Sti

Akut lægehjælp - Luxembourg

Nødsituationer

Caisse nationale de santé (Luxembourgs nationale sygekasse)
Tlf.: + 352 27 57 - 1
E-mail: cns@secu.lu


Behandling, dækning, omkostninger

Læger

 • Du kan gå til en hvilken som helst læge. De er alle dækket af den nationale sygekasse, (Caisse nationale de santé – CNS).
 • Der er forskellige takster for lægekonsultation. Sørg for at få en kvittering for det, du betaler.
 • Du behøver ingen henvisning for at gå til en specialist.
 • Medbring dit europæiske sygesikringskort.

Tandlæger

 • Du kan gå til en hvilken som helst tandlæge. De er alle dækket af sygekassen.
 • Op til 60 euro årligt dækkes fuldt ud, og derudover refunderes 88 % af udgifterne til tandpleje. Der er forskellige refusionssatser og -betingelser for tandproteser.
 • Ved visse tandlægebehandlinger skal du søge om forudgående godkendelse fra CNS.

Hospitalsbehandling

 • Alle hospitaler i Luxembourg har kontrakt med Caisse nationale de santé – CNS. Du skal dog medbringe dit europæiske sygesikringskort, når du møder op.
 • Ved hospitalsindlæggelse skal patienter betale et dagligt standardbidrag, der ikke kan refunderes.
 • Børn under 18 år skal ikke betale de daglige bidrag.
 • Du skal muligvis også betale et bidrag direkte til lægen, som efterfølgende refunderes af CNS.
 • Du skal selv betale for tilvalg, f.eks. enkelt- eller dobbeltværelse.

Recepter

 • Du kan anvende din recept på ethvert apotek i Luxembourg.
 • Visse recepter skal godkendes af den nationale sygekasse, CNS, før du kan få medicinen.
 • Hvor meget du får refunderet, afhænger af, hvilken medicin der er tale om. Du bør derfor forhøre dig hos lægen, om hvorvidt du skal kontakte CNS.

Ambulance

 • Ambulancekørsel i nødsituationer er gratis for personer med et gyldigt europæisk sygesikringskort eller en midlertidig sygesikringsattest.
 • Ved ikke-akut kørsel dækkes op til 70 % af regningerne på grundlag af en sats på 1,12 euro pr. km, dog mindst 34 euro pr. kørsel. Kun transport til eller fra et hospital dækkes, og det skal fremgå af recepten, at patienten af lægelige grunde skal transporteres siddende eller liggende.

Ambulanceflyvning

Ambulanceflyvning i nødsituationer er gratis for personer med et gyldigt europæisk sygesikringskort eller en midlertidig sygesikringsattest.


Tilbagebetaling

Anmodning om refusion skal sendes til den luxembourgske nationale sygekasse (Caisse nationale de santé – CNS).

Caisse nationale de santé (CNS)
Tlf.: + 352 27 57 - 1
E-mail: cns@secu.lu

 • Du kan ikke regne med fuld refusion, da en del af den statsstøttede sundhedspleje i Luxembourg i nogle tilfælde skal betales af patienten.
 • Hvis du vil have refusion, skal du indsende den oprindelige regning og bevis for betaling til CNS. Du skal også sende en kopi af dit europæiske sygesikringskort, din faste adresse og kontooplysninger. En bekræftelse af tilbagebetalingen vil blive sendt til din hjemmeadresse.
 • Gem kopier af alt, hvad du indsender.
 • Hvis du ikke har haft mulighed for at anmode om tilbagebetaling under dit ophold, kan du kontakte din nationale sygesikringsudbyder, når du vender hjem.

Patientbidrag
 • Lægekonsultation – Der er forskellige takster for lægekonsultation. Du får normalt refunderet 88 % af den officielle takst. Sørg for at få en kvittering for det, du betaler.
 • Hjemmebesøg af lægen – Du skal selv betale 20 % af mindstesatsen for et hjemmebesøg.
 • Ved hospitalsbehandling betaler indlagte patienter i øjeblikket et dagligt standartbidrag, der ikke kan refunderes, på 20,93 euro (bidraget gælder ikke for børn under 18. Bidraget er desuden begrænset til højst 30 dage pr. kalenderår).
 • Tandlægebehandling – Op til 60 euro årligt dækkes fuldt ud, og derudover refunderes 88 % af udgifterne. Der er forskellige refusionssatser og -betingelser for tandproteser.
 • Andet: Se "Behandling, dækning og omkostninger"

Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi

Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger for indehavere af kort udstedt i Luxembourg

Caisse nationale de santé

Tlf.: + 352 27 57 - 1

E-mail: cns@secu.lu

Bestil via erstatningsformularen