Διαδρομή πλοήγησης

Έκτακτη υγειονομική περίθαλψη - Βουλγαρία

Κλήσεις για επείγοντα περιστατικά

 • Καλέστε το 112

Ασθενοφόρο

 • Καλέστε το 150

Национална здравноосигурителна каса
(Εθνικό Ταμείο Υγειονομικής Ασφάλισης)
Tηλ.: +359 2 965 9116
Ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή: 0800 14 800

Περίθαλψη, κάλυψη και κόστος

Γιατροί

 • Οι περισσότεροι γιατροί στη Βουλγαρία είναι συμβεβλημένοι με το Εθνικό Ταμείο Υγειονομικής Ασφάλισης (ΕΤΥΑ).
 • Οφείλουν να σας δεχτούν εφόσον είστε κάτοχος Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας.
 • Για την επίσκεψη θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό των 2,90 BGN (βουλγαρικά λεβ).
 • Το κόστος της ιατρικής επίσκεψης δεν επιστρέφεται στη Βουλγαρία.

Οδοντίατροι

 • Οι περισσότερες οδοντιατρικές υπηρεσίες δεν καλύπτονται.
 • Αν ο οδοντίατρος δεν είναι συμβεβλημένος με το ETΥA, πρέπει να πληρώσετε όλα τα έξοδα περίθαλψης, τα οποία δεν επιστρέφονται.

Νοσοκομειακή νοσηλεία

 • Η νοσοκομειακή νοσηλεία σε κλινικές ή νοσοκομεία συμβεβλημένα με το ΕΤΥΑ είναι δωρεάν για τους κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας.
 • Πληρώνετε ένα πάγιο ποσό την ημέρα (5,80 BGN) για τις πρώτες 10 ημέρες νοσοκομειακής νοσηλείας.
 • Μετά την έξοδό σας από το νοσοκομείο δικαιούσθε δύο επιπλέον επισκέψεις ελέγχου στο πλαίσιο της παρασχεθείσας νοσοκομειακής νοσηλείας.

Συνταγογράφηση

 • Στη Βουλγαρία τα έξοδα αγοράς φαρμάκων δεν επιστρέφονται.
 • Τα φάρμακα που σας έχει γράψει γιατρός συμβεβλημένος με το ΕΤΥΑ, μπορείτε να τα προμηθευτείτε, είτε δωρεάν είτε με κάποια συμμετοχή, από φαρμακεία συμβεβλημένα με το ΕΤΥΑ. Τα φαρμακεία αυτά είναι εμφανή καθώς έχουν αναρτημένο τον λογότυπο του ETΥA εντός ή εκτός του φαρμακείου.
 • Για να έχετε κάλυψη από το ΕΤΥΑ για ορισμένα ιδιαίτερα ακριβά φάρμακα, π.χ. για χρόνιες παθήσεις, χρειάζεστε "βιβλιάριο φαρμάκων", το οποίο μπορεί να σας προμηθεύσει ένας γενικός γιατρός συμβεβλημένος με το ΕΤΥΑ, κατόπιν συννενόησης με ειδικό γιατρό. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να επιλέξετε προσωρινά έναν γενικό γιατρό.
 • Αν χρειάστηκε να πληρώσετε για την περίθαλψή σας, επικοινωνήστε με τον εθνικό ασφαλιστικό σας φορέα όταν γυρίσετε για να ζητήσετε επιστροφή των εξόδων.

Ασθενοφόρο

 • Δωρεάν για επείγοντα περιστατικά.

Αερομεταφορά

 • Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες

Επιστροφή εξόδων

Γιατροί

 • Το κόστος της ιατρικής επίσκεψης δεν επιστρέφεται στη Βουλγαρία.

Οδοντίατροι

Συνταγογράφηση

 • Στη Βουλγαρία τα έξοδα αγοράς φαρμάκων δεν επιστρέφονται.
 • Αν χρειάστηκε να πληρώσετε για την περίθαλψή σας, επικοινωνήστε με τον εθνικό ασφαλιστικό σας φορέα όταν γυρίσετε για να ζητήσετε επιστροφή των εξόδων.

