Sti

Akut lægehjælp - Bulgarien

Nødsituationer

Ambulance

Национална здравноосигурителна каса
(national sygesikringskasse)
Tlf.: +359 2 965 9116
Telefonisk hotline: 0800 14 800

Behandling, dækning, omkostninger

Læger

 • De fleste læger i Bulgarien hører under den nationale sygekasse.
 • De skal behandle dig, hvis du viser et europæisk sygesikringskort.
 • Du skal betale et bidrag pr. besøg på 2,90 bulgarske lev.
 • Konsultationshonoraret kan ikke refunderes i Bulgarien.

Tandlæger

 • De fleste tandlægeydelser dækkes ikke.
 • Hvis tandlægen ikke har en aftale med den nationale sygesikring, skal du betale behandlingens fulde pris, og den kan ikke refunderes.

Hospitalsbehandling

 • Hospitalsbehandling på klinikker eller hospitaler med en aftale med den nationale sygesikring er gratis, hvis du viser dit europæiske sygesikringskort.
 • Du skal betale et dagligt standardgebyr (5,80 bulgarske lev) de første ti dage, du er indlagt.
 • Når du er blevet udskrevet, har du ret til to yderligere kontrolundersøgelser som del af din behandling under hospitalsopholdet.

Recepter

 • Udgifter til lægemidler kan ikke refunderes i Bulgarien.
 • Lægemidler ordineret af en læge, der hører under den nationale sygesikring, kan fås gratis eller delvist støttet af den nationale sygesikring - på offentlige apoteker. Disse apoteker har et synligt logo for den nationale sygesikring inden for eller uden for deres forretning.
 • For at få støtte af den nationale sygesikring til visse særligt dyre lægemidler, f.eks. i forbindelse med kroniske sygdomme, skal du have en "receptbog". Den kan du få hos en almen praktiserende læge tilhørende den nationale sygesikring efter konsultation med en speciallæge. Du skal i den forbindelse vælge en midlertidig "egen læge".
 • Hvis du skal betale for behandlingen, kan du ansøge om refusion fra din nationale sygesikringsudbyder, når du vender hjem.

Ambulance

 • Gratis i nødsituationer.

Ambulanceflyvning

 • Ingen tilgængelige data

Tilbagebetaling

Læger

 • Konsultationshonoraret kan ikke refunderes i Bulgarien.

Tandlæger

 • Hvis tandlægen ikke har en aftale med den nationale sygesikring, skal du betale behandlingens fulde pris, og den kan ikke refunderes.

Recepter

 • Udgifter til lægemidler kan ikke refunderes i Bulgarien.
 • Hvis du skal betale for behandlingen, kan du ansøge om refusion fra din nationale sygesikringsudbyder, når du vender hjem.

Oplysninger om brugerbetaling

 • Der anvendes brugerbetaling for sundhedsydelser (såsom kliniske tests, tandpleje, hospitalsindlæggelse og ambulant behandling, køb af lægemidler), hvis den nationale sygesikring ikke dækker udgifterne til behandlingen fuldt ud.
 • En række hospitaler opkræver ekstra betaling af alle deres patienter, og udsteder et finansielt dokument for det.
 • Det anbefales at undersøge på forhånd, hvorvidt hospitalet opkræver ekstra betaling for deres behandling, og hvor meget det drejer sig om.
 • Ikke-regulerede ekstragebyrer og brugergebyrer betales af patienten og kan ikke godtgøres.
 • Eksempler på brugerbetaling:
  • Der findes regulære patientbidrag ved ambulant behandling og hospitalsindlæggelse
  • Lægeudstyr og -tilbehør
  • Betaling af læge eller lægeteam i forbindelse med hospitalsbehandling
  • Enestue på hospitalet
  • Anmodninger om særlige måltider

Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi

Dialyse

 • Kronisk dialyse, peritonealdialyse (kontinuerlig ambulant peritonealdialyse (CAPD), automatiseret peritonealdialyse (APD) og dialysebehandling for akutte tilstande) dækkes af den nationale sygesikring, hvis det foretages på et hospital/en klinik, der er anerkendt af sygesikringen til den relevante procedure (klinisk procedure nr. 1, 2, 3 og 4).
 • Den "kliniske procedure" er et system med krav og retningslinjer for udførelse af igangværende, nødvendig lægebehandling, hvor behandlingen og patientens tilstand ikke kræver hospitalsindlæggelse i mere end 12 timer.

Oxygenterapi

 • Den nationale sygesikring dækker kun kontinuerligt overtryk i luftvejene (CPAP) og tofaset overtryk i luftvejene (BiPAP), som foretages på et hospital, der er anerkendt af den nationale sygesikring til den relevante kliniske procedure (klinisk procedure nr. 17)
 • Denne kliniske procedure angår kun patienter med neuromuskulære sygdomme, som lider af kroniske vejrtrækningsproblemer, og som allerede er blevet ordineret et program for vejrtrækningsstøtte med ikkeinvasiv ventilation (CPAP eller BiPAP), således at vejrtrækningsstøtten kan gives i henhold til patientens allerede fastsatte behov.
 • Den nationale sygesikring betaler for behandling under den kliniske procedure nr. 17 én gang om året.
 • Oplysninger om sundhedsinstitutioner under den nationale sygesikring kan findes enten på den nationale sygesikrings website (på bulgarsk) eller ved at kontakte sygesikringen.

Kemoterapi

 • Kemoterapi kan udføres på hospitaler og kræftklinikker, der er anerkendt af den nationale sygesikring under den kliniske procedure nr. 5 eller nr. 298.
 • Den "kliniske procedure" er et system med krav og retningslinjer for speciallæger i forbindelse med udførelse af diagnostiske eller terapeutiske procedurer på patienter med visse sygdomme, som kræver hospitalsindlæggelse.

Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger for indehavere af kort udstedt i Bulgarien

Национална здравноосигурителна каса

Tlf.: +359 2 965 9116

Hotline: 0800 14 800

E-mail: jvatkova@nhif.bg


  Del

 • Send til Twitter Del på Facebook Del på Google+