Sti

Akut lægehjælp - Bulgarien

Nødsituationer

Ambulance

Национална здравноосигурителна каса
(den nationale sygesikring)
Tlf.: +359 2 965 9116
Telefonhotline: 0800 14 800


Behandling, dækning, omkostninger

Læger

 • De fleste læger i Bulgarien har kontrakt med den nationale sygesikring.
 • Du kan få behandling, hvis du viser dit europæiske sygesikringsbevis.
 • Du skal betale et gebyr pr. besøg på 2,90 bulgarske lev.
 • Gebyret kan ikke refunderes i Bulgarien.

Tandlæger

 • De fleste tandlægeydelser dækkes ikke.
 • Hvis tandlægen ikke har en aftale med den nationale sygesikring, skal du betale behandlingens fulde pris, som ikke kan refunderes.

Hospitalsbehandling

 • Hospitalsbehandling på klinikker eller hospitaler med kontrakt med den nationale sygesikring er gratis, hvis du viser dit europæiske sygesikringskort.
 • Du skal betale et dagligt standardgebyr (5,40 bulgarske lev) de første ti dage, du er indlagt.
 • Når du er blevet udskrevet, har du ret til to yderligere kontrolundersøgelser som del af din behandling i forbindelse med hospitalsopholdet.

Recepter

 • Udgifter til lægemidler kan ikke refunderes i Bulgarien.
 • Lægemidler ordineret af en læge, der hører under den nationale sygesikring, kan fås til nedsat pris på apoteker, der har en aftale med den nationale sygesikring. Du kan genkende disse apoteker på logoet for den nationale sygesikring.
 • For at få støtte af den nationale sygesikring til visse særligt dyre lægemidler i forbindelse med kroniske sygdomme, skal du have en "receptbog". Den kan du få hos en alment praktiserende læge, der har kontrakt med den nationale sygesikring, efter du har set en speciallæge. For at kunne gøre dette er du nødt til midlertidigt at vælge dig en alment praktiserende læge.
 • Hvis du har betalt for behandlingen, kan du søge om refusion fra din nationale sygesikring, når du vender hjem.

Ambulance

 • Gratis i nødsituationer.

Ambulanceflyvning

 • Ingen tilgængelige oplysninger.

Tilbagebetaling

Læger

 • Konsultationshonoraret kan ikke refunderes i Bulgarien.

Tandlæger

 • Hvis tandlægen ikke har en aftale med den nationale sygesikring, skal du betale behandlingens fulde pris, og beløbet kan ikke refunderes.

Recepter

 • Udgifter til lægemidler kan ikke refunderes i Bulgarien.
 • Hvis du skal betale for behandlingen, kan du søge om refusion fra din nationale sygesikring, når du vender hjem.

Patientbidrag
 • Der er muligvis en brugerbetaling på ydelser, som er dækket af sygesikringen (f.eks. kliniske undersøgelser, tandpleje, hospitalsindlæggelse og ambulant behandling og receptpligtige lægemidler), i tilfælde hvor den nationale sygesikring ikke dækker alle omkostninger.
 • En række hospitaler opkræver yderligere gebyrer af alle deres patienter. De skal i så fald give dig en regning.
 • Skal du på hospitalet? Spørg hospitalet på forhånd, om du skal betale ekstra gebyrer for din behandling, og i så fald hvor meget.
 • Som patient skal du betale alle ikkeregulerede ekstragebyrer og brugergebyrer. Disse udgifter kan ikke refunderes.
 • Eksempler på brugerbetaling:
  • Standardgebyrer ved hospitalsindlæggelse og ambulant behandling
  • Lægeudstyr og -tilbehør
  • Gebyrer for selv at vælge den læge eller det lægeteam, der behandler dig i forbindelse med hospitalsindlæggelse
  • Enestue/dobbeltstue på hospitalet
  • Særlige kosthensyn

Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi

Dialyse

 • Kronisk dialyse og peritonealdialyse (kontinuerlig ambulant peritonealdialyse (CAPD), automatiseret peritonealdialyse (APD) og dialysebehandling af akutte tilstande) dækkes af den nationale sygesikring, hvis den foretages på et hospital/en dialyseklinik, der er godkendt af sygesikringen (klinisk procedure nr. 1, 2, 3 og 4).
 • Den "kliniske procedure" er et system med krav til og retningslinjer for udførelse af igangværende, nødvendig lægebehandling, hvis behandlingen og patientens tilstand ikke kræver hospitalsindlæggelse i mere end 12 timer.

Oxygenterapi

 • Den nationale sygesikring dækker kun kontinuerligt overtryk i luftvejene (CPAP) og tofaset overtryk i luftvejene (BiPAP), som foretages på et hospital, der er godkendt af den nationale sygesikring til den relevante kliniske procedure (klinisk procedure nr. 17).
 • Denne kliniske procedure gælder kun for patienter med neuromuskulære sygdomme, som lider af kroniske vejrtrækningsproblemer, og som allerede er blevet ordineret et program for vejrtrækningsstøtte med ikkeinvasiv ventilation (CPAP eller BiPAP). Således kan vejrtrækningsstøtten gives i henhold til patientens allerede fastsatte behov.
 • Den nationale sygesikring betaler for behandling under den kliniske procedure nr. 17 én gang om året.
 • Oplysninger om sundhedsinstitutioner med aftale med den nationale sygesikring er tilgængelige:

Kemoterapi

 • Kemoterapi kan udføres på hospitaler og kræftklinikker, der er godkendt af den nationale sygesikring under den kliniske procedure nr. 5 eller det kliniske forløb nr. 298.
 • Det "kliniske forløb" er et system med krav til og retningslinjer for speciallæger i forbindelse med udførelse af diagnostiske eller terapeutiske procedurer hos patienter med visse sygdomme, som kræver hospitalsindlæggelse.

Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger for indehavere af kort udstedt i Bulgarien

Национална здравноосигурителна каса

Tlf.: +359 2 965 9116

Hotline: 0800 14 800

E-mail: jvatkova@nhif.bg