Sti

Akut lægehjælp - Rumænien

Nødsituationer

Ring 112

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (det nationale sygesikringsagentur)
Tlf.: +40 372 309 250, +40 372 309 105

Behandling, dækning, omkostninger

Læger

 • For at få den nødvendige sundhedspleje med det europæiske sygesikringskort bør du konsultere en praktiserende læge eller en speciallæge, der er tilknyttet en sundhedsplejeudbyder, som anerkendes af den nationale sygesikring (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ("CNAS")) eller dens lokale kontorer.
 • Du kan få adressen på anerkendte sundhedsplejeudbydere ved at henvende dig til CNAS.
 • Sundhedspleje, som du får med det europæiske sygesikringskort, refunderes af CNAS eller dens lokale kontorer til den sundhedsplejeudbyder, der udførte behandlingen.

Tandlæger

 • For at få tandpleje med det europæiske sygesikringskort bør du konsultere en tandlæge, som anerkendes af CNAS eller dens lokale kontorer. Du kan få adressen på anerkendte tandlæger ved at henvende dig til CNAS.
 • Der ydes kun tandpleje i akutte tilfælde. Disse akutte tjenester refunderes af CNAS.

Hospitalsbehandling

 • For at få hospitalsbehandling med det europæiske sygesikringskort bør du konsultere en tandlæge, som anerkendes af CNAS.
 • Indehavere af et europæisk sygesikringskort har ret til følgende hospitalsbehandling:
  • Ambulant behandling ved:
   • lægelige eller operationsmæssige nødsituationer, hvor patienten er i livsfare eller potentielt løber denne risiko, indtil der ikke længere foreligger en nødsituation
   • mulige smitsomme sygdomme, der kræver isolation/karantæne, indtil problemet er fuldstændig løst
   • fødsel.
  • Daglig ambulant behandling ved:
   • lægelige eller operationsmæssige nødsituationer
   • sygdomme, der ikke kræver karantæne.

Denne slags behandling under et hospitalsophold refunderes af det lokale CNAS-kontor, som hospitalet er tilknyttet.

Recepter

 • Indehavere af det europæiske sygesikringskort har ret til medicin med eller uden et personligt bidrag med en recept, der er udstedt af en læge og brugt på et apotek, som anerkendes af CNAS.
 • Læger kan ordinere medicin fra en bestemt liste (underliste A, B og C). CNAS betaler op til 90 % af referenceprisen på lægemidler på underliste A, 50 % af prisen på lægemidler på underliste B og 100 % på underliste C.

Lægehjælp og transport i nødsituationer

Det europæiske sygesikringskort giver ret til følgende:

 • Hjemmekonsultationer i lægelige eller operationsmæssige nødstilfælde
 • Uledsaget sundhedsplejetransport:
  • Transport af det lægelige konsultationspersonale – og i tilfælde, hvor patienten har brug for specialistbehandling, som ikke kan gives hjemme, men hvor patientens tilstand ikke er kritisk, transport af patient og/eller lægeligt personale til behandlingsstedet.
  • Ved dødsfald, returtransport af læge til fastsættelse af dødsfald på fredage, lørdage og søndage samt på helligdage og til udstedelse af dødsattester som fastsat i lovgivningen.

Disse sundhedsplejetjenester leveres af specialiserede private enheder, der har kontrakt med sygesikringen.

Ambulance

Ambulanceflyvning

 • Ambulanceflyvning tilbydes kun inden for Rumæniens territorium og kun i yderste nødstilfælde.

Tilbagebetaling

 • Sundhedspleje er normalt gratis, så der findes intet refusionssystem for kortholdere.
 • Yderligere gebyrer (betales direkte af indehavere af det europæiske sygesikringskort):
  • Lægetjenesternes pris dækkes ikke af det europæiske sygesikringskort.
  • Prisen på lægetjenester, der ydes af udbydere, som ikke anerkendes CNAS (som ikke har kontrakt med sygesikringen):
  • Ved hospitalsindlæggelse – prisen på tjenester på værelset som logi og/eller måltider, med en komfort, der ligger over standarden, efter forespørgsel fra patienten. For hospitaler med senge, både offentlige og private, er den forsikredes maksimale bidrag for disse tjenester 300 lei pr. dag.
  • Ved hospitalsbehandling under vedvarende hospitalsophold opkræver hospitalet sambetaling – oplysningerne om sambetaling findes nedenfor under "Oplysninger om sambetaling i landet".
  • Prisen på lægemidler, der ikke er omfattet af sygesikringen.
  • Prisen på lægemidler fra apoteker, der ikke er godkendt af CNAS
  • Personligt bidrag til receptpligtig medicin. Dette er det beløb, der udgør forskellen op til detailprisen, og som betales af kortholderen som følger:
   • afhængigt af, hvilken underliste der er tale om, betales 10 % til 50 % af referenceprisen af kortholderen
   • beløbet overstiger referenceprisen op til detailprisen.
null
 • For lægebehandling ved indlæggelse fastlægges sambetalingen af den enkelte hospitalsafdeling med senge og kan derfor variere. Mindstebeløbet er 5 lei, og det højeste beløb er 10 lei.
 • Der opkræves ikke sambetaling for hospitalets lægebehandling, hvis indlæggelsen skyldes en nødsituation.

Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi

Dialyse

 • Indehavere af et europæisk sygesikringskort kan få dialyse på samme vilkår som folk, der er forsikret af den rumænske sygesikring.
 • I det nationale program for dialyse til patienter med kronisk nyresvigt er dialysetjenester forsikret, herunder lægemidler og bestemte slags lægeudstyr, parakliniske lægeundersøgelser, privat transport af patienter i dialyse til og fra bopælen, månedlig levering af lægemidler og specifikke peritoneale materialer til patientens bopæl.
 • Dialysetjenester er forsikret, når de kommer fra offentlige eller private leverandører, som er anerkendt af CNAS.

Oxygenbehandling

 • Indehavere af et europæisk sygesikringskort kan få oxygenbehandling, hvis de får lægehjælp i forbindelse med vedvarende hospitalsophold.
 • Denne slags lægehjælp refunderes af CNAS.
 • Det er vilkårene beskrevet under "Hospitalsbehandling", der er gældende.

Kemoterapi

 • Indehavere af et europæisk sygesikringskort kan få den specifikke behandling for patienter med onkologiske sygdomme som led i underprogrammet med behandling af patienter med onkologiske sygdomme, herunder cytostatik, immunomodulatorer, hormoner, vækstfaktorer og osteoklastiske hæmstoffer.
 • Der udleveres lægemidler ud fra en recept fra en speciallæge, der anerkendes af CNAS, gennem apoteker, som tilhører de lægelige enheder, som indgår i underprogrammet, eller apoteker i det åbne system. Lægerne udskriver lægemidler fra en bestemt liste, den såkaldte C2-liste.
 • Der findes lister over lægelige enheder, apoteker i det åbne system og specialister, der anerkendes af CNAS, på CNAS's website.

Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger for indehavere af kort udstedt i Rumænien

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (det nationale sygesikringsagentur)
Tlf.: +40 372 309 236
E-mail: relpubl1@casan.ro


  Del

 • Send til Twitter Del på Facebook Del på Google+