Sti

Sådan bruger du kortet - Letland

Nødsituationer

Nacionālais veselības dienests (Letlands sygesikring – NHS)
Tlf.: +371 67043700 og +37180001234
E-mail: nvd@vmnvd.gov.lv


Behandling, dækning, omkostninger

Læger

 • Det europæiske sygesikringskort giver dig ret til offentligt finansierede sundhedsydelser, hvis du får behov for akut/nødvendig behandling under et midlertidigt ophold i Letland.
 • De offentligt finansierede sundhedsydelser udføres af behandlere, der har en aftale med Letlands sygesikring.
 • For at få offentligt finansieret behandling skal du vise et gyldigt europæisk sygesikringskort og dit pas (eller en anden form for ID). Hvis du ikke gør det, kan behandleren kræve, at du betaler alle omkostninger til behandlingen.
 • Du skal betale et honorar for lægebesøg. Visse patienter er fritaget for at betale honorar:
  • Patienter under 18 år
  • Gravide kvinder, der har behov for behandling på grund af deres graviditet
  • Bestemte grupper af patienter med særlige diagnoser (tuberkulose, psykiatriske diagnoser og visse smitsomme sygdomme).
 • Har du brug for speciallægebehandling, skal du have en henvisning fra en læge, normalt din egen praktiserende læge.
 • Hvis du lider af visse sygdomme, skal du ikke have en henvisning for at gå til følgende specialister: gynækologer, øjenlæger, børnelæger, psykiatere, afhængighedsspecialister, lungelæger med speciale i tuberkulose, hudlæger med speciale i kønssygdomme, endokrinologer (f.eks. til diabetespatienter), kræftlæger, speciallæger i kemoterapi eller speciallæger i smitsomme sygdomme (HIV/AIDS).
 • Honoraret kan ikke refunderes i Letland, men du kan søge om refusion, når du kommer hjem.

Tandlæger

 • Det findes kun offentligt finansieret tandpleje for børn.
 • Voksne skal betale for tandlægebehandling, og det kan ikke refunderes i Letland.
 • Hvis tandlægebehandling er dækket i dit hjemland, skal du kontakte din nationale sygesikring, når du kommer hjem, for at få refusion.

Hospitalsbehandling

 • Hvis du bliver indlagt (akut), skal du vise dit europæiske sygesikringskort og dit pas (eller anden form for ID).
 • Du skal betale et patientgebyr for indlæggelse fra og med anden indlæggelsesdag. Dette gebyr skal ikke betales af:
  • Patienter under 18 år
  • Patienter, der indlægges på grund af graviditet eller fødsel
  • Patienter, der er i dialyse eller får visse andre behandlinger (f.eks. for visse smitsomme sygdomme eller psykiske lidelser).
 • Du skal betale et ekstra gebyr for:
  • CT-scanninger
  • MRI-scanninger
 • Ud over patientgebyret kan behandlingsstedet opkræve egenbetaling for kirurgiske behandlinger på operationsstuen.
 • Sådanne gebyrer kan ikke refunderes i Letland, men du kan søge om refusion, når du kommer hjem.

Recepter

 • Med dit europæiske sygesikringskort har du ret til at købe lægemidler på recept (med en særlig receptformular), som er udskrevet af en læge, der har en aftale med Letlands sygesikring.
 • Fra 1. januar 2018 udstedes recepter til lægemidler, der godtgøres af staten, kun elektronisk med enkelte undtagelser (f.eks. hvis patienten har oplyst lægen om, at han/hun skal bruge recepten i et andet EU-land, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz).

 • Du skal tage til et apotek, der har en aftale med sygesikringen, for at få udleveret lægemidler på recept. Hvis du skal købe receptpligtige lægemidler, skal du vise:
  • dit europæiske sygesikringskort
  • dit pas (eller en anden form for ID)
  • din recept (hvis du skal bruge receptpligtige lægemidler, der ikke godtgøres af staten).
 • Den lettiske stat refunderer 100 %, 75 % eller 50 % af udgiften til receptmedicinen, afhængigt af din diagnose.
 • Betalingen kan ikke refunderes i Letland, men du kan søge om refusion, når du kommer hjem.

Ambulancekørsel

 • Du kan blive transporteret gratis i ambulance, hvis den er blevet sendt af 113-tjenesten.

Ambulanceflyvning

 • Der gælder samme regler som ved ambulancekørsel.

Tilbagebetaling

 • Letland har et sundhedssystem baseret på naturalydelser, så der findes intet refusionssystem. Du skal kun betale patientandelen af behandlingshonoraret.
 • Hvis du skal betale for behandlingen, kan du ansøge om refusion fra din nationale sygesikring, når du vender hjem.

Patientbidrag

 • Ambulante undersøgelser hos en alment praktiserende læge – 1,42 euro.
 • Ambulant hospitalsbehandling – 7,11 euro.
 • Undersøgelser hos en speciallæge – 4,27 euro.
 • Gebyret for hospitalsindlæggelse er 10 euro pr. dag fra og med den anden indlæggelsesdag.
 • Gebyret for hospitalsindlæggelse af patienter med kræftsygdomme og stofmisbrugere er 7,11 euro pr. dag fra og med den anden indlæggelsesdag.
 • Gebyret for indlæggelse på et plejehjem eller en plejeafdeling er 7,11 euro pr. dag fra og med den anden indlæggelsesdag.
 • Patienter med bestemte sygdomme betaler et nedsat gebyr.
 • Yderligere diagnostiske undersøgelser koster mellem 14,23 og 35,57 euro.
 • Ud over patientgebyret kan behandleren opkræve en egenbetaling på mellem 1,42 euro og 31 euro (f.eks. for CT-scanninger, MRI-scanninger), EEG, EKG, røntgenundersøgelser og endoskopi)

Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi

 • Kronisk hæmodialyse, hæmodiafiltration og peritonealdialyse er gratis med henvisning fra en speciallæge.
 • Udgifter til oxygenterapi dækkes ikke af den nationale sygesikring.
 • Kemoterapi er gratis med henvisning fra en onkolog.

Hvordan ansøger jeg om kortet?


List of doctors or hospitals


Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger til brug for indehavere af kort udstedt i Letland

Nacionālais veselības dienests (Letlands sygesikring)
Tlf.: +371 67043700
E-mail: nvd@vmnvd.gov.lv