Sti

Akut lægehjælp - Danmark

Bemærkning

 • For indbyggere i Finland, Island, Norge og Sverige, er det nok med et gyldigt id-kort for at få adgang til sundhedsydelser i Danmark.

Nødsituationer

 • Ring 112 når som helst

Uden for almindelig åbningstid
Oplysninger om lægevagten

Generelle oplysninger om sundhedspleje i Danmark
Sådan får du hjælp, hvis du er syg

Du kan også kontakte:

Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed
International sygesikring
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg
Tlf.: +45 72 26 94 90
Fax: +45 72 28 66 01
E-mail: pob@patientombuddet.dk

Website: www.stps.dk
Behandling, dækning, omkostninger

Læger

 • Behandling hos læger, der har kontrakt med den offentlige sygesikring, er gratis.
 • For at få behandling hos en speciallæge, skal du normalt have en henvisning fra en almindelig praktiserende læge.
 • Find en praktiserende læge på listen over behandlere (på dansk)

Tandlæger

 • Udgiften er lavere, hvis du besøger en tandlæge, der har kontrakt med den offentlige sygesikring.
 • Visse forebyggende behandlinger og fyldninger refunderes med op til 40 %.
 • Du kan ikke få refunderet udgifter til tandproteser, kroner osv.
 • Find en tandlæge på listen over behandlere (på dansk)

Hospitalsbehandling

Recepter

 • Medbring din recept på ethvert apotek.
 • Første gang, du køber lægemidler i Danmark, får du et særligt kort med et personligt nummer.
 • Vis kortet, hver gang du køber lægemidler, så din refusion kan beregnes.
 • Om du kan få refusion, afhænger af, hvor mange receptpligtige lægemidler du bruger i løbet af året. Du får ingen refusion, hvis dine årlige udgifter til lægemidler ligger under et fast beløb (i 2016: 935 kroner om året).

Ambulance

 • Ring 112, hvis du har brug for en ambulance.
 • Transport i ambulance (eller med et "særligt sygekøretøj") er gratis i nødsituationer.

Ambulanceflyvning

 • Der er ingen særlige regler for ambulanceflyvning.

Tilbagebetaling

Hvis du skal betale den fulde pris for behandlingen, kan du søge godtgørelse fra den offentlige sygesikring i den kommune, du besøger. Find den lokale kommune på borger.dk, "Vælg kommune" (øverst på siden - kun på dansk).

 • Vis alle originale regninger, kvitteringer og henvisninger
 • Vis dit europæiske sygesikringskort
 • Giv alle dine bankoplysninger (IBAN og SWIFT-/BIC-kode)

Hvis du ikke har haft mulighed for at anmode om tilbagebetaling under dit ophold, kan du kontakte din nationale sygesikring, når du vender hjem.


Patientbidrag

Hospitalsbehandlinger og behandlinger hos en læge eller speciallæge (med henvisning fra lægen) er gratis.

Tandlæger

Den offentlige sygesikring refunderer op til 40 % af visse behandlinger. Du kan ikke få refunderet udgifter til tandproteser, kroner osv.

Lægemidler

 • Godtgørelsen beregnes på grundlag af dit reelle årlige forbrug af receptpligtige lægemidler.
 • Du kan ikke få refunderet udgifter under et vist beløb (i 2016: 935 kroner om året) (60 % godtgørelse for børn under 18 år).
 • Udlændinge får et særligt kort med et personligt nummer, første gang de køber lægemidler. Kortet skal vises, hver gang de køber lægemidler, så godtgørelsen kan beregnes.
 • Find godtgørelsessatser for lægemidler købt uden for Danmark på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi
 • Hvis du ved, at du får brug for hospitalsbehandling under dit ophold i Danmark, skal du sørge for at arrangere det i god tid i forvejen.
 • Privatbehandling dækkes kun med henvisning fra et offentligt hospital.
 • Offentlige hospitaler kan afvise behandling, hvis de har kapacitetsproblemer.
 • Kontakt hospitalet, hvis du har spørgsmål om transportomkostninger.

Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger for indehavere af kort udstedt i Danmark

 • Udbetaling Danmark udsteder et midlertidigt erstatningskort.
 • I hastetilfælde kan de faxe det til det land, du opholder dig i.

Kontakt:

Udbetaling Danmark

International sygesikring

Kongens Vænge 8

3400 Hillerød

Danmark

Tlf.: +45 70 12 80 81

E-mail: udbetalingdanmark@atp.dk