Sti

Sådan bruger du kortet - Rumænien

Nødsituationer

Ring til 112 

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (det nationale sygeskringsagentur)
Tlf.: +40 372 309 250+40 372 309 105


Behandling, dækning, omkostninger

Læger

 • For at kunne gøre brug af dit europæiske sygesikringskort skal du gå til en alment praktiserende læge eller speciallæge, som er tilknyttet et lokalt sygesikringscenter.
 • Du kan få adresser på sundhedsudbydere hos det lokale sygesikringscenter.
 • Du skal ikke betale for behandlingen, da det lokale sygesikringscenter godtgør sundhedsudbyderen ydelserne på basis af det europæiske sygesikringskort.

Tandlæger

 • For at få akut tandpleje på basis af dit europæiske sygesikringskort, skal du gå til en tandlæge, der er tilknyttet et lokalt sygesikringscenter.
 • Du kan få adresser på tandlæger hos det lokale sygesikringscenter.
 • Du skal ikke betale for behandlingen, da det lokale sygesikringscenter godtgør tandlægen ydelserne på basis af dit europæiske sygesikringskort.

Hospitalsbehandling

 • For at få hospitalsbehandling på basis af dit europæiske sygesikringskort skal du tage på et hospital, der er tilknyttet et lokalt sygesikringscenter.
 • Med det europæiske sygesikringskort har du ret til følgende hospitalsbehandlinger:
  • Behandling under indlæggelse i forbindelse med:
   • medicinske eller kirurgiske nødsituationer, hvis dit liv er i fare eller der er en risiko for, at dit liv bringes i fare, så længe nødsituationen står på
   • sygdomme, som kan være smitsomme og kræve isolation/karantæne, indtil problemet er endeligt løst
   • fødsel.
  • Ambulant behandling i forbindelse med:
   • medicinske nødsituationer, som kræver operation
   • behandling af sygdomme i forbindelse med en epidemi, hvor isolation af patienten ikke er nødvendig
   • kemoterapi, som overvåges på dagafsnit.

Du behøver ikke henvisning for at få disse former for behandling på et hospital. Det hele godtgøres af det lokale sygesikringscenter.

Recepter

 • Med det europæiske sygesikringskort kan du få lægemidler som ambulant patient. Du skal have en recept fra en læge, som du skal vise på et apotek, som er tilknyttet det samme lokale sygesikringscenter som den læge, der har udskrevet den.
 • Læger kan udskrive lægemidler fra en liste, som består af underlisterne A, B, C og D. Det lokale sygesikringscenter dækker et beløb, som svarer til en vis procentdel af lægemidlets referencepris.
 • Udgifter til lægemidler dækkes med følgende procentsatser:
  • Underliste A - 90 %
  • Underliste B - 50 %
  • Underliste C - 100 %
  • Underliste D - 20 %

Akut lægehjælp og transport

Med det europæiske sygesikringskort har du ret til følgende:

 • Hjemmekonsultationer i akutte nødstilfælde, som kræver operation
 • Uledsaget sundhedsplejetransport:
  • I tilfælde af dødsfald - transport begge veje af den læge, som konstaterer dødsfaldet og udsteder dødsattesten, som er et retligt krav. Dette gælder fredag, lørdag, søndag og helligedage.
  • Når nødhjælpsholdet kommer til patientens hjem og om nødvendigt ved transport af patienter, som ikke er i en akut situation og ikke kræver lægetilsyn eller særlig pleje undervejs, hvis deres situation eller sundhedstilstand kræver særlig sundhedspleje, som ikke kan ydes i hjemmet.

Disse ydelser leveres af specialiserede private afdelinger, som er tilknyttet de lokale sygesikringscentre.

Ambulancekørsel

Udrykningskørsel leveres af:

Ambulanceflyvning

 • Ambulanceflyvning tilbydes kun inden for Rumæniens grænser og kun i yderste nødstilfælde.

