Cesta

Neplánovaná lékařská péče - Španělsko

Kam zavolat v nouzové situaci

Linka 112

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Ministerstvo zdravotnictví, sociálních služeb a rovných práv)
Tel.: +34 901 400 100
E-mailová adresa: oiac@msssi.es
Internetové stránky: www.msssi.gob.es

Léčba a náklady

Před návštěvou lékaře nebo nemocničního zařízení si ověřte, zda jsou součástí státního systému zdravotní péče a akceptují evropský průkaz zdravotního pojištění.

Na internetových stránkách ministerstva zdravotnictví najdete odkazy na stránky orgánů příslušných pro oblast zdraví podle regionů. Na nich obvykle najdete seznam státních zdravotních zařízení (nemocnic a středisek) na daném území.

Některé nemocnice a střediska („centro sanitario“) nabízejí jak soukromou péči, kterou pacient hradí v plné výši, tak státní, kterou hradí z části stát. Je třeba je předem informovat, kterou z nich požadujete. Na náklady vzniklé v rámci soukromé péče se evropský průkaz nevztahuje a nebudou vám proplaceny.

Lékaři

 • Návštěva u lékaře spadajícího pod státní systém zdravotnictví je zdarma. Pozor: Stává se, že pracovníci hotelů a cestovních kanceláří cizincům doporučí soukromého lékaře, u kterého se za ošetření musí platit.
 • Pokud budete volat lékaře v naléhavé situaci, mějte u sebe evropský průkaz zdravotního pojištění a žádejte pokud možno ošetření v rámci státního systému zdravotnictví (španělsky: „asistencia sanitaria pública“, případněasistencia del Sistema Nacional de Salud“).
 • Pokud budete požádáni o zaplacení předem, nejedná se o státní systém zdravotnictví a na náklady se nebude vztahovat ani evropský průkaz.

Zubní lékaři

 • Zubní ošetření se zpravidla v rámci státní péče neposkytuje. Případné náklady vám tudíž nebudou proplaceny.

Nemocniční péče

 • S výjimkou naléhavých případů vás do nemocnice mohou přijmout pouze na doporučení lékaře.
 • Zdarma vás ošetří pouze ve státní nemocnici.
 • Budete muset předložit platný evropský průkaz zdravotního pojištění, jinak vám budou náklady účtovány jako soukromému pacientovi. Náklady vzniklé v rámci soukromé péče se neproplácejí.

Lékařské předpisy

 • Léky předepsané lékařem v rámci státního zdravotního systému si můžete vyzvednout v kterékoli lékárně („farmacia“).
 • Pokud budete moci doložit, že jste důchodce z EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska, zaplatíte pouze část ceny léku.
 • Pokud budete potřebovat léky po propuštění z nemocničního ošetření, bude to zmíněno v propouštěcí zprávě. Tu předložte na zdravotním středisku („Centro de salud“), kde vám lékař vystaví recept.

Záchranná služba

 • Záchranná služba vyjíždí zdarma, pokud ji poskytuje státní nemocnice.

Letecká záchranná služba

 • Informace nejsou k dispozici.

Proplácení nákladů

Návštěva u lékaře spadajícího pod státní systém zdravotnictví je zdarma, náklady se tedy neproplácejí.

Pokud jste museli za léčení ve Španělsku zaplatit, můžete po návratu domů požádat o proplacení vzniklých nákladů svou zdravotní pojišťovnu.


  Sdílet

 • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+