Sti

Akut lægehjælp - Finland

Bemærk: Indbyggere i de andre nordiske lande (Danmark, Island, Norge og Sverige) behøver kun at vise et gyldigt nationalt identitetskort for at få ret til offentlig sundhedspleje i Finland.

Nødsituationer, ambulancekørsel og -flyvning

Kela (den finske socialsikring)
Tlf.: +358 20634 0210 (på finsk)
Tlf.: +358 20634 0220 (på svensk)

eller kontakt et af de kommunale sundhedscenter eller et hospital i den region, du opholder dig i.

Anvendelsen af det europæiske sygesikringskort under et midlertidigt ophold i Finland

Der er to officielle sprog i Finland : Finsk og svensk. Men de fleste, herunder sundhedspersonale, taler også engelsk.

Behandling & omkostninger

Læger

 • Dit europæiske sygesikringskort giver dig ret til at blive behandlet på alle offentlige hospitaler og klinikker. Kontakt et kommunalt sundhedscenter, hvor sundhedspersonalet vil vurdere dit behov for lægehjælp.
 • Du skal fremvise et gyldigt europæisk sygesikringskort samt enten et pas eller et id-kort for at få behandlingen til samme pris som landets indbyggere.
 • Sundhedscentret opkræver et patientbidrag i henhold til faste satser.
 • Hvis du er under 18 år, er behandlingen gratis.
 • Du kan også konsultere en privat læge eller klinik, men så skal du selv betale hele regningen. Senere kan du dog søge om refusion fra socialsikringen, Kela.

Tandlæger

 • Dit europæiske sygesikringskort giver dig ret til at blive behandlet på alle offentlige hospitaler og klinikker. Kontakt det kommunale sundhedscenter, hvis du har brug for tandlægebehandling.
 • Du skal fremvise et gyldigt europæisk sygesikringskort samt enten et pas eller et id-kort for at få behandlingen til samme pris som landets indbyggere.
 • Sundhedscentret opkræver et patientbidrag i henhold til faste satser.
 • Hvis du er under 18 år, er tandlægebehandlingen gratis.
 • Du kan også konsultere en privat tandlæge eller klinik, men så skal du selv betale hele regningen. Senere kan du dog søge om refusion fra Kela.

Hospitalsbehandling

 • For at blive indlagt på hospitalet skal du have en henvisning fra en læge.
 • Du skal vise dit europæiske sygesikringskort og pas eller anden legitimation.
 • Ved indlæggelse skal du betale et dagligt patientbidrag.
 • Hvis du er under 18 år, skal du højst betale det daglige bidrag i 7 dage inden for det samme kalenderår.
 • Ved ambulant behandling skal du betale et patientbidrag.
 • Hvis du bruger et privathospital, skal du selv betale hele regningen. Senere kan du dog søge om refusion fra Kela.

Lægemidler

 • Du kan anvende din recept på ethvert apotek.
 • På apoteket skal du betale den fulde pris for medicinen.
 • Apoteket giver dig en kvittering med alle udgifterne, som du skal bruge til at søge om godtgørelse hos Kela.

Ambulance

 • Dit europæiske sygesikringskort giver dig ret til akut behandling i en ambulance. Du skal vise et gyldigt europæisk sygesikringskort til ambulancepersonalet.
 • Ambulancen opkræver et patientbidrag (14,25 euro) for behandlingen.

Ambulanceflyvning

 • Dit europæiske sygesikringskort giver dig ret til akut behandling i en luftambulance. Du skal vise et gyldigt europæisk sygesikringskort til ambulanceflyvningspersonalet.
 • Når du ringer til alarmnummeret 112, tages der stilling til, om der er behov for lufttransport.

Tilbagebetaling

 • Den nationale sygesikring tilbagebetaler en del af dine udgifter til:
  • privat sundhedspleje i henhold til faste satser
  • rejse i forbindelse med behandling og undersøgelse
  • visse lægemidler.
 • Standardbidraget til kommunale sundhedscentre eller hospitaler godtgøres ikke.
 • Du kan søge om refusion fra sygesikringen, Kela, ved at indsende formular SV 127(e), som fås på private lægeklinikker. Du kan også finde formularen på Kelas website.
 • Udfyld og underskriv formularen. Du skal udfylde din faste adresse, dato og bankoplysninger (bankens navn, kontonummer samt IBAN-nummer og BIC-kode).
 • Husk at vedlægge kopier af de relevante dokumenter, når du sender formularen til Kela. Heri indgår kvitteringer, dit europæiske sygesikringskort og pas eller anden legitimation.
 • Kela sætter det godtgjorte beløb direkte ind på din bankkonto.
 • Du skal søge om godtgørelse senest seks måneder efter de oprindelige udgifter.
 • Læs nærmere om godtgørelse på Kelas website.

Servicenummer for godtgørelse af lægeudgifter
Tlf.: +358 20 692 204 (henvendelser på finsk)
Tlf.: +358 20 692 224 (henvendelse på svensk og engelsk)

Hvis du skulle betale for sundhedspleje og ikke kunne indsende refusionsanmodning under dit ophold i Finland, kan du kontakte din nationale sygesikringsudbyder, når du vender hjem.

  Del

 • Send til Twitter Del på Facebook Del på Google+