Navigatsioonitee

Erakorraline arstiabi - Austria

Hädaolukord


Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

 • Pöörduge arsti poole, kellel on sõlmitud leping mõne Austria piirkondliku ravikindlustusasutusega (Gebietskrankenkasse). Nende teenused on tasuta. Sellistel arstidel on tavaliselt väljas silt „Kassenarzt” (lepinguga arst) või „Alle Kassen”.

Hambaarstid

 • Riikliku tervishoiusüsteemi raames pakutakse hambaraviteenustest piiratud valikut.
 • Mõne piirkondliku ravikindlustusasutusega lepingu sõlminud hambaarstide teenused on tasuta. Sellistel arstidel on tavaliselt väljas silt „Kassenarzt” (lepinguga arst) või „Alle Kassen”.

Haiglaravi

 • Ravi on (üldises hinnakategoorias) tasuta nendes ülikooli- ja regionaalhaiglates, millel on leping asjaomase liidumaa haigekassaga („Landesgesundheitsfonds”).
 • Vajalik on arsti saatekiri (välja arvatud hädaolukorras).
 • Esimese 28 haiglapäeva eest tuleb maksta voodipäevatasu. See võib liidumaade puhul erineda (2016. aastal on see tasu vahemikus 12,50–20,60 eurot).
 • Üksikasjalikku teavet aktiivravihaiglate ja seal pakutavate teenuste kohta võib (saksa keeles) leida rakenduse Österreichischer Spitaskompass vahendusel.

Ravimiretseptid

 • Tasuda tuleb retseptitasu, mis 2016. aastal on 5,70 eurot.
 • Retseptiravimeid saab kõigist apteekidest (tavahinnaga).
 • Apteegi otsing (saksa keeles)

Kiirabi

 • Vajalikud kiirabi transpordikulud on kaetud.

Kiirabilennud


Hüvitamine
 • Kui pidite ravi eest tasuma, kuna valisite arsti, kellel puudub leping mõne Austria piirkondliku ravikindlustusasutusega (mõnikord on neil väljas silt „Wahlarzt” või „Keine Kassen”), saate hüvitisena nõuda kuni 80% summast, mida ravikindlustusasutus oleks maksnud lepinguga arsti poolt osutatud raviteenuse eest.
 • Hüvitist tuleb taotleda vahetult mõnest Austria ravikindlustusasutusest (Gebietskrankenkassen).
 • Koos taotlusega saatke ka kviitungite originaalid. Tehke kõikidest esitatavatest dokumentidest endale koopiad.
 • Teil ei ole võimalik hüvitamistaotlust esitada riigis viibimise ajal? Võtke kodumaale tagasi jõudes ühendust oma riikliku ravikindlustuse pakkujaga.

Patsiendi omaosalus

Haiglaravi

 • Statsionaarne ravi on tasuline. See tasu võib liidumaade puhul erineda (2016. aastal on see vahemikus 12,50–20,60 eurot).
 • Tasu ei pea maksma rohkem kui 28 päeva eest kalendriaasta kohta.

Ravimiretseptid

Kehtib retseptitasu, mis 2016. aastal on 5,70 eurot.

Meditsiinilised abivahendid ja seadmed

 • Meditsiinilisi abivahendeid ja seadmeid (nt prille, ortopeedilisi sisetaldu) saab arsti ettekirjutusel.
 • Kindlustatud isikud peavad meditsiiniliste abivahendite ja seadmete eest tasuma osaliselt, mis üldjuhul on 10% nende toodete maksumusest ning 2016. aastal vähemalt 32,40 eurot või prillide puhul 97,20 eurot.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi
 • Sellise ravi saamiseks tuleks pöörduda vastavasse lepingulisse asutusse.
 • Teavet lepinguliste raviasutuste kohta saab piirkondlikust ravikindlustusasutusest.
 • Teave dialüüsi kohta (saksa keeles): http://www.nephro-zentren.at
 • Teave hapnikuravi kohta (saksa keeles): Viini ravikindlustusasutus

Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Austrias välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele