Cesta

Neplánovaná lékařská péče - Slovensko

Integrovaný záchranný systém

Linka 112

Kam volat v naléhavých případech

Linka 155

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2
829 24 Bratislava 25
tel.: +421 2 20 856 226


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Chcete-li být při čerpání lékařské péče kryti evropským průkazem zdravotního pojištění, obracejte se na lékaře, který poskytuje služby v rámci státního systému zdravotní péče.
 • Za lékařské ošetření bývá účtován poplatek. Tento poplatek se na Slovensku neproplácí, ale můžete o to požádat svou zdravotní pojišťovnu po návratu domů.

Zubaři

 • Chcete-li být při čerpání zubní péče kryti evropským průkazem zdravotního pojištění, obracejte se na dentisty, kteří poskytují služby v rámci státního systému zdravotní péče.
 • Stomatologická pohotovost bývá poskytována zdarma. Lišit se však může cena použitého materiálu, na který se někdy připlácí.
 • Za všechny ostatní zubařské zákroky vám bude účtován poplatek. Tento poplatek se na Slovensku neproplácí, ale můžete o to požádat svou zdravotní pojišťovnu po návratu domů.

Nemocniční péče

 • V akutním případě vás ošetří na pohotovosti nebo úrazovém oddělení kterékoli státní nemocnice. Doporučení lékaře není třeba.
 • Péče i léky bývají poskytovány zdarma. Za komplikovanější zákroky může být účtován vyšší poplatek. Na Slovensku se tyto příspěvky neproplácejí, ale můžete o to po návratu domů požádat svou zdravotní pojišťovnu.

Lékařské předpisy

 • Za každý recept zaplatíte paušální poplatek.
 • Pokud lék není hrazen ze státního systému zdravotního pojištění, může se stát, že budete muset část jeho ceny uhradit. Tento poplatek se na Slovensku neproplácí, ale můžete o to požádat svou zdravotní pojišťovnu po návratu domů.
 • Seznamy státem dotovaných léků jsou k dispozici v lékárnách.

Záchranná služba

 • Vyjíždí zdarma.

Letecká záchranná služba

 • Linka 18155
 • V nutných případech zdarma.

Proplácení nákladů
 • Na Slovensku systém proplácení nákladů na lékařskou péči neexistuje.
 • Pokud jste museli za léčení na Slovensku zaplatit, můžete po návratu domů požádat o proplacení vzniklých nákladů svou zdravotní pojišťovnu.

Finanční spoluúčast

 

Pobyt doprovodu pacienta v nemocnici

 • Za tento nadstandard se platí 3,32 eur denně, přičemž první a poslední den se počítají dohromady jako jeden den.
 • Doprovod má pobyt zdarma, jedná-li se o:
  • kojící matku nemocného dítěte
  • doprovod dítěte do věku 3 let
  • doprovod onkologického pacienta do věku 18 let.

Lékárny

 • Lékárny si za zpracování předpisů a kupónů na lékařské produkty účtují 0,17 eur.
 • Tento paušální poplatek se neúčtuje, pokud:
  • pojištěnec předloží místo předpisu výpis z jiného přepisu vystavený jinou lékárnou
  • se jedná o předpis na léky či dietetické produkty, které si pojištěnec hradí v plné výši sám
  • se jedná o předpis na vakcíny označené symbolem „V“ (na jednom předpisu)

Pohotovost

 • Za návštěvu pohotovosti (lékařské či úrazové) se platí paušální poplatek ve výši 1,99 eur.
 • Pokud po vyšetření zůstanete v nemocniční péči, poplatek vám účtován není.

Přeprava pacientů

 • Za přepravu sanitkou je účtován paušální poplatek ve výši 0,07 eur za kilometr.
 • Tento poplatek není účtován, pokud pojištěnec:
  • dojíždí na chronickou dialýzu nebo podstupuje transplantaci
  • podstupuje onkologickou nebo kardiochirurgickou léčbu
  • je těžce postižený a závislý na dopravě soukromými vozidly
  • je transportován z jedné nemocnice do druhé na základě rozhodnutí lékařů.

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie
 • Na dialýzu, oxygenoterapii i chemoterapii máte na Slovensku nárok po předložení evropského průkazu zdravotního pojištění.
 • Terapii si musíte domluvit ještě před příjezdem na Slovensko s některým poskytovatelem spadajícím pod veřejný zdravotní systém.
 • Bude třeba předložit lékařskou zprávu, kterou prokážete, že terapii skutečně potřebujete.
 • Seznam poskytovatelů, kteří tyto služby poskytují v rámci systému veřejné zdravotní péče, najdete na internetových stránkách jednotlivých institucí podle místa pobytu:
 • Seznam dialyzačních center

Ztráta průkazu

Kontakty pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného na Slovensku

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2

829 24 Bratislava 25

tel: +421 2 20 856 226