Sti

Akut lægehjælp - Estland

Nødsituationer

Hjælpetelefonlinje (alment praktiserende læger)

Eesti Haigekassa
(den estiske sygesikring)
Tlf.: +372 6 69 66 30
Tlf.: 16363 (nationalt nummer)
E-mail: info@haigekassa.ee


Behandling, dækning, omkostninger

Læger

 • Det er gratis at gå til en alment praktiserende læge.
 • Du skal betale et gebyr for at se en speciallæge (f.eks. hjertespecialist, psykolog eller gynækolog).
 • Der må aldrig opkræves et gebyr for speciallægehjælp, hvis:
  • du henvises af en anden speciallæge på samme hospital
  • du er gravid
  • patienten er et barn på under 2 år
  • behandling på skadestuen medfører efterfølgende indlæggelse.
 • Du kan også gå til en privatpraktiserende læge eller en privat lægeklinik, men du skal i så fald betale alle omkostningerne selv.

Tandlæger

 • Du skal selv betale alle udgifter til tandlægebehandling.
 • Hvis du er under 19 år, er tandlægebehandling gratis.

Hospitalsbehandling

Ved hospitalsindlæggelser på op til 10 dage skal du betale et dagligt standardgebyr.

Du skal ikke betale indlæggelsesgebyr i forbindelse med:

 • graviditet og fødsel
 • intensiv behandling
 • specialbehandling ved hospitalsindlæggelse, hvis du er under 18

Recepter

 • Der gælder forskellige tilskud afhængigt af diagnosen, lægemidlet, din alder osv.
 • Hvis lægemidlet ikke findes på den nationale liste over lægemidler (på estisk), skal du betale den fulde pris. Omkostningerne kan ikke refunderes i Estland. Du kan dog søge om refusion, når du vender hjem.

Ambulancer

 • Ambulancekørsel er gratis i nødstilfælde.

Ambulanceflyvning

 • Ambulanceflyvning er kun gratis i nødstilfælde inden for Estlands grænser.

Tilbagebetaling
 • Du kan ikke få pengene tilbage i Estland. Du vil kun blive opkrævet din andel af udgifterne.
 • Hvis du skal betale for behandlingen, kan du ansøge om refusion fra din nationale sygesikring, når du vender hjem.

Patientbidrag
 • Hjemmebesøg af en alment praktiserende læge – op til 5 euro
 • Besøg ved speciallæge (herunder tandlæger) – op til 5 euro
 • Hospitalsindlæggelsesgebyr – op til 2,5 euro om dagen og maksimalt 25 euro pr. indlæggelse

Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi

Du kan blive behandlet på to store hospitaler


Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger for indehavere af kort udstedt i Estland

Eesti Haigekassa (Estlands sygesikring)

Tlf.: +372 6 69 66 30

Tlf.: 16363 (nationalt nummer)

E-mail: info@haigekassa.ee