Sti

Sådan bruger du kortet - Danmark

Bemærkninger

 • For indbyggere i Finland, Island, Norge og Sverige, er det nok med et gyldigt ID-kort for at få adgang til sundhedsydelser i Danmark.

Nødsituationer

 • Ring 112 når som helst

Uden for almindelig åbningstid Oplysninger om lægevagten

Generelle oplysninger om sundhedspleje i Danmark
Sådan får du hjælp, hvis du er syg

Du kan også kontakte:

Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed
Patientrettigheder og international sygesikring
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg
Tlf.: +45 72 26 94 90
Fax: +45 72 28 66 01
E-mail: stps@stps.dk

Website: www.stps.dk

Behandling, dækning, omkostninger

Læger

 • Behandling hos læger, der har kontrakt med den offentlige sygesikring, er gratis.
 • For at få behandling hos en speciallæge, skal du normalt have en henvisning fra en alment praktiserende læge.
 • Find en praktiserende læge eller en specialist i nærheden af dig på listen over behandlere.

Tandlæger

 • Udgiften er lavere, hvis du besøger en tandlæge, der har kontrakt med den offentlige sygesikring.
 • Visse forebyggende behandlinger og fyldninger refunderes med op til 40 %.
 • Du kan ikke få refunderet udgifter til tandproteser, kroner osv.
 • Find en tandlæge i nærheden af dig på listen over behandlere.

Hospitalsbehandling

 • Hvis du har brug for akut lægehjælp, kan du tage direkte på skadestuen eller en akutmodtagelse/akutklinik på ethvert offentligt hospital.
 • Find information om, hvordan du får akut hospitalsbehandling. I nogle regioner skal du ringe til akutmodtagelsen, før du møder op.
 • I andre tilfælde skal du henvises af en praktiserende læge eller specialist.
 • Behandlingen er gratis.

Recepter

 • Du kan aflevere din recept på ethvert apotek. Find et apotek i nærheden af dig.
 • Første gang, du køber receptpligtige lægemidler i Danmark, får du et særligt kort med et personligt nummer.
 • Vis kortet, hver gang du køber lægemidler, så din refusion kan beregnes.
 • Om du kan få refusion, afhænger af, hvor mange receptpligtige lægemidler du bruger i løbet af året. Du får ingen refusion, hvis dine årlige udgifter til lægemidler ligger under et fast beløb (i 2017: 950 kroner om året).

Ambulancekørsel

 • Ring 112, hvis du har brug for en ambulance.
 • Ambulancetransporten er gratis i nødsituationer

Ambulanceflyvning

 • Der er ingen særlige regler for ambulanceflyvning.

Tilbagebetaling

Hvis du skal betale den fulde pris for behandlingen, kan du søge godtgørelse fra den offentlige sygesikring ved at kontakte den kommune, du besøger. Kommunen vil refundere dine udgifter til lægebehandling eller vejlede dig om, hvordan du søger godtgørelse.

Find kommuner (kun på dansk).

 • Vis alle originale regninger, kvitteringer og henvisninger.
 • Vis dit europæiske sygesikringskort.
 • Opgiv dine bankoplysninger (IBAN og SWIFT-/BIC-kode)

Hvis du ikke har haft mulighed for at anmode om godtgørelse under dit ophold, kan du kontakte din nationale sygesikring, når du vender hjem.


Patientbidrag

Hospitalsbehandling og behandling hos en alment praktiserende læge eller speciallæge (med henvisning fra den alment praktiserende læge) er gratis.

Tandlæger

Den offentlige sygesikring refunderer op til 40 % af visse behandlinger. Du kan ikke få refunderet udgifter til tandproteser, kroner osv.

Lægemidler

 • Godtgørelsen beregnes på grundlag af dit reelle årlige forbrug af receptpligtige lægemidler.
 • Du kan ikke få refunderet udgifter under et vist beløb (i 2017: 950 kroner om året) (60 % godtgørelse for børn under 18 år).
 • Udlændinge får et særligt kort med et personligt nummer, første gang de køber receptpligtige lægemidler. Kortet skal vises, hver gang de køber lægemidler, så godtgørelsen kan beregnes.
 • Find godtgørelsessatser for lægemidler købt uden for Danmark på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi

 • Hvis du ved, at du får brug for hospitalsbehandling under dit ophold i Danmark, skal du sørge for at arrangere det i god tid i forvejen.
 • Privatbehandling dækkes kun med henvisning fra et offentligt hospital.
 • Offentlige hospitaler kan afvise behandling, hvis de har kapacitetsproblemer.
 • Kontakt hospitalet, hvis du har spørgsmål om transportomkostninger.

Hvordan ansøger jeg om kortet?

Du kan ansøge online om at få et europæisk sygesikringskort via selvbetjeningslinket (Order a new health insurance card) på websitet Life in Denmark.

List of doctors or hospitals


Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger til brug for indehavere af europæiske sygesikringskort udstedt i Danmark

 • Udbetaling Danmark udsteder et midlertidigt erstatningskort.
 • I hastetilfælde kan Udbetaling Danmark faxe det til det land, hvor du opholder dig.

Kontakt:

Udbetaling Danmark

International Health Insurance

Kongens Vænge 8

3400 Hillerød

Danmark

Tlf.: +45 70 12 80 81

E-mail: udbetalingdanmark@atp.dk