolt eeldusel, et neid teenuseid osutatakse riikliku haigekassa poolt akrediteeritud haiglas/dialüüsikliinikus.

Hapnikuravi

 • Riiklik haigekassa katab vaid pideva positiivse hingamisteede rõhu (CPAP) ja bifaasilise positiivse hingamisteede rõhu (BiPAP) teenused, mida osutatakse asjakohase kliinilise protseduuri jaoks riikliku haigekassa poolt akrediteeritud haiglas.
 • Seda ravi saab kasutada vaid nende patsientide puhul, kellel on neuromuskulaarsed haigused ning kes kannatavad kroonilise hingamispuudulikkuse all, kellele on juba välja kirjutatud hingamist toetav programm mitteinvasiivse ventilatsiooni (CPAP või BiPAP) vormis, mis võimaldab pakkuda hingamistuge vastavalt patsiendi eelnevalt diagnoositud vajadustele.
 • Riikliku haigekassaga lepingut omavate meditsiiniasutuste nimekirja võib leida

Keemiaravi

 • Keemiaravi võib osutada haiglates ja vähikliinikutes, mis on akrediteeritud riikliku haigekassa poolt seoses kliinilise protseduuri nr 5 või kliinilise raja nr 298 läbiviimisega.
 • Kliiniline rada on nõuete ja juhiste süsteem meditsiinitöötajatele diagnostiliste ja terapeutiliste protseduuride läbiviimiseks patsientide puhul, kellel on teatav haigus, mille puhul on vajalik haiglaravi.

Kuidas kaarti taotleda?


Kaarti tunnustavad arstid/haiglad

Kõik arstid ja haiglad, kellel on leping riikliku haigekassaga, peaksid aktsepteerima kehtivat Euroopa ravikindlustuskaarti.


Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Bulgaarias välja antud Euroopa ravikindlustuskaardi omanikele

Национална здравноосигурителна каса

Tel: +359 2 965 9116

Infoliin: 0800 14 800

E-post: jvatkova@nhif.bg