Διαδρομή πλοήγησης

Έκτακτη υγειονομική περίθαλψη - Βουλγαρία

Επείγοντα περιστατικά

 • Καλέστε το 112

Ασθενοφόρα

 • Καλέστε το 150

Национална здравноосигурителна каса
(Εθνικό Ταμείο Υγειονομικής Ασφάλισης)
Tηλ.: +359 2 965 9116
Ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή: 0800 14 800


Περίθαλψη, κάλυψη και κόστος

Γιατροί

 • Οι περισσότεροι γιατροί στη Βουλγαρία είναι συμβεβλημένοι με το Εθνικό Ταμείο Υγειονομικής Ασφάλισης (ΕΤΥΑ).
 • Μπορείτε να λάβετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη επιδεικνύοντας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.
 • Για την επίσκεψη θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό των 2,90 BGN.
 • Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται στη Βουλγαρία.

Οδοντίατροι

 • Οι περισσότερες οδοντιατρικές υπηρεσίες δεν καλύπτονται.
 • Αν ο οδοντίατρος δεν είναι συμβεβλημένος με το Εθνικό Ταμείο Υγειονομικής Ασφάλισης (ΕΤΥΑ), πρέπει να πληρώσετε όλα τα έξοδα περίθαλψης, τα οποία δεν επιστρέφονται.

Νοσοκομειακή νοσηλεία

 • Η νοσοκομειακή νοσηλεία σε κλινικές ή νοσοκομεία συμβεβλημένα με το ΕΤΥΑ παρέχεται δωρεάν στους κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας.
 • Πληρώνετε ένα πάγιο ημερήσιο ποσό (5,40 BGN) για τις πρώτες 10 ημέρες νοσοκομειακής νοσηλείας.
 • Μετά την έξοδό σας από το νοσοκομείο δικαιούσθε δύο επιπλέον επισκέψεις ελέγχου στο πλαίσιο της παρασχεθείσας νοσοκομειακής νοσηλείας.

Συνταγογράφηση

 • Στη Βουλγαρία τα έξοδα αγοράς φαρμάκων δεν επιστρέφονται.
 • Τα φάρμακα που σας έχει γράψει γιατρός συμβεβλημένος με το ΕΤΥΑ, μπορείτε να τα προμηθευτείτε με κάποια έκπτωση από φαρμακεία συμβεβλημένα με το ΕΤΥΑ, τα οποία φέρουν τον σχετικό λογότυπο.
 • Για να έχετε κάλυψη από το ΕΤΥΑ για ορισμένα ιδιαίτερα ακριβά φάρμακα, π.χ. για χρόνιες παθήσεις, χρειάζεστε "βιβλιάριο φαρμάκων", το οποίο μπορεί να σας προμηθεύσει παθολόγος συμβεβλημένος με το ΕΤΥΑ, κατόπιν συνεννόησης με ειδικό γιατρό. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να επιλέξετε προσωρινά έναν παθολόγο.
 • Αν χρειάστηκε να πληρώσετε για την περίθαλψή σας, επικοινωνήστε με τον εθνικό ασφαλιστικό σας φορέα όταν επιστρέψετε στη χώρα σας για να ζητήσετε επιστροφή των εξόδων.

Ασθενοφόρα

 • Δωρεάν για επείγοντα περιστατικά.

Αερομεταφορά

 • Δεν υπάρχουν στοιχεία.

Επιστροφή εξόδων

Γιατροί

 • Το κόστος της ιατρικής επίσκεψης δεν επιστρέφεται στη Βουλγαρία.

Οδοντίατροι

Συνταγογράφηση

 • Στη Βουλγαρία τα έξοδα αγοράς φαρμάκων δεν επιστρέφονται.
 • Αν χρειάστηκε να πληρώσετε για την περίθαλψή σας, επικοινωνήστε με τον εθνικό ασφαλιστικό σας φορέα όταν επιστρέψετε στη χώρα σας για να ζητήσετε επιστροφή των εξόδων.

