Sti

Akut lægehjælp - Irland

Nødsituationer

Health Service Executive - HSE (Sundhedsstyrelsen)
Tlf.: HSE's informationsnummer 1850 24 1850


Behandling, dækning, omkostninger

Læger

 • Hvis du vil bruge dit europæiske sygesikringskort, skal du konsultere en læge, som er med i HSE's ordning for primær behandling (det offentlige sundhedssystem).
 • Behandling hos disse læger er gratis.
 • Du kan få oplysninger om lægerne på det lokale HSE-kontor.
 • Hvis du ikke er sikker på, om din læge hører under systemet for godtgørelse af primære sundhedsydelser (PCRS), bør du gøre opmærksom på, at du ønsker at blive behandlet i det offentlige sygesikringssystem.

Recepter

 • Du skal betale et symbolsk receptgebyr for lægemidler på recept fra en læge, som er tilsluttet HSE.

Tandlæger

 • Nødvendig tandlægebehandling, herunder protesereparationer, kan fås hos tandlæger, der hører under HSE.
 • Kontakt det lokale HSE-kontor eller den lokale tandklinik inden behandlingen.

Hospitalsbehandling

 • I nødstilfælde kan du tage direkte på skadestuen på ethvert offentligt hospital.
 • Der opkræves ikke betaling for nødvendig behandling, hvis du har et europæisk sygesikringskort.

Ambulancer

 • Ingen tilgængelige oplysninger.
 • I akutte tilfælde er ambulancetransport til hospitalet dækket af det europæiske sygesikringskort.

Ambulanceflyvning

 • Ingen tilgængelige oplysninger.

Tilbagebetaling

Irland har et sundhedssystem baseret på naturalydelser, så der findes intet refusionssystem.

Health Service Executive - HSE
Tlf.: HSE's informationsnummer 1850 24 1850

Hvis du skal betale for behandlingen, kan du ansøge om refusion fra din nationale sygesikring, når du vender hjem.


Patientbidrag
 • Der er ingen brugerbetaling for behandling.
 • Der skal betales et lille beløb for hvert lægemiddel, der udskrives.

Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi
 • Behandlingerne skal aftales på forhånd.
 • Det kan arrangeres af en person og/eller et hospital i et andet land.
 • Det er nødvendigt at kontakte det nærmeste lokale sundhedskontor eller hospital i Irland på forhånd, da behandlingsafdelingen skal vide, hvilken behandling du har brug for, og hvad du har fået ordineret.

Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger for indehavere af kort udstedt i Irland

Health Service Executive (HSE) – Det europæiske sygesikringskort

Tlf.: HSE's informationsnummer 1850 24 1850

E-mail: Yoursay@hse.ie