Cesta

Neplánovaná lékařská péče - Spojené království

Kam volat v naléhavých případech

Linka 999 nebo 112

Státní zdravotní služba 111 (NHS)


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

Zubní lékaři

 • Za veškeré nezbytné zákroky zubních lékařů, kteří poskytují služby v rámci státního systému zdravotní péče NHS, se platí standardní poplatek, který nelze nárokovat zpět. Vyhledat nejbližšího zubaře

Nemocniční péče (NHS)

 • S výjimkou ošetření na pohotovosti musí hospitalizaci doporučit praktický lékař (GP), zubař či oční specialista. Pokud jste držitelem evropského průkazu zdravotního pojištění, je většina ošetření ve státních nemocničních zařízeních (NHS) zdarma. Vyhledat nejbližší nemocnici
 • Jste-li držitelem evropského průkazu zdravotního pojištění, máte nárok na bezplatné lékařské vyšetření v naléhavých případech, a to ve státním zdravotním zařízení. Průkaz vás však neopravňuje k čerpání plánované, tedy nikoli naléhavé lékařské péče.

Léky na předpis

Záchranná služba

 • Záchranná služba vyjíždí zdarma.

Letecká záchranná služba

 • Informace nejsou k dispozici.

Proplácení nákladů
 • Ve Spojeném království pacient za lékařské ošetření zpravidla neplatí, a proto neexistuje systém proplácení nákladů.
 • Pokud vám bude například za lékařský předpis nebo za ošetření u zubaře pracujícího v rámci státního systému NHS naúčtován standardní poplatek, jeho proplacení ve Spojeném království nárokovat nelze.
 • Pokud jste museli za léčení ve Spojeném království zaplatit, můžete po návratu domů požádat o proplacení vzniklých nákladů svou zdravotní pojišťovnu.

Finanční spoluúčast
 • Ve Velké Británii vám bude léčba obvykle poskytnuta zdarma, ale je třeba předložit evropský průkaz zdravotního pojištění.
 • Zubaři spadající pod systém NHS si účtují standardní poplatek.
 • Poplatek je účtován také za předpis na léky, který se platí v lékárně.

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

Ztráta průkazu

Kontakty pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného ve Spojeném království

Kontakt na oddělení pro zahraniční návštěvníky:

Telefon: 0191 218 1999 (ze Spojeného království)

+44 191 218 1999 (ze zahraničí)

E-mail: overseas.healthcare@dwp.gsi.gov.uk

V případě ztráty nebo odcizení si můžete zažádat o vystavení nového průkazu po návratu do Spojeného království.