Sti

Akut lægehjælp - Danmark

Bemærk:

 • Indbyggere i de andre nordiske lande (Finland, Island, Norge og Sverige) behøver kun vise et gyldigt nationalt identitetskort for at have ret til offentlig sundhedspleje i Danmark.
 • For britiske statsborgere er det tilstrækkeligt med et britisk pas for at få adgang til sundhedsydelser i Danmark.

Nødsituationer

Uden for normal åbningstid
En lokal læge fungerer som vagtlæge (kun på dansk)

Information om adgang til sundhedsydelser i Danmark
Er du i Danmark? Her får du hjælp, hvis du bliver syg

Du kan også kontakte:

Patientombuddet
Nationalt agentur for patientrettigheder og klager
International sygesikring
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg
Tlf.: +45 72 26 94 90
Fax: +45 72 28 66 01
E-mail: pob@patientombuddet.dk

Behandling & omkostninger

Find en læge, speciallæge, tandlæge eller et hospital, der arbejder under den offentlige sygesikring.

Læger

 • Behandling hos læger, der har kontrakt med den offentlige sygesikring, er gratis.
 • Konsultationer hos speciallæger er gratis, hvis du har en henvisning fra en læge i det offentlige system.

Tandlæger

 • Udgifter er lavere, hvis du besøger en tandlæge, der har kontrakt med den offentlige sygesikring.
 • Visse forebyggende behandlinger og fyldninger refunderes med op til 40 %.
 • Du kan ikke få refunderet udgifter til tandproteser, kroner osv.

Hospitalsbehandling

 • I nødsituationer kan du kontakte skadestuen på et offentligt hospital.
 • I visse af Danmarks 5 regioner skal du først aftale en konsultation. Du kan finde oplysninger om akut behandling på hospitalet på www.borger.dk under 'Skadestue' (kun på dansk).
 • I andre tilfælde skal du henvises af en læge.
 • Behandling er gratis.

Lægemidler

 • Vis din recept fra lægen, hospitalet eller speciallægen på et hvilket som helst apotek.
 • Første gang, du køber lægemidler i Danmark, får du et særligt kort med et personligt nummer.
 • Vis kortet, hver gang du køber lægemidler, så din refusion kan beregnes.
 • Om du kan få refusion, afhænger af, hvor mange lægemidler du bruger i løbet af året. Du får ingen refusion, hvis dine årlige udgifter til lægemidler ligger under et fast beløb.

Ambulance

 • Ambulancekørsel (eller med et særligt sygekøretøj) er gratis i nødsituationer.

Ambulanceflyvning

 • Der er ingen særlige regler for ambulanceflyvning.

Tilbagebetaling

Hvis har betalt den fulde pris for behandlingen (f.eks. fordi du ikke viste dit europæiske sygesikringskort), kan du søge godtgørelse fra den offentlige sygesikring i den kommune, du besøger. Find din lokale kommune på borger.dk, “Vælg kommune” (øverst på siden).

 • Vis alle originale regninger, kvitteringer og henvisninger
 • Vis dit europæiske sygesikringskort
 • Giv alle dine bankoplysninger (IBAN og SWIFT-/BIC-kode)

Hvis du ikke har haft mulighed for at anmode om tilbagebetaling under dit ophold i Danmark, kan du kontakte din nationale sygesikringsudbyder, når du vender hjem.


  Del

 • Send til Twitter Del på Facebook Del på Google+