Sti

Akut lægehjælp - Belgien

Nødsituationer

Ring 100 eller 112

INAMI (FR) / RIZIV (NL)
(Belgiens nationale institut for sundheds- og invalideforsikring)

Tlf.: +32 2 739 73 21 (nederlandsk, fransk, engelsk, tysk)
Tlf.: +32 2 739 73 10 (nederlandsk, engelsk, fransk)
Tlf.: +32 2 739 73 14 (nederlandsk, engelsk, fransk)
Tlf.: +32 2 739 73 15 (nederlandsk, engelsk, fransk, tysk)
Tlf.: +32 2 739 73 16 (nederlandsk, fransk, engelsk)

E-mail: rir@riziv.fgov.be
Website: www.riziv.be (nederlandsk), www.inami.be (fransk)
Belgiens statslige sundhedsportal


Behandling, dækning, omkostninger

Læger

 • Du skal betale direkte til lægen efter dit besøg, men du kan få refunderet op til 75 % af udgifterne, hvis du fremviser beviset "Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp" ved en lokal sygekasse efter eget valg.
 • Sørg for at få en grøn kvittering fra lægen ("Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp") på det beløb, du har betalt.

Tandlæger

 • Du skal betale direkte til tandlægen efter dit besøg, men du kan få refunderet op til 75 % af udgifterne ved at fremvise beviset "Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp" ved en lokal sygekasse efter eget valg.
 • Sørg for at få en grøn kvittering fra tandlægen ("Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp") på det beløb, du har betalt.

Hospitalsbehandling

 • Du behøver ingen henvisning fra lægen, og du kan konsultere en hvilken som helst specialist på alle hospitaler.
 • Hvis du ikke viser dit europæiske sygesikringskort (eller midlertidige sygesikringsattest), skal du betale det fulde beløb. Du kan dog efterfølgende søge refusion fra en af de belgiske sygesikringsorganisationer ved at fremvise din kvittering og et betalingsbevis ved en lokal sygekasse efter eget valg.

Recepter

 • Du skal aflevere en recept fra lægen på apoteket.
 • Du skal betale for dine lægemidler på apoteket. Patientudgifterne kan variere fra 0 % til 80 % af prisen på lægemidlet.
 • Sørg for at få en kvittering fra apoteket, der angiver lægemidlet og den pris, du har betalt. Den skal du bruge, hvis du vil søge refusion fra en af de belgiske sygesikringsorganisationer.

Ambulancer

 • Du betaler et engangsbeløb plus en afgift pr. kilometer. Den belgiske sygesikringsordning godtgør 50 %.

Ambulanceflyvning

 • Ingen tilgængelige oplysninger.

Tilbagebetaling

Gå til en hvilken som helst "ziekenfonds", "mutualité" eller anden "organisme assureur" efter eget valg. Bed om refusion ved at vise dit europæiske sygesikringskort (eller et andet dokument fra din sygesikring) og de officielle dokumenter, du fik udstedt af den person eller organisation, der behandlede dig.

Recepter

Yderligere oplysninger:

INAMI (FR) / RIZIV (NL)
(Belgiens nationale institut for sundheds- og invalideforsikring)

Tlf.: +32 2 739 73 21 (nederlandsk, fransk, engelsk, tysk)
Tlf.: +32 2 739 73 10 (nederlandsk, engelsk, fransk)
Tlf.: +32 2 739 73 14 (nederlandsk, engelsk, fransk)
Tlf.: +32 2 739 73 15 (nederlandsk, engelsk, fransk, tysk)
Tlf.: +32 2 739 73 16 (nederlandsk, fransk, engelsk)

E-mail: rir@riziv.fgov.be
Website: www.riziv.be (nederlandsk), www.inami.be (fransk)

Hvis du ikke har haft mulighed for at anmode om refusion under dit ophold i Belgien, kan du kontakte din nationale sygesikring, når du vender hjem.


Patientbidrag

Yderligere oplysninger:

Det nationale institut for sundheds- og invalideforsikring

NIHDI (en) - RIZIV (nl) - INAMI (fr) - LIKIV (de)

Tlf.: +32 2 739 73 21 (nederlandsk, fransk, engelsk, tysk)

Tlf.: +32 2 739 73 14 (nederlandsk, engelsk, fransk)

Tlf.: +32 2 739 73 15 (nederlandsk, engelsk, fransk, tysk)

Tlf.: +32 2 739 73 16 (nederlandsk, fransk, engelsk)

Tlf.: +32 2 739 73 10 (nederlandsk, engelsk, fransk)

E-mail: rir@riziv.fgov.be


Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi
 • Hvis du har brug for dialyse: Find det nærmeste dialysecenter på sitet Global Dialysis
 • Hvis du har brug for oxygenbehandling: Kontakt et apotek, der hvor du opholder dig
 • Hvis du har brug for kemoterapi: Kontakt et offentligt sygesikringskontor (kun sider på nederlandsk og fransk)

Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger for indehavere af sygesikringskort udstedt i Belgien

Kontakt din belgiske sygekasse.

Hvis du ikke kender din belgiske sygekasse, kan du kontakte det nationale institut for sundheds- og invalideforsikring

NIHDI (en) - RIZIV (nl) - INAMI (fr) - LIKIV (de)

Tlf.: +32 2 739 73 21 (nederlandsk, fransk, engelsk, tysk)

Tlf.: +32 2 739 73 14 (nederlandsk, engelsk, fransk)

Tlf.: +32 2 739 73 15 (nederlandsk, engelsk, fransk, tysk)

Tlf.: +32 2 739 73 16 (nederlandsk, fransk, engelsk)

Tlf.: +32 2 739 73 10 (nederlandsk, engelsk, fransk)

E-mail: rir@riziv.fgov.be