Sti

Akut lægehjælp - Liechtenstein

Nødsituationer

Ring 144 eller 112

Amt für Gesundheit (den offentlige sygesikring) (tysk)
Tlf.: +423 236 7340
E-mail: info@ag.llv.li


Behandling, dækning, omkostninger
 • Du skal betale en basisafgift for sygesikringen og i visse tilfælde en procentdel af omkostningerne til behandlingen.
 • Hvis du har et europæisk sygesikringskort, skal du betale omkring 67 CHF, hvilket giver dig ret til én måneds sygesikring.
 • Når kontoret for sundhed har modtaget regningen fra den behandler, du har konsulteret, sender kontoret dig en regning. Du skal betale standardafgiften, selvom dit ophold varer under en måned.
 • Personer, der har nået pensionsalderen, skal kun betale halvdelen af afgiften, og børn og unge under 20 år skal ikke betale.

Læger

 • Du kan benytte dit europæiske sygesikringskort, hvis du konsulterer en læge, der er tilknyttet det offentlige sygesikringssystem. Dem finder du på http://www.lkv.li. Det er gratis, da læger betales direkte af forsikringen (se ovenfor).
 • Hvis du går til en læge, der ikke er tilknyttet det offentlige, skal du betale alle omkostninger.

Tandlæger

 • Der findes ingen offentlig tandpleje i Liechtenstein, så du skal betale alle omkostninger som privat behandling.

Hospitalsbehandling

 • Der er kun ét hospital i Liechtenstein.
 • Amt für Gesundheit (den offentlige sygesikring) skal normalt godkende din indlæggelse, medmindre der er tale om akut behandling.
 • Du skal betale et bidrag.
 • Børn og pensionister skal betale et nedsat bidrag.

Recepter

Ambulance

 • Ambulancekørsel til klinikker og hospitaler, der er tilknyttet sammenslutningen af sygesikringsudbydere, er dækket.

Ambulanceflyvning

 • Ambulanceflyvning dækkes op til et vist beløb. Alle udgifter derover skal du selv betale.

Tilbagebetaling
 • Ud over forsikringsafgiften skal du normalt kun betale din andel af omkostningerne til behandlingen - disse udgifter kan ikke godtgøres.
 • Hvis du går til en praktiserende læge i Liechtenstein, der ikke er tilknyttet det offentlige, skal du betale alle omkostninger.

Patientbidrag
 • Du skal betale en basisafgift for sygesikringen og i visse tilfælde en procentdel af omkostningerne til behandlingen.
 • Hvis du har et europæisk sygesikringskort, skal du betale omkring 67 CHF, hvilket giver dig ret til én måneds sygesikring.
 • Når den offentlige sygesikring har modtaget regningen fra den behandler, du har konsulteret, sender de dig en regning. Du skal betale standardafgiften, selvom dit ophold varer under en måned.
 • Personer, der har nået pensionsalderen, skal kun betale halvdelen af afgiften, og børn og unge under 20 år skal ikke betale.

Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi Kontakt Amt für Gesundheit (den offentlige sygesikring) De giver oplysninger individuelt.

Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger for indehavere af kort udstedt i Liechtenstein

Amt für Gesundheit (den offentlige sygesikring)

Tlf.: +423 236 7340

E-mail: info@ag.llv.li