Συμμετοχή του ασθενούς
 • Ίσως χρειαστεί η πληρωμή συμμετοχής για υπηρεσίες ασφάλισης ασθενείας (όπως κλινικές εξετάσεις, οδοντιατρική περίθαλψη, ενδονοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή νοσηλεία, αγορά φαρμάκων) όταν το ΕΤΥΑ δεν καλύπτει πλήρως τα έξοδα της παρεχόμενης περίθαλψης.
 • Ορισμένα νοσοκομεία χρεώνουν επιπλέον ποσά σε όλους τους ασθενείς τους, για τα οποία εκδίδουν υποχρεωτικά σχετικό τιμολόγιο.
 • Αν χρειάζεται να νοσηλευτείτε σε νοσοκομείο, ρωτήστε εκ των προτέρων αν πρέπει να καταβάλετε κάποιο επιπλέον ποσό για τη νοσηλεία σας, και ενημερωθείτε για το ύψος του.
 • Ως ασθενής θα πρέπει να καταβάλετε επιβαρύνσεις που δεν υπόκεινται σε ρύθμιση καθώς και κάποια συμμετοχή. Τα ποσά αυτά δεν επιστρέφονται.
 • Παραδείγματα εξόδων στα οποία συμμετέχει ο ασθενής:
  • Πάγια έξοδα ενδονοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής νοσηλείας
  • Ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ιατροφαρμακευτικό υλικό
  • Έξοδα επιλογής γιατρού ή ιατρικής ομάδας για νοσοκομειακή νοσηλεία.
  • Μονόκλινο/δίκλινο δωμάτιο σε νοσοκομείο
  • Ειδικές διαιτητικές απαιτήσεις

Αιμοκάθαρση, οξυγονοθ/χημειοθεραπεία

Αιμοκάθαρση

 • Η χρόνια αιμοκάθαρση και η περιτοναϊκή κάθαρση (Συνεχής Φορητή Περιτοναϊκή Kάθαρση (CAPD), Αυτοματοποιημένη Περιτοναϊκή Κάθαρση (APD) και αιμοκάθαρση σε οξέα περιστατικά) καλύπτονται από το ΕΤΥΑ, εφόσον πραγματοποιούνται σε κλινική/νοσοκομείο πιστοποιημένο από το ΕΤΥΑ για τη συγκεκριμένη κλινική διαδικασία (Κλινικές διαδικασίες αριθ. 1, 1,2, 3 και 4).
 • «Κλινική διαδικασία» είναι ένα σύστημα προαπαιτούμενων και οδηγιών που διέπουν την παροχή της αναγκαίας συνεχούς αγωγής σε ασθενή, εφόσον η φύση της αγωγής και η κατάσταση του ασθενούς δεν απαιτούν παραμονή σε νοσοκομείο πάνω από 12 ώρες.

Οξυγονοθεραπεία

 • Το ΕΤΥΑ καλύπτει μόνο τη συνεχή θετική πίεση στους αεραγωγούς (CPAP) και τη διφασική θετική πίεση στους αεραγωγούς (BiPAP), που χορηγούνται σε νοσοκομείο πιστοποιημένο από το ΕΤΥΑ για τη συγκεκριμένη κλινική διαδικασία (Κλινική διαδικασία αριθ. 17)
 • Η κλινική αυτή διαδικασία εφαρμόζεται μόνο σε άτομα με ασθένειες του νευρομυικού συστήματος, τα οποία πάσχουν από χρόνια αναπνευστική αδυναμία και τα οποία έχουν εντολή για πρόγραμμα αναπνευστικής υποστήριξης με μη παρεμβατικό αερισμό (CPAP ή BiPAP), το οποίο επιτρέπει την παροχή αναπνευστικής υποστήριξης με βάση τις διαγνωσθείσες ανάγκες του ασθενούς.
 • Μία φορά τον χρόνο το ΕΤΥΑ πληρώνει για θεραπευτική αγωγή βάσει της κλινικής διαδικασίας αριθ. 17.
 • Πληροφορίες σχετικά με τα υγειονομικά ιδρύματα που είναι συμβεβλημένα με το ΕΤΥΑ μπορείτε να βρείτε:

Χημειοθεραπεία

 • Η χημειοθεραπεία μπορεί να γίνει σε αντικαρκινικές κλινικές και νοσοκομεία πιστοποιημένα από το ΕΤΥΑ βάσει της κλινικής διαδικασίας αριθ. 5 ή της κλινικής διαδρομής αριθ. 298.
 • «Κλινική διαδρομή» είναι ένα σύστημα προαπαιτούμενων και οδηγιών για ειδικούς γιατρούς οι οποίοι εφαρμόζουν διαδικασίες διάγνωσης και θεραπείας σε ασθενείς με ασθένειες που χρήζουν νοσοκομειακής περίθαλψης.

Απώλεια ή κλοπή κάρτας;

Στοιχεία επικοινωνίας για κατόχους ΕΚΑΑ που έχει εκδοθεί στη Βουλγαρία

Национална здравноосигурителна каса

Τηλ.: +359 2 965 9116

Ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή: 0800 14 800

Email: jvatkova@nhif.bg