Navigatsioonitee

Erakorraline arstiabi - Belgia

Hädaolukord

Helistage numbril 100 või 112

INAMI (FR) / RIZIV (NL)
(Riiklik ravi- ja invaliidsuskindlustuse asutus)

Tel: +32 2 739 73 21 (hollandi, prantsuse, inglise, saksa keel)
Tel: +32 2 739 73 10 (hollandi, inglise, prantsuse keel)
Tel: +32 2 739 73 14 (hollandi, inglise, prantsuse keel)
Tel: +32 2 739 73 15 (hollandi, prantsuse, inglise, saksa keel)
Tel: +32 2 739 73 16 (hollandi, prantsuse, inglise keel)

E-post: rir@riziv.fgov.be
Veebisait: www.riziv.be (hollandikeelne) www.inami.be (prantsuskeelne)
Belgia valitsuse portaal – tervishoid


Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

 • Peate arstile maksma kohe ravi saades, kuid võite tagasi saada kuni 75% kuludest, kui esitate dokumendi „Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp“ teie valitud kohaliku haigekassa vastuvõtus.
 • Veenduge, et arst annab teile rohelise kviitungi („Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp“), kus on kirjas teie makstud summa.

Hambaarstid

 • Peate hambaarstile maksma kohe ravi saades, kuid võite tagasi saada kuni 75% kuludest, kui esitate dokumendi „Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp“ teie valitud kohaliku haigekassa vastuvõtus.
 • Veenduge, et hambaarst annab teile kviitungi („Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp“), kus on kirjas teie makstud summa.

Haiglaravi

 • Te ei vaja arsti saatekirja, vaid võite minna eriarsti vastuvõtule vabalt valitud haiglas.
 • Kui te ei näita haiglas oma Euroopa ravikindlustuskaarti (või ajutist asendustõendit), peate maksma täissumma. Siiski võite hiljem taotleda kulude hüvitamist mõnest Belgia haigekassast, esitades arve ja makse sooritamise tõenduse teie valitud kohaliku haigekassa vastuvõtus.

Ravimiretseptid

 • Esitage apteegis arstilt saadud ravimiretsept.
 • Peate seal ravimi eest tasuma. Patsiendi omaosalus varieerub vahemikus 0–80% ravimi hinnast.
 • Veenduge, et apteeker annab teile kviitungi, kus on kirjas väljastatud ravim ja teie makstud summa. Selle abil saate taotleda kulude hüvitamist mõnest Belgia haigekassast.

Kiirabi

 • Peate maksma kindla summa ja lisaks sellele ka kilomeetritasu. Belgia riiklik ravikindlustussüsteem hüvitab sellest 50%.

Kiirabilennud

 • Teave puudub.

Hüvitamine

Minge enda valitud asutusse, mis kannab nime „ziekenfonds“, „mutualité“ või „organisme assureur“. Taotlege kulude hüvitamist Euroopa ravikindlustuskaardi (või ravikindlustusandjalt saadud muu dokumendi) alusel ning esitage teid ravinud isiku või organisatsiooni väljastatud ametlikud dokumendid.

Ravimiretseptid

Lisateave:

INAMI (FR) / RIZIV (NL)
(Riiklik ravi- ja invaliidsuskindlustuse asutus)

Tel: +32 2 739 73 21 (hollandi, prantsuse, inglise, saksa keel)
Tel: +32 2 739 73 10 (hollandi, inglise, prantsuse keel)
Tel: +32 2 739 73 14 (hollandi, inglise, prantsuse keel)
Tel: +32 2 739 73 15 (hollandi, prantsuse, inglise, saksa keel)
Tel: +32 2 739 73 16 (hollandi, prantsuse, inglise keel)

E-post: rir@riziv.fgov.be
Veebisait: www.riziv.be (hollandikeelne) www.inami.be (prantsuskeelne)

Kui te ei ole saanud taotleda hüvitist Belgias viibimise ajal, siis peate selleks ühendust võtma ravikindlustusandjaga oma kodumaal pärast sinna jõudmist.


Patsiendi omaosalus

Lisateave

Riiklik ravi- ja invaliidsuskindlustuse asutus:

NIHDI (en) – RIZIV (nl) – INAMI (fr) – LIKIV (de)

Tel: +32 2 739 73 21 (hollandi, prantsuse, inglise, saksa keel)

Tel: +32 2 739 73 14 (hollandi, inglise, prantsuse keel)

Tel: +32 2 739 73 15 (hollandi, inglise, prantsuse, saksa keel)

Tel: +32 2 739 73 16 (hollandi, prantsuse, inglise keel)

Tel: +32 2 739 73 10 (hollandi, inglise, prantsuse keel)

E-post: rir@riziv.fgov.be


Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi
 • Dialüüsi puhul: leidke lähim dialüüsikeskus asjaomaselt veebisaidilt.
 • Hapnikuravi puhul: võtke ühendust oma peatuskohas asuva apteegiga.
 • Keemiaravi puhul: võtke ühendust riikliku haigekassaga (veebisaidid on üksnes hollandi või prantsuse keeles).

Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Belgias välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

Võtke ühendust oma kohaliku Belgia haigekassaga.

Kui te seda ei tea, siis võtke ühendust riikliku ravi- ja invaliidsuskindlustuse asutusega.

NIHDI (en) – RIZIV (nl) – INAMI (fr) – LIKIV (de)

Tel: +32 2 739 73 21 (hollandi, prantsuse, inglise, saksa keel)

Tel: +32 2 739 73 14 (hollandi, inglise, prantsuse keel)

Tel: +32 2 739 73 15 (hollandi, inglise, prantsuse, saksa keel)

Tel: +32 2 739 73 16 (hollandi, prantsuse, inglise keel)

Tel: +32 2 739 73 10 (hollandi, inglise, prantsuse keel)

E-post: rir@riziv.fgov.be