Sti

Akut lægehjælp - Island

Bemærk: Indbyggere i de andre nordiske lande (Danmark, Finland, Norge og Sverige) behøver kun vise et gyldigt nationalt identitetskort for at have ret til offentlig sundhedspleje i Island.

Nødsituationer

Sjukratryggingar Islands
(Islands sygesikring)
Tlf.: +354 515 0000
E-mail: sjukra@sjukra.is


Behandling, dækning, omkostninger

Læger

 • Generel lægehjælp kan fås på sundhedscentre over hele Island. De har åbent fra kl. 8 til 16. Hvis du har brug for at se en læge uden for åbningstiden, har de fleste områder en læge/sygeplejerske på tilkaldevagt.
 • Du skal betale et standardbidrag. Udgiften kan ikke refunderes i Island, men du kan altid søge om refusion, når du vender hjem.
 • Behandling er gratis for børn under 18 år.
 • Om aftenen og i weekenden kan du få behandling i Reykjavik-området på sundhedscentret "Læknavaktin". Tlf.: 1770
 • Hvis du har brug for lægerådgivning eller en vagtlæge efter åbningstid, kan du ringe 1770.

Tandlæger

 • Du kan få tandlægebehandling på tandlægeklinikker/sundhedscentre i de fleste områder i Island.
 • Du skal normalt betale en standardafgift. Udgiften kan ikke refunderes i Island, men du kan altid søge om refusion, når du vender hjem.
 • Børn under 18 år, folkepensionister og personer, der modtager invaliditetsydelser, kan få en del af udgifterne refunderet. Du skal kunne bevise, at du er berettiget dertil.

Hospitalsbehandling

 • Du kan kun blive indlagt direkte, hvis det er akut.
 • Hospitalsbehandling er normalt gratis (ved indlæggelse).
 • Du skal betale et bidrag, hvis du ikke er indlagt (ambulant behandling). Det kan ikke refunderes i Island, men du kan altid søge om refusion, når du vender hjem.

Recepter

 • Du kan gå til et hvilket som helst apotek ("APÓTEK") i Island.
 • Medbring din recept og dit europæiske sygesikringskort, som viser, at du er berettiget til offentlig sundhedspleje.
 • Udgifterne til lægemidler varierer fra 0 % til 100 % af prisen i henhold til standardlægemiddelkategorier.
 • Udgifter til lægemidler kan ikke refunderes i Island, men du kan altid søge om refusion, når du vender hjem.

Ambulance

 • Du skal betale en standardafgift, der ikke kan refunderes, for ambulancekørsel.
 • Hvis du ikke viser dit europæiske sygesikringskort, skal du betale den fulde pris.
 • Udgiften kan ikke refunderes i Island, men du kan altid søge om refusion, når du vender hjem.

Ambulanceflyvning

 • Der gælder samme vilkår som ved almindelig ambulancekørsel.

Tilbagebetaling
 • Standardpatientbidrag kan ikke refunderes i Island. Andre anmodninger om godtgørelse indgives til Sjúkratryggingar Íslands i Reykjavik.
 • Hvis du skal betale for behandlingen, skal du sende dine originale kvitteriger med din anmodning og bevis for din berettigelse (dvs. kopi af dit europæiske sygesikringsbevis eller anden forsikringsdokumentation) til din nationale sygesikring, når du vender hjem. De vil så kontakte Sjúkratryggingar Íslands.
 • Husk at gemme kopier af alt, hvad du indsender.

Patientbidrag

Brugerbetalingen i Island varierer, som anført under "Behandling, dækning og omkostninger", alt efter behandlingsformen og den gruppe, den enkelte tilhører:

 • børn under 18 år
 • folkepensionister
 • modtagere af invaliditetsydelser.

Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi
 • Dit europæiske sygesikringskort dækker oxygenterapi, dialyse og kemoterapi.
 • Sørg for at lave en aftale om behandlingen, inden du rejser af sted. Giv dig god tid til at lave aftaler, inden du rejser af sted.
 • Det er især vigtigt at sikre dig, at du har bestilt tid hos en statslig behandlingsudbyder. Behandlinger hos private udbydere er ikke dækket af kortet.
 • For dialyse kontakt: Landspitali University Hospital (på islandsk), Dialysis unit, Eiriksgata 5, 101 Reykjavik. Tlf. +354 543 6311, Fax.: +345 543 4806
 • For oxygenterapi kontakt: Islands Sygesikring, Iltbehandlingsservice (Sjúkratryggingar Íslands, súrefnisþjónustan), Landspitali University Hospital, Unit A-3, Fossvogur, Reykjavík. Kontaktpersoner: Stella Hrafnkelsdóttir, RN BSc, sygeplejerske eller Rósa Karlsdóttir, Rn BSc, sygeplejerske, Tlf.: +354 543 6049 / +354 543 6040, Fax: +354 543 6019
 • For andre behandlinger kontakt: Icelandic Health Insurance's Assistive Technology Center Sjúkratryggingar Íslands, Hjálpartækjamiðstöð, Vínlandsleið 16,113 Reykjavík, Tlf.: +354 515 0100

Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger for indehavere af kort udstedt i Island

Sjukratryggingar Islands (Islands sygesikring)

Tlf.: +354 515 0000

E-mail: sjukra@sjukra.is