Cesta

Jak průkaz používat - Slovensko

Integrovaný záchranný systém

Linka 112

Kam volat v naléhavých případech

Linka 155

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2
829 24 Bratislava 25
tel.: +421 2 20 856 226


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Chcete-li být při čerpání lékařské péče kryti evropským průkazem zdravotního pojištění, obracejte se na lékaře, kteří poskytují služby v rámci státního systému zdravotní péče.
 • Za lékařské ošetření bývá účtován poplatek. Tento poplatek se na Slovensku neproplácí, ale můžete o to požádat svou zdravotní pojišťovnu po návratu domů.

Zubaři

 • Chcete-li být při čerpání zubní péče kryti evropským průkazem zdravotního pojištění, obracejte se na dentisty, kteří poskytují služby v rámci státního systému zdravotní péče.
 • Stomatologická pohotovost bývá poskytována zdarma. Lišit se však může cena použitého materiálu, na který se někdy připlácí.
 • Za všechny ostatní zubařské zákroky vám bude účtován poplatek. Tento poplatek se na Slovensku neproplácí, ale můžete o to požádat svou zdravotní pojišťovnu po návratu domů.

Nemocniční péče

 • V akutním případě vás ošetří na pohotovosti nebo úrazovém oddělení kterékoli státní nemocnice. Doporučení lékaře není třeba.
 • Péče i léky bývají poskytovány zdarma. Za komplikovanější zákroky může být účtován vyšší poplatek. Tento poplatek se na Slovensku neproplácí, ale můžete o to požádat svou zdravotní pojišťovnu po návratu domů.

Léky na předpis

 • Za každý recept zaplatíte paušální poplatek.
 • Pokud lék není hrazen ze státního systému zdravotního pojištění, může se stát, že budete muset část jeho ceny uhradit. Tento poplatek se na Slovensku neproplácí, ale můžete o to požádat svou zdravotní pojišťovnu po návratu domů.
 • Seznam státem dotovaných léků je k dispozici v lékárnách.

Převoz sanitkou

 • V nutných případech zdarma.

Letecká záchranná služba

 • Linka 18155
 • V nutných případech zdarma.

Proplácení nákladů

 • Na Slovensku systém proplácení nákladů na lékařskou péči neexistuje.
 • Pokud jste museli za léčení na Slovensku zaplatit, můžete po návratu domů požádat o proplacení vzniklých nákladů svou zdravotní pojišťovnu.

Finanční spoluúčast

Pobyt doprovodu pacienta v nemocnici

 • Za tento nadstandard se platí 3,32 eur denně, přičemž první a poslední den se počítají dohromady jako jeden den.
 • Doprovod má pobyt zdarma, jedná-li se o:
  • kojící matku nemocného dítěte
  • doprovod dítěte do věku 3 let
  • doprovod onkologického pacienta do věku 18 let.

Lékárny

 • Lékárny si za zpracování předpisů a kupónů na lékařské produkty účtují 0,17 eur.
 • Tento paušální poplatek se neúčtuje, pokud:
  • pojištěnec předloží místo předpisu výpis z jiného přepisu vystavený jinou lékárnou
  • se jedná o předpis na léky či dietetické produkty, které si pojištěnec hradí v plné výši sám
  • se jedná o předpis na vakcíny označené symbolem „V“ (na jednom předpisu)

Pohotovost

 • Za návštěvu pohotovosti (lékařské či úrazové) se platí paušální poplatek ve výši 1,99 eur.
 • Pokud po vyšetření zůstanete v nemocniční péči, poplatek vám účtován není.

Přeprava pacientů

 • Za přepravu sanitkou je účtován paušální poplatek ve výši 0,07 eur za kilometr.
 • Tento poplatek není účtován, pokud pojištěnec:
  • dojíždí na chronickou dialýzu nebo podstupuje transplantaci
  • podstupuje onkologickou nebo kardiochirurgickou léčbu
  • je těžce postižený a závislý na dopravě soukromými vozidly
  • je transportován z jedné nemocnice do druhé na základě rozhodnutí lékařů.

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

 • Na dialýzu, oxygenoterapii i chemoterapii máte na Slovensku nárok po předložení evropského průkazu zdravotního pojištění.
 • Terapii si musíte domluvit ještě před příjezdem na Slovensko s některým poskytovatelem spadajícím pod veřejný zdravotní systém.
 • Bude třeba předložit lékařskou zprávu, kterou prokážete, že terapii skutečně potřebujete.
 • Seznam poskytovatelů, kteří tyto služby poskytují v rámci systému veřejné zdravotní péče, najdete na internetových stránkách jednotlivých institucí podle místa pobytu:
 • Seznam dialyzačních center (ve slovenštině)

Jak o vydání průkazu požádat?


Zdrav. zařízení přijímající průkaz


Ztráta průkazu

Kontakty pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného na Slovensku

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
(Úřad pro dohled nad zdravotní péčí), Žellova 2

829 24 Bratislava 25

Tel.: +421 2 20 856 226