Συμμετοχή στα έξοδα

 • Η πληρωμή συμμετοχής για υπηρεσίες ασφάλισης ασθενείας (όπως κλινικές εξετάσεις, οδοντιατρική περίθαλψη, ενδονοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή νοσηλεία, αγορά φαρμάκων) απαιτείται όταν το ΕΤΥΑ δεν καλύπτει πλήρως τα έξοδα της παρεχόμενης περίθαλψης.
 • Ορισμένα νοσοκομεία χρεώνουν επιπλέον ποσά σε όλους τους ασθενείς τους χορηγώντας σχετική απόδειξη.
 • Συνιστάται στους ασθενείς να ενημερώνονται εκ των προτέρων από το νοσοκομείο για το αν η περίθαλψή τους θα στοιχίσει επιπλέον ποσά και πόσο θα στοιχίσει.
 • Οι επιβαρύνσεις που δεν υπόκεινται σε ρύθμιση καθώς και η συμμετοχή χρεώνονται στον ασθενή και δεν επιστρέφονται.
 • Παραδείγματα εξόδων που βαρύνουν τον ασθενή:
  • έξοδα ενδονοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής νοσηλείας
  • ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ιατροφαρμακευτικό υλικό
  • αμοιβή γιατρού ή ιατρικής ομάδας για νοσοκομειακή νοσηλεία
  • μονόκλινο δωμάτιο σε νοσοκομείο
  • ειδικό διαιτολόγιο

Αιμοκάθαρση, οξυγονοθ/χημειοθεραπεία

Αιμοκάθαρση

 • Η χρόνια αιμοκάθαρση, η περιτοναϊκή κάθαρση (Συνεχής Φορητή Περιτοναϊκή Kάθαρση (CAPD), Αυτοματοποιημένη Περιτοναϊκή Κάθαρση (APD) και αιμοκάθαρση σε οξέα περιστατικά) καλύπτονται από το ΕΤΥΑ, εφόσον πραγματοποιούνται σε κλινική/νοσοκομείο αναγνωρισμένο από το ΕΤΥΑ για τη συγκεκριμένη κλινική διαδικασία (Κλινικές διαδικασίες αριθ. 1, 2, 3 και 4).
 • «Κλινική διαδικασία» είναι ένα σύστημα προαπαιτούμενων και οδηγιών για την παροχή της αναγκαίας συνεχούς περίθαλψης σε ασθενή του οποίου η κατάσταση δεν απαιτεί παραμονή σε νοσοκομείο πάνω από 12 ώρες.

Οξυγονοθεραπεία

 • Το ΕΤΥΑ καλύπτει μόνο τη συνεχή χορήγηση θετικής πίεσης στους αεραγωγούς (CPAP) και τη διφασική χορήγηση θετικής πίεσης στους αεραγωγούς (BiPAP), που παρέχονται σε νοσοκομείο αναγνωρισμένο από το ΕΤΥΑ για τη συγκεκριμένη κλινική διαδικασία (Κλινική διαδικασία αριθ. 17)
 • Η κλινική αυτή διαδικασία εφαρμόζεται μόνο σε άτομα με ασθένειες του νευρομυικού συστήματος, τα οποία πάσχουν από χρόνια αναπνευστική αδυναμία και τα οποία έχουν εντολή για πρόγραμμα αναπνευστικής υποστήριξης με μη παρεμβατικό αερισμό (CPAP ή BiPAP), το οποίο επιτρέπει την παροχή αναπνευστικής υποστήριξης με βάση τις διαγνωσθείσες ανάγκες του ασθενούς.
 • Μία φορά τον χρόνο το ΕΤΥΑ πληρώνει για θεραπευτική αγωγή με βάση την κλινική διαδικασία αριθ. 17.
 • Πληροφορίες σχετικά με τα κέντρα υγείας που είναι συμβεβλημένα με το ΕΤΥΑ μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο Εθνικό Ταμείο Υγειονομικής Ασφάλισης/Περιφερειακό Ταμείο Υγειονομικής Ασφάλισης (στα βουλγαρικά) ή να τις ζητήσετε μέσω του ιστότοπου ΕΤΥΑ/ΠΤΥΑ.

Χημειοθεραπεία

 • Η χημειοθεραπεία μπορεί να γίνει σε αντικαρκινικές κλινικές και νοσοκομεία αναγνωρισμένα από το ΕΤΥΑ με βάση την κλινική διαδικασία αριθ. 5 ή την κλινική διαδρομή αριθ. 298.
 • «Κλινική διαδρομή» είναι ένα σύστημα προαπαιτούμενων και οδηγιών για ειδικούς γιατρούς οι οποίοι εφαρμόζουν διαδικασίες διάγνωσης και θεραπείας σε ασθενείς με ασθένειες που χρήζουν νοσοκομειακής περίθαλψης.

Απώλεια ή κλοπή κάρτας;

Επικοινωνία για κατόχους ΕΚΑΑ που έχει εκδοθεί στη Βουλγαρία

Национална здравноосигурителна каса

Τηλ.: +359 2 965 9116

Ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή: 0800 14 800

Email: jvatkova@nhif.bg


  Διαδώστε το

 • Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Διαδώστε το στο google+