Sti

Akut lægehjælp - Finland

Bemærkning

 • Indbyggere i Danmark, Island, Norge og Sverige behøver kun at vise et gyldigt nationalt identitetskort for at få ret til offentlig sundhedspleje i Finland.

Nødsituationer

 • Ring 112
 • Kela (den finske socialsikring)

Kela har landsdækkende kundeservicenumre til forskellige formål. Tjenesten er åben mandag til fredag fra 8 til 18.

Kundeservicenummeret for social sikring i forbindelse med flytning til og fra Finland og andre internationale situationer er + 358 20 634 0200.


Behandling, dækning, omkostninger

Læger

 • Dit europæiske sygesikringskort giver dig ret til at blive behandlet på alle offentlige hospitaler og klinikker. Kontakt et kommunalt sundhedscenter, hvor sundhedspersonalet vil vurdere dit behov for lægehjælp.
 • Du skal fremvise et gyldigt europæisk sygesikringskort samt enten et pas eller et id-kort for at få behandlingen til samme pris som landets indbyggere.
 • Sundhedscentret opkræver et patientbidrag i henhold til faste satser.
 • Hvis du er under 18, er behandlingen gratis inden for normal åbningstid (uden for åbningstid er der en brugerbetaling i henhold til faste satser).
 • Du kan også konsultere en privat læge eller klinik, men så skal du selv betale hele regningen. Senere kan du dog søge om refusion fra socialsikringen, Kela.

Tandlæger

 • Dit europæiske sygesikringskort giver dig ret til at blive behandlet på alle offentlige sundhedsklinikker. Kontakt det kommunale sundhedscenter, hvis du har brug for tandlægebehandling.
 • Du skal fremvise et gyldigt europæisk sygesikringskort samt enten et pas eller et id-kort for at få behandlingen til samme pris som landets indbyggere.
 • Sundhedscentret opkræver et patientbidrag i henhold til faste satser.
 • Hvis du er under 18, er tandpleje gratis inden for normal åbningstid (uden for åbningstid er der en brugerbetaling i henhold til faste satser).
 • Du kan også konsultere en privat tandlæge eller klinik, men så skal du selv betale hele regningen. Senere kan du dog søge om refusion fra Kela.

Hospitalsbehandling

 • For at blive indlagt på hospitalet skal du have en henvisning fra en læge.
 • Du skal vise dit europæiske sygesikringskort og pas eller anden legitimation.
 • Ved indlæggelse skal du betale et dagligt patientbidrag.
 • Hvis du er under 18 år, skal du højst betale det daglige bidrag i 7 dage inden for det samme kalenderår.
 • Ved ambulant behandling skal du betale et patientbidrag.
 • Hvis du bruger et privathospital, skal du selv betale hele regningen. Senere kan du dog søge om refusion fra Kela.

Recepter

 • Du kan anvende din recept på ethvert apotek.
 • På apoteket skal du betale den fulde pris for lægemidlet.
 • Apoteket giver dig en kvittering med alle udgifterne, som du skal bruge til at søge om godtgørelse hos Kela.

Ambulance

 • Dit europæiske sygesikringskort giver dig ret til akut behandling i en ambulance. Du skal vise et gyldigt europæisk sygesikringskort til ambulancepersonalet.
 • Ambulancen opkræver et patientbidrag (25 euro) for behandlingen.

Ambulanceflyvning

 • Dit europæiske sygesikringskort giver dig ret til akut behandling i en luftambulance. Du skal vise et gyldigt europæisk sygesikringskort til ambulanceflyvningspersonalet.
 • Når du ringer til alarmnummeret 112, tages der stilling til, om der er behov for lufttransport.

Tilbagebetaling
 • Den nationale sygesikring tilbagebetaler en del af dine udgifter til:
  • privat sundhedspleje i henhold til faste satser
  • rejse i forbindelse med behandling og undersøgelse
  • visse lægemidler.
 • Standardbidraget til kommunale sundhedscentre eller hospitaler godtgøres ikke.
 • Du kan søge om refusion fra sygesikringen, Kela, ved at indsende formular SV 127(e), som fås på private lægeklinikker. Du kan også finde formularen på Kelas website.
 • Udfyld og underskriv formularen. Du skal bl.a. udfylde din faste adresse, dato og bankoplysninger (bankens navn, kontonummer samt IBAN-nummer og BIC-kode).
 • Husk at vedlægge kopier af de relevante dokumenter, når du sender formularen til Kela. Vedlæg bl.a. dokumentation for lægegebyret samt den undersøgelse og behandling, som lægen har ordineret, dit europæiske sygesikringskort og pas eller anden legitimation.
 • Kela sætter det godtgjorte beløb direkte ind på din bankkonto.
 • Du skal søge om godtgørelse senest seks måneder efter de oprindelige udgifter.
 • Læs nærmere om godtgørelse på Kelas website.

Servicenummer for godtgørelse af lægeudgifter
Tlf.: +358 20 692 204 (henvendelse på finsk)
Tlf.: +358 20 692 224 (henvendelse på svensk og engelsk)

Hvis du skal betale for sundhedspleje og ikke kunne indsende refusionsanmodning under dit ophold i Finland, kan du kontakte din nationale sygesikringsudbyder, når du vender hjem.


Patientbidrag
 • I Finland er de offentlige sociale tjenester og sundhedstjenester:
  • gratis, eller
  • patientbidraget er det samme for alle, eller
  • patientbidraget fastsættes i forhold til indkomst og familie.
 • Det maksimale bidrag, der kan opkræves for kommunale sociale tjenester og sundhedstjenester, er fastsat i en lov og et dekret om patientbidrag til social sikring og sundhedspleje. Kommunerne kan vælge at anvende lavere satser eller yde de relevante tjenester gratis. Kommunerne må ikke opkræve en højere sats end tjenestens reelle omkostning.
 • Der er et øvre loft for, hvor meget patienterne kan skulle bidrage til offentlige tjenester pr. kalenderår. Det loft omfatter ikke kortvarig institutionel pleje. Læs mere på social- og sundhedsministeriets websider.
 • Udgifterne til behandling af en læge eller tandlæge i en privat praksis godtgøres af Kela i henhold til faste satser. Kela godtgør en del af bidraget til konsultation, undersøgelse og behandling ved en privat læge i henhold til faste satser. Oversigten over faste satser kan findes på finsk på Kelas hjemmeside. Det maksimale bidrag, der kan godtgøres, ifølge oversigten over faste satser er ofte mindre end det bidrag, lægen opkræver.
 • Udgifter til lægetjenester fra offentlige udbydere eller til behandling på offentlige hospitaler eller institutioner (såsom plejehjem) godtgøres ikke.
 • Kela godtgør også lægemidler på recept.

Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi Hvis du har brug for en sådan behandling, skal du på forhånd kontakte den plejeenhed (f.eks. et hospital), du ønsker at blive behandlet på.

Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger for indehavere af kort udstedt i Finland

Kontakt Kelas center for internationale anliggender

Tlf.: +358 20 634 0200

Fax: +358 20 634 1599

E-mail: inter.helsinki@kela.fi