Sti

Sådan bruger du kortet - Estland

Nødsituationer

Hjælpetelefonlinje (alment praktiserende læger)

Eesti Haigekassa
(den estiske sygesikring)
Tlf.: +372 669 6630
Tlf.: 16363 (nationalt nummer)
E-mail: info@haigekassa.ee


Behandling, dækning, omkostninger

Læger

 • Det er gratis at gå til en alment praktiserende læge.
 • Du skal betale et honorar for at se en speciallæge (f.eks. en hjertespecialist, psykolog eller gynækolog).
 • Der må aldrig opkræves et honorar for speciallægehjælp, hvis:
  • du henvises af en anden speciallæge på samme hospital
  • du er gravid
  • patienten er et barn under 2 år
  • behandling på skadestuen efterfølges af indlæggelse.
 • Du kan også gå til en privatpraktiserende læge eller en privat lægeklinik, men du skal i så fald betale alle omkostningerne selv.

Tandlæger

 • Du skal selv betale alle udgifter til tandlægebehandling bortset fra akutte tilfælde, hvor udsættelse af behandlingen eller manglende behandling kan være dødelig eller føre til permanente helbredsskader for patienten.
 • Hvis du er under 19 år, er tandlægebehandling gratis.

Hospitalsbehandling

Ved hospitalsindlæggelser på op til 10 dage skal du betale et dagligt standardgebyr.

Du skal ikke betale indlæggelsesgebyr i forbindelse med:

 • graviditet og fødsel
 • intensiv behandling
 • specialbehandling ved hospitalsindlæggelse, hvis du er under 18

Recepter

 • Der gælder forskellige tilskud afhængigt af diagnosen, lægemidlet, din alder osv.
 • Hvis lægemidlet ikke findes på den nationale liste over lægemidler (på estisk), skal du betale den fulde pris. Udgifterne kan ikke refunderes i Estland. Du kan dog søge om refusion, når du vender hjem.

Ambulancekørsel

 • Ambulancekørsel er gratis i akutte tilfælde.

Ambulanceflyvning

 • Ambulanceflyvning er kun gratis i akutte tilfælde inden for Estlands grænser.

Tilbagebetaling

 • Du kan ikke få refunderet gebyrer i Estland. Du vil kun blive opkrævet din andel af udgifterne.
 • Hvis du skal betale for behandlingen, kan du søge om refusion fra din nationale sygesikring, når du vender hjem.

Patientbidrag

 • Hjemmebesøg af en alment praktiserende læge: op til 5 euro
 • Besøg hos en speciallæge (herunder tandlæger): op til 5 euro
 • Hospitalsindlæggelsesgebyr: op til 2,5 euro om dagen og maksimalt 25 euro pr. indlæggelse

Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi

Du kan blive behandlet på to store hospitaler


Hvordan ansøger jeg om kortet?


List of doctors or hospitals


Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger til brug for indehavere af europæiske sygesikringskort udstedt i Estland

Eesti Haigekassa (Estlands sygesikring)

Tlf.: +372 6 69 66 30

Tlf.: 16363 (nationalt nummer)

E-mail: info@haigekassa.ee