Sti

Akut lægehjælp - Danmark

Bemærk:

 • Indbyggere i de andre nordiske lande (Finland, Island, Norge og Sverige) behøver kun vise et gyldigt nationalt identitetskort for at have ret til offentlig sundhedspleje i Danmark.
 • For britiske statsborgere er det tilstrækkeligt med et britisk pas for at få adgang til sundhedsydelser i Danmark.

Nødsituationer

 • Ring 112 - når som helst i nødstilfælde, både i og uden for åbningstid

Uden for åbningstid
Oplysning om akut lægehjælp ("lægevagten") fra en lokal læge uden for åbningstiden kan findes på https://www.borger.dk/Sider/Laegevagten.aspx

Information om adgang til sundhedsydelser i Danmark
Er du i Danmark? Her får du hjælp, hvis du bliver syg

Du kan også kontakte:

Patientombuddet
Nationalt agentur for patientrettigheder og klager
International sygeforsikring
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg
Tlf.: +45 72 26 94 90
Fax: +45 72 28 66 01
E-mail: pob@patientombuddet.dk

Behandling, dækning, omkostninger

Læger

 • Behandling hos læger, der har kontrakt med den offentlige sygesikring, er gratis.
 • Konsultationer hos speciallæger er gratis, hvis du har en henvisning fra en læge i det offentlige system.

Tandlæger

 • Udgiften er lavere, hvis du besøger en tandlæge, der har kontrakt med den offentlige sygesikring.
 • Visse forebyggende behandlinger og fyldninger refunderes med op til 40 %.
 • Du kan ikke få refunderet udgifter til tandproteser, kroner osv.

Hospitalsbehandling

 • I nødstilfælde kan du tage direkte på skadestuen på ethvert offentligt hospital.
 • I visse af Danmarks 5 regioner skal du først aftale en konsultation. Du kan finde oplysninger om akut behandling på hospitalet på www.borger.dk.
 • I andre tilfælde skal du henvises af en læge.
 • Behandling er gratis.

Recepter

 • Vis din recept fra lægen, hospitalet eller speciallægen på et hvilket som helst apotek.
 • Første gang, du køber lægemidler i Danmark, får du et særligt kort med et personligt nummer.
 • Vis kortet, hver gang du køber lægemidler, så din refusion kan beregnes.
 • Om du kan få refusion, afhænger af, hvor mange lægemidler du bruger i løbet af året. Du får ingen refusion, hvis dine årlige udgifter til lægemidler ligger under et fast beløb.

Ambulance

 • Ambulancekørsel (eller med et særligt sygekøretøj) er gratis i nødsituationer.

Ambulanceflyvning

 • Der er ingen særlige regler for ambulanceflyvning.

Tilbagebetaling

Hvis du skal betale den fulde pris for behandlingen (f.eks. fordi du ikke viste dit europæiske sygesikringskort), kan du søge godtgørelse fra den offentlige sygesikring i den kommune, du besøger. Find den lokale kommune på borger.dk, “Vælg kommune” (øverst på siden).

 • Vis alle originale regninger, kvitteringer og henvisninger
 • Vis dit europæiske sygesikringskort
 • Giv alle dine bankoplysninger (IBAN og SWIFT-/BIC-kode)

Hvis du ikke har haft mulighed for at anmode om tilbagebetaling under dit ophold i Danmark, kan du kontakte din nationale sygesikringsudbyder, når du vender hjem.

Oplysninger om brugerbetaling

Hospitalsbehandlinger, konsultationer ved praktiserende læger eller speciallæger (med henvisning fra lægen) er gratis.

Tandlæger:

Den offentlige sygesikring refunderer op til 40 % af visse behandlinger. Du kan ikke få refunderet udgifter til tandproteser, kroner osv.

Lægemidler:

 • Godtgørelsen beregnes på grundlag af det reelle årlige forbrug af receptpligtig medicin.
 • Du kan ikke få refunderet årlige udgifter under et vist beløb (i 2015: 925 kroner) (men 60 % godtgørelse for børn under 18).
 • Udlændinge får et særligt kort med et personligt nummer, første gang de køber lægemidler. Kortet skal vises ved hvert efterfølgende køb, så beløbet til godtgørelse kan beregnes.
 • Læs mere om godtgørelsessatser for lægemidler på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi

 • Hvis du har behov for en sådan behandling under dit ophold, skal du lave en aftale om behandlingen med det relevante offentlige hospital i Danmark i god tid inden din ankomst i landet.
 • Behandling hos private udbydere af sundhedstjenester dækkes kun med henvisning fra et offentligt hospital.
 • Offentlige hospitaler kan afvise behandling, hvis de har kapacitetsproblemer.
 • Sundhedsstyrelsen kan oplyse om offentlige hospitaler, der tilbyder dialyse, oxygenterapi osv.
 • Kontakt hospitalet, hvis du har spørgsmål om transportomkostninger.

Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger for indehavere af kort udstedt i Danmark

 • Din bopælskommune udsteder et midlertidigt erstatningskort.
 • I hastetilfælde kan de faxe det til det land, du opholder dig i.

Kontakt:

Patientombuddet - Nationalt agentur for patientrettigheder og klager

International sygesikring

Finsensvej 15

2000 Frederiksberg

Tlf.: +45 72 26 94 90

Fax +45 72 28 66 01

E-mail: pob@patientombuddet.dk

www.patientombuddet.dk


  Del

 • Send til Twitter Del på Facebook Del på Google+