Sti

Sådan bruger du kortet - Slovakiet

Integreret beredskabssystem

Ring 112

Nødsituationer

Ring 155

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (tilsynsmyndigheden for sundhedsvæsenet)
Žellova 2
SK - 829 24 Bratislava 25
Tlf.: +421 2 20 856 226


Behandling, dækning, omkostninger

Læger

 • Du kan benytte dit europæiske sygesikringskort, hvis du konsulterer en læge, der er tilknyttet den slovakiske offentlige sygesikring.
 • Du skal muligvis betale et gebyr. Det kan ikke refunderes i Slovakiet, men du kan altid søge om refusion, når du vender hjem.

Tandlæger

 • Du kan benytte dit europæiske sygesikringskort, hvis du konsulterer en tandlæge, der er tilknyttet den slovakiske offentlige sygesikring.
 • Akut tandlægebehandling er normalt gratis, men der kan være gebyrer afhængig af, hvilke materialer tandlægen bruger.
 • Du skal betale et gebyr for alle andre tandlægebehandlinger. Det kan ikke refunderes i Slovakiet, men du kan altid søge om refusion, når du vender hjem.

Hospitalsbehandling

 • Du kan få akut behandling på skadestuen på ethvert hospital. Det er ikke nødvendigt med en henvisning.
 • Ydelser og lægemidler er normalt gratis, men der kan være store gebyrer, der ikke kan refunderes, i forbindelse med komplicerede behandlinger. Udgifterne kan ikke refunderes i Slovakiet, men du kan altid søge om refusion, når du vender hjem.

Recepter

 • Du skal betale et standardgebyr for alle lægemidler.
 • Du skal i visse tilfælde betale en del af udgifterne til lægemidler, hvis de ikke er dækket af den offentlige sygesikring. Det kan ikke refunderes i Slovakiet, men du kan altid søge om refusion, når du vender hjem.
 • Apotekerne har en liste over tilskudsberettigede lægemidler.

Ambulancekørsel

 • Gratis

Ambulanceflyvning


Tilbagebetaling

 • Der findes intet refusionssystem i Slovakiet.
 • Hvis du skal betale for behandlingen, kan du ansøge om refusion fra din nationale sygesikring, når du vender hjem.

Patientbidrag

Ledsager på hospitalet

 • Skal betale 3,32 euro pr. dag. Første og sidste dag tæller som én dag.
 • Ledsagerens ophold er gratis, hvis vedkommende er:
  • ammende mor med barn/børn
  • ledsager til et barn på under tre år
  • ledersager til et barn under 18 år, som behandles for kræft.

Apoteker

 • opkræver 17 cent for statistisk behandling af en recept eller kupon til medicinsk udstyr.
 • De 17 cent opkræves ikke, hvis:
  • den forsikrede viser det relevante uddrag af recepten
  • den forsikrede viser en recept på lægemidler eller diætpræparater, som betales fuldt ud af den forsikrede
  • recepten er på vacciner mærket med "V" og udstedt på én recept.

Skadestuen

 • Hvis du tager på skadestuen (lægelig førstehjælp eller beredskabstjeneste på hospitalet), skal du betale et gebyr på 1,99 euro.
 • Hvis du indlægges på hospitalet efterfølgende, skal du ikke betale de 1,99 euro.

Transport

 • Transport med ambulance koster 0,07 euro pr. kilometer.
 • Denne afgift anvendes ikke, hvis den forsikrede:
  • er omfattet af et kronisk dialyse- eller transplantationsprogram
  • modtager kræftbehandling eller hjertekirurgisk behandling
  • er alvorligt handicappet og afhængig af transport med private køretøjer
  • transporteres fra ét hospital til et andet efter hospitalets afgørelse.

Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi

 • Du har ret dialyse, oxygenbehandling og kemoterapi i Slovakiet, hvis du viser dit europæiske sygesikringskort.
 • Du skal træffe aftale om behandlingen med en sundhedsudbyder under det slovakiske offentlige sundhedssystem, før du rejser til landet.
 • Du skal også sende en lægeattest, der viser, at du har behov for behandlingen, til sundhedsudbyderen.
 • Du kan finde listen over sundhedsudbydere i det offentlige sundhedssystem på institutionernes websites efter det område, du rejser til:
 • Liste over dialysecentre (på slovakisk)

Hvordan ansøger jeg om kortet?


List of doctors or hospitals


Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger til brug for indehavere af europæiske sygesikringskort udstedt i Slovakiet

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2

SK – 829 24 Bratislava 25

Tlf.: +421 2 20 856 226