Sti

Akut lægehjælp - Island

Bemærk: Indbyggere i de andre nordiske lande (Danmark, Finland, Norge og Sverige) behøver kun vise et gyldigt nationalt identitetskort for at have ret til offentlig sundhedspleje i Island.

Nødsituationer

Sjukratryggingar Islands
(Islands sygesikring)
Tlf.: +354 515 0000
E-mail: sjukra@sjukra.is

Behandling & omkostninger

Læger

 • Generel lægehjælp kan fås på sundhedscentre over hele Island. De har åbent fra 8.00 til 16.00. Hvis du har brug for at se en læge uden for åbningstiden, har de fleste områder en læge/sygeplejerske på tilkaldevagt.
 • Du skal betale et standardbidrag. Det kan ikke refunderes i Island, men du kan altid søge om refusion, når du vender hjem.
 • Behandling er gratis for børn under 18 år.
 • Om aftenen og i weekenden kan du få behandling i Reykjavik-området på sundhedscentret "Læknavaktin". Tlf.: 1770
 • Hvis du har brug for lægerådgivning eller en vagtlæge efter åbningstid, kan du ringe 1770.

Tandlæger

 • Du kan få tandlægebehandling på tandlægeklinikker/sundhedscentre i de fleste områder i Island.
 • Du skal normalt betale en standardafgift. Den kan ikke refunderes i Island, men du kan altid søge om refusion, når du vender hjem.
 • Børn under 18 år, folkepensionister og personer, der modtager invaliditetsydelser, kan få en del af udgifterne refunderet. Du skal kunne bevise, at du er berettiget dertil.

Hospitalsbehandling

 • Du kan kun blive indlagt direkte, hvis det er akut.
 • Hospitalsbehandling er normalt gratis (ved indlæggelse).
 • Du skal betale et bidrag, hvis du ikke er indlagt (ambulant behandling). Det kan ikke refunderes i Island, men du kan altid søge om refusion, når du vender hjem.

Lægemidler

 • Du kan gå til et hvilket som helst apotek ("APÓTEK") i Island.
 • Medbring din recept og dit europæiske sygesikringskort, som viser, at du er berettiget til offentlig sundhedspleje.
 • Udgifterne til lægemidler varierer fra 0 % til 100 % af prisen i henhold til standardlægemiddelkategorier.
 • Udgifter til lægemidler kan ikke refunderes i Island, men du kan altid søge om refusion, når du vender hjem.

Ambulance

 • Du skal betale en standardafgift, der ikke kan refunderes, for ambulancekørsel. Hvis du ikke viser dit europæiske sygesikringskort, skal du betale den fulde pris. Udgiften kan ikke refunderes i Island, men du kan altid søge om refusion, når du vender hjem.

Ambulanceflyvning

 • Samme regler som for ambulancekørsel.

Tilbagebetaling

 • Standardpatientbidrag kan ikke refunderes i Island. Anden godtgørelse kan søges på kontoret Sjúkratryggingar Íslands i Reykjavik.
 • Hvis du har betalt for behandlingen, kan du sende din originale kvittering med dit refusionskrav og dokumentation for din berettigelse til din nationale sygesikringsudbyder, når du kommer hjem. De vil så kontakte Sjúkratryggingar Íslands.
 • Husk at gemme kopier af alt, hvad du indsender.

  Del

 • Send til Twitter Del på Facebook Del på Google+