Cesta

Jak průkaz používat - Lucembursko

Kam zavolat v nouzové situaci

Caisse nationale de santé (Lucemburský státní fond zdraví)
tel.: + 352 27 57 - 1
e-mail: cns@secu.lu 


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Konzultaci si můžete domluvit u kteréhokoli lékaře. Všichni lékaři, kteří jsou oprávněni v Lucembursku provádět praxi, musí mít automatický smlouvy s Caisse nationale de santé (CNS).
 • Poplatky za návštěvu u lékaře se různí. Nezapomeňte vždy požádat o doklad za platbu.
 • Pro návštěvu specialisty nepotřebujete žádné doporučení.
 • Vždy je třeba předložit platný evropský průkaz zdravotního pojištění.

Zubní lékaři

 • Všichni zubaři pracují v rámci státního zdravotní systému, a proto se můžete obrátit na kteréhokoli z nich.
 • Prvních 60 eur za rok pojišťovna proplácí zcela, další položky pak do výše 88 %. Náklady na zubní protézu se proplácejí podle samostatných tabulek.
 • Před některými stomatologickými zákroky je nutné si nechat od státní zdravotní pojišťovny krytí souvisejících nákladů potvrdit.

Nemocniční péče

 • V Lucembursku mají všechny nemocnice uzavřenou smlouvu se státní zdravotní pojišťovnou CNS. Při příjmu je vždy třeba předložit platný evropský průkaz zdravotního pojištění.
 • Při pobytu v nemocnici hradí pacient paušální denní poplatek, který pojišťovna neproplácí.
 • Tento poplatek nehradí osoby mladší 18 let.
 • Netýká se ani matek během prvních 12 dní po porodu.
 • Kromě toho pacienti někdy hradí určitou částku přímo ošetřujícímu lékaři. O její proplacení je třeba žádat u státní zdravotní pojišťovny CNS.
 • Pacient hradí nadstandardní položky jako např. samostatný pokoj.

Lékařské předpisy

 • Léky na předpis vám v Lucembursku vydají v kterékoli lékárně.
 • Některé předpisy musejí být předem potvrzeny státní pojišťovnou CNS.
 • Výše úhrady závisí na druhu předepisovaného léku. Proto se u lékaře raději vždy informujte, zda je nutné vyžádat si povolení státní zdravotní pojišťovny CNS.
 • Léky jsou propláceny v sazbě 40 %, 80 % nebo 100 %, pokud jsou zařazeny na  oficiálním seznamu léků, který je zveřejňován každý měsíc.

Záchranná služba

 • Pojištěné osoby za výjezd záchranné služby (zajišťuje zdravotní záchranná služba SAMU) platit nemusí. Stačí předložit evropský průkaz zdravotního pojištění (v případě jeho ztráty či krádeže dočasné náhradní potvrzení).
 • Nejedná-li se o naléhavý zásah, pacient hradí výjezd do výše 70 %. Obvyklá taxa je 1,25 eur/km, přičemž minimální cena je 38 eur. Pojišťovna hradí pouze přepravu sanitkou do nebo z nemocnice a doklad musí výslovně uvádět, že pacienta bylo třeba ze zdravotních důvodů nutné přepravit vleže nebo v klidovém stavu.

Letecká záchranná služba

Pojištěné osoby za leteckou záchrannou službu platit nemusí. Stačí předložit evropský průkaz zdravotního pojištění (v případě jeho ztráty či krádeže dočasné náhradní potvrzení).


Proplácení nákladů

Žádost o proplacení se zasílá na adresu státní zdravotní pojišťovny CNS (Caisse nationale de santé).

Caisse nationale de santé (CNS)
tel.: + 352 27 57 - 1
e-mail: cns@secu.lu

 • Je možné, že náklady vám nebudou proplaceny v plné výši, protože pojištěnci nesou v Lucembursku určitou finanční účast.
 • Pojišťovně CNS musíte vždy předložit originál faktury a doklad o zaplacení. Vždy je také třeba předložit kopii vašeho evropského průkazu zdravotního pojištění, uvést bydliště a bankovní spojení (potvrzení od banky, případně ve formě relevé d’identité bancaire, RIB, který vám vydá vaše banka). Potvrzení o proplacení bude zasláno na adresu vašeho bydliště.
 • Před odesláním si nezapomeňte pořídit kopie všech důležitých dokladů.
 • Pokud jste o proplacení nákladů na zdravotní péči nepožádali během pobytu v Lucembursku, požádejte o to po návratu domů svou zdravotní pojišťovnu.

Finanční spoluúčast

 • U lékaře – Poplatky za lékařské vyšetření se různí. Pojistné krytí činí zpravidla 88 % výše poplatku podle oficiálního sazebníku. Nezapomeňte vždy požádat o doklad za platbu.
 • Domácí návštěva lékaře – Pacient hradí vždy minimálně 20 % nákladů.
 • V nemocnici – Za pobyt v nemocnici se v současné době v Lucembursku platí denní poplatek ve výši 21,45 eur, který nelze nárokovat zpět. Tento poplatek nehradí osoby mladší 18 let. Poplatek za hospitalizaci se však platí za nejvýše 30 dní v kalendářním roce.
 • U zubaře - Prvních 60 eur za rok pojišťovna proplácí zcela, další položky pak do výše 88 %. Náklady na zubní protézu se proplácejí podle samostatných tabulek.
 • Ostatní: Informace najdete v části Lékařské ošetření a náklady

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie


Jak o vydání průkazu požádat?

Osoby pojištěné v Lucembursku mohou o průkaz zažádat vyplněním elektronického formuláře.

Zdrav. zařízení přijímající průkaz

Všichni lékaři, kteří jsou oprávněni v Lucembursku provádět praxi, musí mít automatický smlouvy s Caisse nationale de santé (CNS).

Ztráta průkazu

Kontakt pro držitele evropského zdravotního průkazu vydaného v Lucembursku

Caisse nationale de santé

tel.: + 352 27 57 - 1

e-mail: cns@secu.lu

Objednat lze vyplněním formuláře.