Tilbagebetaling

 • Sundhedspleje er normalt gratis, så der findes intet refusionssystem for indehavere af sygesikringskortet.
 • Yderligere gebyrer (betales direkte af indehavere af det europæiske sygesikringskort):
  • Omkostninger til lægeydelser, som ikke er omfattet af den pakke af ydelser, som indehavere af det europæiske sygesikringskort har ret til.
  • Omkostninger til lægeydelser, som leveres af udbydere, der ikke er tilknyttet et lokalt sygesikringscenter.
  • Hvis du er indlagt på hospitalet og beder om måltider og indkvartering ud over normal standard, skal du betale et ekstra gebyr.
  • Du skal højst betale 300 lei om dagen på offentlige og private sundhedsklinikker med sengeafsnit.
  • Hospitaler tager betaling for behandling under indlæggelse i henhold til systemet med patientbidrag. Læs mere under "Patientbidrag" nedenfor.
  • Omkostninger til lægemidler, som ikke dækkes af sygesikringen.
  • Omkostninger til lægemidler, som leveres af apoteker, der ikke er tilknyttet et lokalt sygesikringscenter.
  • Med et europæisk sygesikringskort skal du selv betale:
   • 10 %, 50 % eller 80 % af referenceprisen afhængig af, hvilken underliste lægemidlet tilhører
   • forskellen mellem referenceprisen og detailprisen.

Patientbidrag

 • Hospitaler med sengeafsnit fastsætter selv patientbidraget for behandling, som kan variere mellem 5 og 10 lei.
 • Hvis du indlægges akut, kan du ikke blive bedt om at betale kontant.

Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi

Dialyse

 • Indehavere af et europæisk sygesikringskort kan få dialyse på samme vilkår som folk, der er forsikret af den rumænske sygesikring.
 • Ifølge det nationale program for dialyse til patienter med kronisk nyreinsufficiens er ydelser forbundet med dialyse dækket af sygesikringen. Det omfatter:
  • lægemidler og særlig medicinsk udstyr
  • parakliniske lægeundersøgelser
  • ikke-medicinsk transport af dialysepatienter fra og til deres hjem
 • Dialyse udføres af offentlige eller private udbydere, som er tilknyttet de lokale sygesikringscentre. Du kan få oplyst adresser på dialyseudbydere hos et af centrene.

Oxygenterapi

 • Med et europæisk sygesikringskort kan du få oxygenbehandling under hospitalsindlæggelse, hvis du modtager lægehjælp i forbindelse med vedvarende hospitalsophold.
 • Denne form for behandling godtgøres af de lokale sygesikringscentre.
 • Det er vilkårene beskrevet under "Hospitalsbehandling", der gælder.

Kemoterapi

 • Med et europæisk sygesikringskort kan du få specifik behandling for patienter med kræftsygdomme som led i underprogrammet for behandling af patienter med onkologiske sygdomme, som omfatter cytostatik, immunomodulatorer, hormoner, vækstfaktorer og osteoklastiske hæmstoffer.
 • Lægemidler udleveres på basis af recept fra en speciallæge, som er tilknyttet et lokalt sygesikringscenter. Du kan få dem udleveret på et apotek, der tilhører en af de lægelige enheder, der er omfattet af underprogrammet, eller på apoteker i det åbne system. Lægerne udskriver lægemidler fra C2-listen.
 • Du kan finde lister over lægeklinikker, apoteker i det åbne system og speciallæger, som er tilknyttet de lokale sygesikringscentre, på websitet for dit lokale sygesikringscenter.

Hvordan ansøger jeg om kortet?

 • Hvis du er forsikret, kan du sende en ansøgning til et lokalt sygecenter om udstedelse af et europæisk sygesikringskort. 
 • Hvis ansøgningen godkendes, udstedes det europæiske sygesikringskort inden for 7 hverdage, fra ansøgningen er registreret.
 • Sådan søger du om et europæisk sygesikringskort (på rumænsk)

List of doctors or hospitals

 • Du finder flere oplysninger om, hvilke læger og sygecentre der accepterer det europæiske sygesikringskort på websitet for de lokale sygecentre (på rumænsk).

Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger for indehavere af kort udstedt i Rumænien

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (de nationale sygesikringscentre)
Tlf.: +40 372 309 236
E-mailrelpubl1@casan.ro