Sti

Sådan bruger du kortet - Tyskland

Nødsituationer

En skadestue eller akutafdeling hedder i Tyskland "Notaufnahme".

Information om sundhedspleje i Tyskland: Brochure om at rejse i Tyskland med dit europæiske sygesikringskort


Behandling, dækning, omkostninger

Læger og tandlæger

 • Henvend dig direkte til en læge eller tandlæge, som har kontrakt med en tysk sygekasse. Medbring dit europæiske sygesikringskort (eller midlertidige erstatningskort) og ID-kort eller pas.
 • Uden for åbningstiden kan du kontakte den vagthavende læge eller tandlæge ("Notdienst").
 • Når du er ankommet til landet, skal du vælge en tysk sygekasse (kun på tysk), som skal dække udgifterne til behandlingen.
 • Behandlingen er gratis.
 • Tyske læger og tandlæger har normalt et skilt med teksten "Kassenartz" eller "Alle Kassen". Det betyder, at de arbejder inden for det offentlige system.
 • Tjenesteydelser udover dem, der leveres af en læge/tandlæge, som har kontrakt med en tysk sygekasse, indebærer udgifter, der ikke dækkes af det europæiske sygesikringskort. Dem skal du selv betale.

Hospitaler

 • Medmindre det er akut, skal du have en henvisning fra en læge til enhver form for hospitalsbehandling.
 • Hvis du er 18 år eller derover, betaler du 10 euro pr. dag. Det gælder dog ikke, hvis du har været på hospitalet i over 28 dage inden for samme år.
 • Hospitalsbehandling omfatter enhver sundhedsydelse, som er nødvendig for at behandle en sygdom.
 • Du skal selv betale for tilvalg, f.eks. enkelt- eller dobbeltværelse.

Recepter

 • Du kan efter henvisning fra din læge få behandling eller andre ydelser fra den person, der behandler dig, f.eks. en fysioterapeut. Du skal betale et tillægsgebyr på 10 euro pr. recept plus 10 % af udgifterne.
 • Du kan få lægemidler og forbindinger udskrevet af lægen på ethvert apotek. Du skal normalt selv betale 10 % af udgifterne (mindst 5 euro og højst 10 euro), men ikke mere end de faktiske udgifter. Gebyret refunderes ikke.
 • Du skal selv betale for håndkøbsmedicin som f.eks. smertestillende midler og hostesaft. Du skal muligvis også betale for visse slags receptpligtig medicin (f.eks. mod forkølelse eller influenza).
 • Børn under 18 år skal ikke betale for receptpligtige lægemidler.
 • Uden for normal åbningstid kan du få lægemidler på et vagtapotek ("Apotheken-Notdienst"). Du kan finde henvisning til vagtapoteket i vinduet på det nærmeste apotek, i den lokale avis eller på internettet (tysksproget hjemmeside).

Ambulancekørsel

 • Hvis en læge mener, at du skal behandles omgående – f.eks. i nødstilfælde – er det gratis at blive bragt til hospitalet.
 • Du skal normalt selv betale 10 % af udgifterne – mindst 5 euro og højst 10 euro – men ikke mere end de faktiske udgifter. Gebyret refunderes ikke.

Ambulanceflyvning

 • Der gælder de samme regler som for almindelig ambulancetransport.

Tilbagebetaling

 • Som regel skal du ikke betale forud for de fleste sundhedstjenester i Tyskland.
 • Hvis behandlingen ikke er ordineret af en læge, eller du har fået ekstraydelser, skal du selv betale omkostningerne.
 • I Tyskland refunderes betalte gebyrer normalt ikke.
 • Har du fået en regning for behandlingen? Når du vender hjem, kan du bede din nationale sygesikring om at refundere udgifterne.

Patientbidrag

Terapeutisk behandling

 • Brugerbetaling på 10 % af omkostningerne
 • Der er yderligere et gebyr på 10 euro pr. recept

Lægemidler og forbindinger

 • Du skal selv betale 10 % af udgifterne – mindst 5 euro og højst 10 euro – men ikke mere end de faktiske udgifter.

Hospitalsbehandling

 • Du skal selv betale 10 euro om dagen i højst 28 dage om året.
 • Du skal selv betale det fulde beløb for tilvalgsydelser (såsom behandling af overlægen og enkelt- eller dobbeltværelse).

Ambulancekørsel

 • Du skal selv betale 10 % af udgifterne – mindst 5 euro og højst 10 euro – men ikke mere end de faktiske udgifter.

Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi

 • Inden du tager af sted, bør du kontakte sundhedsudbyderen på din destination i Tyskland og sikre dig, at den nødvendige behandling dækkes af det europæiske sygesikringskort i den relevante periode.
 • Hvis du vil vide mere, kan du kontakte den tyske sygekasse (website kun på tysk), som skal dække udgifterne til behandlingen.

Hvordan ansøger jeg om kortet?


List of doctors or hospitals


Mistet eller stjålet kort

Oplysninger til brug for indehavere af kort udstedt i Tyskland

 • Din sygekasse udsteder et midlertidigt erstatningskort.
 • I mere akutte tilfælde kan de sende det til dig pr. fax eller e-mail i det land, hvor du opholder dig.