Cesta

Jak průkaz používat - Španělsko

Kam volat v naléhavých případech

Linka 112

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Ministerstvo zdravotnictví, sociálních služeb a rovnosti)
Tel.: +34 901 400 100
E-mail: oiac@msssi.es
internetové stránky: www.msssi.gob.es


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Návštěva u lékaře spadajícího pod státní systém zdravotnictví je zdarma. Upozornění: Stává se, že pracovníci hotelů a cestovních kanceláří cizincům doporučí soukromého lékaře, u kterého se za ošetření musí platit.
 • Pokud budete volat lékaře v naléhavé situaci, mějte u sebe evropský průkaz zdravotního pojištění a žádejte pokud možno ošetření v rámci státního systému zdravotnictví (španělsky: „asistencia sanitaria pública“, případně „asistencia del Sistema Nacional de Salud“).
 • Pokud budete požádáni o zaplacení předem, nejedná se o státní systém zdravotnictví a na náklady se nebude vztahovat ani evropský průkaz zdravotního pojištění.

Zubaři

 • Kromě velmi naléhavých případů primární péče není zubní lékařská péče ve Španělsku poskytována v rámci státního systému zdravotnictví.
 • Pojištění se vztahuje pouze na preventivní vyšetření a specifická ošetření u osob mladších 18 let.
 • Ostatní náklady pojišťovna neproplácí.

Nemocniční péče

 • S výjimkou naléhavých případů vás do nemocnice mohou přijmout pouze na doporučení lékaře.
 • Zdarma vás ošetří pouze ve státní nemocnici.
 • Budete muset předložit platný evropský průkaz zdravotního pojištění, jinak vám budou náklady účtovány jako soukromému pacientovi.
 • Náklady vzniklé v rámci soukromé péče se neproplácejí.

Léky na předpis

 • Léky předepsané lékařem v rámci státního zdravotního systému si můžete vyzvednout v kterékoli lékárně („farmacia“).
 • Pokud budete moci doložit, že jste důchodce z některého státu EU nebo z Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska, zaplatíte zpravidla pouze část ceny léku.
 • Pokud budete potřebovat léky po propuštění z nemocničního ošetření, bude to zmíněno v propouštěcí zprávě. Tu předložte na zdravotním středisku („centro de salud“), kde vám lékař vystaví recept.

Záchranná služba

 • Záchranná služba vyjíždí zdarma, pokud ji provozuje státní poskytovatel nemocniční péče.

Letecká záchranná služba

 • Pro leteckou záchrannou službu neplatí žádná zvláštní pravidla.

Proplácení nákladů

 • Návštěva u lékaře spadajícího pod státní systém zdravotnictví je zdarma, náklady se tedy neproplácejí.
 • Pokud jste museli za léčení ve Španělsku zaplatit, můžete po návratu domů požádat o proplacení vzniklých nákladů svou zdravotní pojišťovnu.

Finanční spoluúčast

 • Přístup ke státní zdravotní péči, včetně pohotovosti a péče primární, speciální a nemocniční, je zdarma, bez spoluúčasti pacienta. Výjimkou jsou předpisy na léky.
 • Pacient hradí určitou část nákladů na léky, které předepíše poskytovatel státní zdravotní péče a které jsou financovány v rámci státního systému zdravotnictví. Jedná se o tento podíl:
  • 10 % pokud jste důchodce z jiné země EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska;
  • 50 % v ostatních případech.

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

 • Pokud potřebujete během pobytu ve Španělsku podstoupit některé z těchto vyšetření, je třeba si je sjednat a zarezervovat ještě před odjezdem. Doporučujeme si vyšetření zajistit s dostatečným předstihem.
 • Objednejte se u poskytovatele zdravotní péče, který spadá do státního systému. Na vyšetření v soukromých zdravotnických zařízeních se evropský průkaz zdravotního pojištění nevztahuje.
 • V případě léčení chemoterapií se obraťte na některé nemocniční zařízení.
 • Dialýzu zajišťují nemocnice nebo specializovaná střediska („centros de especialidades“).
 • Oxygenoterapii poskytují zdravotnická střediska („centros de salud“). Obrátit se můžete rovněž na specializovaná střediska („centros de especialidades“) nebo nemocnice.
 • Před odjezdem do Španělska kontaktujte státní zdravotní službu v autonomní oblasti, kde se budete zdržovat. Tam obdržíte příslušné informace a získáte seznam středisek, která tuto službu poskytují.
 • Zdravotnické organizace podle autonomních společenství

Jak o vydání průkazu požádat?


Zdrav. zařízení přijímající průkaz

Seznam pohotovostních pracovišť a státních nemocnic (pouze ve španělštině)

Ztráta průkazu

Kontaktní informace pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného ve Španělsku

Národní ústav sociálního zabezpečení (Instituto Nacional de la Seguridad Social – INSS)

Tel.: +34 901 16 65 65

Kontakt na Ústředí INSS v jednotlivých regionech

pro úředníky:

MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado)

Tel.: +34 91 273 95 00

Informační kanceláře pojišťovny pro španělské státní úředníky: MUFACE