Sti

Akut lægehjælp - Estland

Nødsituationer

Familielægernes hotline

Eesti Haigekassa
(den estiske sygesikring)
Tlf.: +372 669 6630
Tlf: 16363 (nationalt nummer)
E-mail: info@haigekassa.ee

Behandling, dækning, omkostninger

Læger

 • Du skal ikke betale for at gå til en praktiserende læge.
 • Du skal betale en afgift for specialiseret lægehjælp (for eksempel en hjertespecialist, psykiater, gynækolog osv.)

Tandlæger

 • Du skal selv betale alle udgifter til tandlægebehandling.
 • Børn under 19 år kan få gratis tandpleje.

Hospitalsbehandling

Ved hospitalsindlæggelser på over 10 dage skal der betales et dagligt standardgebyr. Der skal ikke betales indlæggelsesgebyr:

 • for børn under 2 år
 • i forbindelse med graviditet og fødsel
 • ved intensiv behandling

Recepter

 • Der gælder forskellige tilskud afhængigt af diagnosen, lægemidlet, patientens alder osv.
 • Hvis lægemidlet ikke findes på den nationale liste over lægemidler (i Estland), skal du betale den fulde pris. Udgifterne kan ikke refunderes i Estland, men du kan altid søge om refusion, når du vender hjem.

Ambulance

 • Ambulancekørsel er gratis i nødstilfælde.

Ambulanceflyvning

 • Ambulanceflyvning inden for landets grænser er gratis.

Tilbagebetaling

 • Du kan ikke få pengene tilbage i Estland. Du vil kun blive opkrævet din andel af udgifterne.
 • Hvis du skal betale for behandlingen, kan du ansøge om refusion fra din nationale sygesikringsudbyder, når du vender hjem.

Oplysninger om brugerbetaling

 • Hjemmebesøg af en familielæge – op til 5 euro
 • Besøg ved speciallæge (herunder tandlæger) – op til 5 euro
 • Hospitalindlæggelsesgebyr – op til 2,5 euro om dagen og op til maksimalt 25 euro pr. indlæggelse

Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi

Du kan blive behandlet på to store hospitaler

Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger for indehavere af kort udstedt i Estland

Eesti Haigekassa (Estlands sygesikring)

Tlf.: +372 669 6630

Tlf.: 16363 (nationalt nummer)

E-mail: info@haigekassa.ee


  Del

 • Send til Twitter Del på Facebook Del på Google+