Διαδρομή πλοήγησης

Έκτακτη υγειονομική περίθαλψη - Γαλλία

Επείγοντα περιστατικά

 • Καλέστε το 112

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
(Κέντρο ευρωπαϊκών και διεθνών επαφών για την κοινωνική ασφάλιση)
Λεπτομερείς πληροφορίες στα γαλλικά, τα αγγλικά, τα ισπανικά, τα γερμανικά, τα ιταλικά και τα πορτογαλικά.

Τηλ.: +33 1 45 26 33 41
Email: ceam@cleiss.fr

Περίθαλψη, κάλυψη και κόστος

Στον ιστότοπο ameli-direct θα βρείτε (μόνο στα γαλλικά) όλες τις πληροφορίες σχετικά με παρόχους υπηρεσιών υγείας (γιατρούς, οδοντιάτρους, νοσοκόμους κ.λπ), τα νοσοκομεία της περιοχής σας, το κόστος της περίθαλψης και την κάλυψη στη Γαλλία.

Γιατροί

 • Για να χρησιμοποιήσετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας πρέπει να επισκεφθείτε γιατρό συμβεβλημένο με το εθνικό σύστημα υγείας ("conventionné").
 • Οι συμβεβλημένοι γιατροί χωρίζονται στις εξής δύο κατηγορίες:
  "Τομέας 1": γιατροί που χρεώνουν για τις υπηρεσίες τους την επίσημη τιμή.
  "Τομέας 2": γιατροί που χρεώνουν υψηλότερη αμοιβή από την επίσημη τιμή.
 • Πρέπει να πληρώσετε αμέσως την επίσκεψη στον γιατρό, ο οποίος συμπληρώνει ένα δελτίο περίθαλψης ("feuille de soins") και συνταγή φαρμάκων, αν χρειαστεί. Για να ζητήσετε την επιστροφή εξόδων χρειάζεστε αυτό το δελτίο περίθαλψης.

Οδοντίατροι

 • Για να χρησιμοποιήσετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας πρέπει να επισκεφθείτε οδοντίατρο συμβεβλημένο με το εθνικό σύστημα υγείας ("conventionné").
 • Πρέπει να πληρώσετε τον οδοντίατρο απευθείας, ο οποίος συμπληρώνει ένα δελτίο περίθαλψης ("feuille de soins") και, αν χρειαστεί, συνταγή φαρμάκων. Για να ζητήσετε την επιστροφή εξόδων χρειάζεστε αυτό το δελτίο περίθαλψης.

Νοσοκομειακή νοσηλεία

 • Κατά την εισαγωγή σας σε νοσοκομείο, βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας. Με τον τρόπο αυτό, δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε τα έξοδα που επιστρέφονται αλλά μόνο το ποσό της συμμετοχής που σας αναλογεί.
 • Πρέπει να καταβάλετε συγκεκριμένο ποσό για κάθε ημέρα νοσηλείας.
 • Για κάθε σημαντική ιατρική αγωγή, θα χρεωθείτε μια κατ΄αποκοπήν συμμετοχή επιπλέον του ημερήσιου ποσού. Τα έξοδα αυτά δεν επιστρέφονται στη Γαλλία, αλλά μπορείτε πάντα να ζητήσετε την επιστροφή τους από τον ασφαλιστικό φορέα στη χώρα σας.
 • Αν εισαχθείτε σε ιδιωτικό νοσοκομείο ή κλινική, βεβαιωθείτε ότι αυτά είναι επίσης συμβεβλημένα με το εθνικό σύστημα υγείας.

Συνταγογράφηση

 • Μαζί με την ιατρική συνταγή, πρέπει να λάβετε από τον γιατρό και το δελτίο περίθαλψης ("feuille de soins") χωρίς το οποίο δεν μπορείτε να διεκδικήσετε επιστροφή των εξόδων σας. Το κόστος αγοράς συνταγογραφημένων φαρμάκων επιστρέφεται μόνον εφόσον αυτά περιέχονται στους καταλόγους των καλυπτόμενων φαρμακευτικών προϊόντων. Ο φαρμακοποιός μπορεί να σας υποδείξει ποια φάρμακα καλύπτονται και ποια όχι.

Ασθενοφόρα

 • Για τη μεταφορά με ασθενοφόρο ή ταξί πρέπει να έχετε παραπεμπτικό γιατρού. Το κόστος μεταφοράς πληρώνεται εκ των προτέρων απευθείας στον πάροχο της ιατρικής υπηρεσίας.

Αερομεταφορά

 • Η ανάγκη αερομεταφοράς πρέπει να βεβαιώνεται με παραπεμπτικό γιατρού και να εγκρίνεται εκ των προτέρων από το τοπικό γραφείο του ασφαλιστικού φορέα CPAM ((Caisse Primaire d’Assurance Maladie).

Επιστροφή εξόδων

 • Για την επιστροφή εξόδων στην Γαλλία πρέπει να απευθύνεστε στο τοπικό γραφείο του CPAM (Caisse Primaire D‘Assurance Maladie).
 • Θα χρειαστεί να προσκομίσετε το δελτίο περίθαλψης ("feuille de soins"), αντίγραφα των αποδείξεων και των συνταγών, αντίγραφο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας, και να δηλώσετε διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού σας (αριθμό IBAN και κωδικό BIC). Βεβαίωση της επιστροφής των εξόδων σας θα αποσταλεί στη διεύθυνση κατοικίας σας.
 • Μπορείτε να ζητήσετε να σας επιστραφεί το 70% περίπου για τα συνήθη έξοδα περίθαλψης (ή το 80% της νοσοκομειακής περίθαλψης).
 • Αν δεν μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή των εξόδων σας κατά την παραμονή σας στη Γαλλία, επικοινωνήστε με τον εθνικό ασφαλιστικό σας φορέα στη χώρα σας.

Συμμετοχή στα έξοδα

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Αιμοκάθαρση, οξυγονοθ/χημειοθεραπεία

Ο ιστότοπος ameli-direct είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από το σύστημα ασφάλισης υγείας της Γαλλίας. Μπορείτε να αναζητήσετε επίσημο πάροχο φροντίδας υγείας (γιατρό, νοσοκόμο, φαρμακοποιό κ.λπ.) ή κέντρο υγειονομικής περίθαλψης (νοσοκομείο, κλινική κ.λπ.), σύμφωνα με διάφορα κριτήρια (όνομα, τομέας ειδίκευσης, τοποθεσία, ...). Μπορείτε επίσης να πληροφορηθείτε το κόστος και τις δυνατότητες επιστροφής των εξόδων σας.

Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε κέντρα αιμοκάθαρσης, χημειοθεραπείας ή οξυγονοθεραπείας (η οποία στη Γαλλία εμπίπτει στις πνευμονολογικές υπηρεσίες).

Απώλεια ή κλοπή κάρτας;

Επικοινωνία για κατόχους ΕΚΑΑ που έχει εκδοθεί στη Γαλλία

Επικοινωνήστε με το γραφείο CPAM (Caisse Primaire D‘Assurance Maladie) στη Γαλλία:

 • Μέσω διαδικτύου: στον λογαριασμό σας compte ameli / στην ενότητα "Mes demandes",
 • Τηλ.: 3646 ή από το εξωτερικό: +33 811 70 3646

  Διαδώστε το

 • Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Διαδώστε το στο google+