Διαδρομή πλοήγησης

Έκτακτη υγειονομική περίθαλψη - Γαλλία

Έκτακτη ανάγκη

 • Καλέστε το 112

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
Το CLEISS (Κέντρο ευρωπαϊκών και διεθνών σχέσεων κοινωνικής ασφάλισης)
παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες στα γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και πορτογαλικά.

Τηλ.: +33 1 45 26 33 41
Ηλ. διεύθυνση: ceam@cleiss.fr

Περίθαλψη και κόστος

Στον ιστότοπο ameli-direct θα βρείτε (μόνο στα γαλλικά) όλες τις πληροφορίες σχετικά με παρόχους υπηρεσιών υγείας (γιατροί, οδοντίατροι, νοσοκόμοι κ.λπ), τα νοσοκομεία της περιοχής σας, το κόστος της περίθαλψης και την κάλυψη του κόστους από τον γαλλικό ασφαλιστικό φορέα.

Γιατροί

 • Για να χρησιμοποιήσετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας πρέπει να επισκεφθείτε γιατρό συμβεβλημένο με το εθνικό σύστημα υγείας ("conventionné").
 • Οι συμβεβλημένοι γιατροί χωρίζονται στις εξής δύο κατηγορίες:
  "Τομέας 1": γιατροί που χρεώνουν για τις υπηρεσίες τους την επίσημη τιμή του ασφαλιστικού φορέα
  "Τομέας 2": γιατροί που χρεώνουν υψηλότερη αμοιβή από την επίσημη τιμή.
 • Πρέπει να πληρώσετε αμέσως την επίσκεψη στον γιατρό. Ο γιατρός θα συμπληρώσει ένα δελτίο περίθαλψης ("feuille de soins") και συνταγή φαρμάκων, αν χρειαστεί. Για να ζητήσετε την επιστροφή εξόδων θα χρειαστείτε αυτό το δελτίο περίθαλψης.

Οδοντίατροι

 • Για να χρησιμοποιήσετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας πρέπει να επισκεφθείτε οδοντίατρο συμβεβλημένο με το εθνικό σύστημα υγείας ("conventionné").
 • Πρέπει να πληρώσετε αμέσως την επίσκεψη στον οδοντίατρο. Ο οδοντίατρος θα συμπληρώσει ένα δελτίο περίθαλψης ("feuille de soins") και συνταγή φαρμάκων, αν χρειαστεί. Για να ζητήσετε την επιστροφή εξόδων θα χρειαστείτε αυτό το δελτίο περίθαλψης.

Νοσοκομειακή περίθαλψη

 • Κατά την εισαγωγή σας σε νοσοκομείο, βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας. Με τον τρόπο αυτό, δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε τα έξοδα που επιστρέφονται αλλά μόνο το ποσό της συμμετοχής που σας αναλογεί.
 • Θα χρεωθείτε συγκεκριμένη εισφορά για κάθε ημέρα νοσηλείας.
 • Για κάθε σημαντική ιατρική αγωγή, θα χρεωθείτε μια κατ΄αποκοπή συμμετοχή επιπλέον της ημερήσιας εισφοράς. Τα έξοδα αυτά δεν επιστρέφονται στη Γαλλία, αλλά μπορείτε πάντα να ζητήσετε την επιστροφή τους από τον ασφαλιστικό φορέα στη χώρα σας.
 • Αν εισαχθείτε σε ιδιωτικό νοσοκομείο ή κλινική, βεβαιωθείτε ότι είναι επίσης συμβεβλημένα με το εθνικό σύστημα υγείας.

Συνταγογράφηση φαρμάκων

 • Μαζί με την ιατρική συνταγή, πρέπει να λάβετε από τον γιατρό και το δελτίο περίθαλψης ("feuille de soins") χωρίς το οποίο δεν μπορείτε να διεκδικήσετε επιστροφή των εξόδων σας. Το κόστος αγοράς συνταγογραφημένων φαρμάκων επιστρέφεται μόνον εφόσον αυτά περιέχονται στις λίστες των καλυπτόμενων φαρμακευτικών προϊόντων. Ο φαρμακοποιός μπορεί να σας υποδείξει ποιά φάρμακα καλύπτονται και ποιά όχι.

Ασθενοφόρο

 • Για τη μεταφορά με ασθενοφόρο ή ταξί πρέπει να έχετε παραπεμπτικό γιατρού. Το κόστος μεταφοράς πληρώνεται εκ των προτέρων απευθείας στον πάροχο της υπηρεσίας.

Αερομεταφορά

 • Η ανάγκη αερομεταφοράς πρέπει να βεβαιώνεται με παραπεμπτικό γιατρού και να εγκρίνεται εκ των προτέρων από το τοπικό γραφείο του ασφαλιστικού φορέα CPAM ((Caisse Primaire d’Assurance Maladie).

Επιστροφή εξόδων

 • Για την επιστροφή εξόδων στην Γαλλία πρέπει να απευθύνεστε στο τοπικό γραφείο του CPAM (Caisse Primaire D‘Assurance Maladie).
 • Θα χρειαστεί να προσκομίσετε το δελτίο περίθαλψης ("feuille de soins"), αντίγραφα των αποδείξεων και των συνταγών, αντίγραφο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας, και να δηλώσετε διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού σας (αριθμό IBAN και κωδικό BIC). Επιβεβαίωση της επιστροφής των εξόδων σας θα αποσταλεί στη διεύθυνση κατοικίας σας.
 • Θα σας επιστραφεί το 70% περίπου για τα συνήθη έξοδα περίθαλψης.
 • Αν δεν μπορέσατε να ζητήσετε την επιστροφή των εξόδων σας κατά την παραμονή σας στη Γαλλία, επικοινωνήστε με τον εθνικό ασφαλιστικό σας φορέα στη χώρα σας.

  Διαδώστε το

 • Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Διαδώστε το στο google+