Sti

Akut lægehjælp - Frankrig

Nødsituationer

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
(center for europæiske og internationale forbindelseskontorer for social sikring)
Detaljerede oplysninger på fransk, engelsk, spansk, tysk, italiensk, portugisisk og polsk.

Tlf.: +33 1 45 26 33 41
E-mail: ceam@cleiss.fr

Sygesikring (Assurance maladie – på fransk): www.ameli.fr


Behandling, dækning, omkostninger

Find oplysninger om:

 • fagfolk i sundhedsvæsenet (læger, tandlæger, sygeplejersker osv.)
 • hospitaler i det område, du opholder dig i
 • omkostninger og dækning i Frankrig

på websitet annuaire santé d'amélie (kun på fransk).

Læger

 • Hvis du vil bruge dit europæiske sygesikringskort, skal du gå til en læge, som er tilknyttet det offentlige sundhedssystem (en "conventionné").
 • Læger, som er "conventionné" kan inddeles i 2 kategorier:
  "Secteur 1": Læger, der opkræver den officielle sygesikringssats.
  "Secteur 2": Læger, der opkræver et ekstra gebyr ud over den officielle sats.
 • Du skal betale direkte til lægen. Vedkommende udfylder en behandlingsformular ("feuille de soins") og udskriver om nødvendigt en recept. Du skal bruge behandlingsformularen, hvis du vil søge om refusion.

Tandlæger

 • Hvis du vil bruge dit europæiske sygesikringskort, skal du gå til en tandlæge, som er tilknyttet det offentlige sundhedssystem (en "conventionné").
 • Du skal betale direkte til tandlægen. Vedkommende udfylder en behandlingsformular ("feuille de soins") og udskriver om nødvendigt en recept. Du skal bruge behandlingsformularen, hvis du vil søge om refusion.

Hospitalsbehandling

 • Vis dit europæiske sygesikringskort, når du indlægges. Så slipper du for at skulle betale omkostninger, som kan refunderes, på stedet. Du betaler kun patientbidraget.
 • Du skal betale en daglig hospitalsafgift.
 • Ved omfattende lægebehandling skal du betale et fast beløb ud over den daglige hospitalsafgift. Udgifterne kan ikke refunderes i Frankrig, men du kan altid søge om refusion, når du vender hjem.
 • Hvis du bliver indlagt på et privathospital eller en privat klinik, skal du sikre dig, at det også er godkendt til at levere sundhedsydelser i det offentlige sundhedssystem (som "conventionné").

Recepter

 • Du får udleveret en behandlingsformular ("feuille de soins") sammen med din recept. Uden den kan du ikke søge refusion. Receptpligtig medicin refunderes kun, hvis den findes på listen over refusionsberettigede lægemidler. Apoteket angiver, om lægemidler er refusionsberettigede eller ej.

Ambulance

 • Du skal have en lægeerklæring på, at du har brug for en ambulance eller taxa.
 • Du skal betale til den pågældende læge, inden du anvender ambulancen.

Ambulanceflyvning

For at benytte dig af ambulanceflyvning skal du have: 

 • en lægeerklæring
 • en forhåndsgodkendelse udstedt af lægekontoret i den lokale sygesikringskasse, CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie).

Tilbagebetaling
 • I Frankrig sendes anmodninger om refusion til det lokale CPAM-kontor (Caisse Primaire D'Assurance Maladie).
 • Du skal vedlægge
  • behandlingsformularen ("feuille de soins")
  • kopier af kvitteringer og recepter
  • en kopi af dit europæiske sygesikringskort
  • din hjemmeadresse
  • dine bankoplysninger, herunder dit internationale bankkontonummer (IBAN) og bankidentifikationskoden (BIC).

En bekræftelse af refusionen vil blive sendt til din hjemmeadresse.

 • Du kan få refunderet omkring 70 % af udgifterne til standardbehandling (80 % ved hospitalsbehandling).
 • Hvis du ikke har mulighed for at anmode om refusion under dit ophold i Frankrig, kan du kontakte din nationale sygesikring, når du vender hjem.

Patientbidrag Ingen tilgængelige oplysninger.
Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi

Registret for sundhedsydelser (annuaire santé) er en tjeneste leveret af den franske sygesikring. Ved hjælp af forskellige søgekriterier (navn, fagområde, beliggenhed osv.) kan du søge efter:

 • en officiel fagperson i sundhedsvæsnet (læge, sygeplejerske, farmaceut osv.)
 • et sundhedscenter (hospital, klinik osv.)
 • de relevante omkostninger, og hvordan du søger refusion
 • steder, som tilbyder dialysebehandling, kemoterapi eller oxygenterapi (oxygenterapi hører i Frankrig under afdelinger for lungesygdomme).

Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger for indehavere af kort udstedt i Frankrig

Kontakt dit sygesikringskontor (CPAM - Caisse Primaire D‘Assurance Maladie) i Frankrig: