Cesta

Neplánovaná lékařská péče - Lucembursko

Kam zavolat v nouzové situaci

Caisse nationale de santé (Lucemburský státní fond zdraví)
Tel: + 352 27 57 - 1
E-mail: cns@secu.lu

Léčba a náklady

Lékaři

 • V Lucembursku mají všichni lékaři uzavřenou smlouvu se státní zdravotní pojišťovnou (Caisse nationale de santé – CNS). Můžete se proto obrátit na kteréhokoli z nich.
 • Poplatky u lékaře se různí. Nezapomeňte vždy požádat o doklad za platbu.
 • Pro návštěvu specialisty nepotřebujete doporučení.
 • Vždy je třeba předložit evropský průkaz zdravotního pojištění.

Zubní lékaři

 • V Lucembursku mají všichni dentisté uzavřenou smlouvu se státní zdravotní pojišťovnou (Caisse nationale de santé – CNS). Můžete se proto obrátit na kteréhokoli z nich.
 • Prvních 60 eur za rok pojišťovna proplácí zcela, další položky pak do výše 88 %. Náklady na zubních náhrady se proplácejí podle samostatných tabulek.
 • Před některými stomatologickými zákroky je nutné si nechat od státní zdravotní pojišťovny krytí souvisejících nákladů potvrdit.

Nemocniční péče

 • V Lucembursku mají všechny nemocnice uzavřenou smlouvu se státní zdravotní pojišťovnou Caisse nationale de santé. Při příjmu je vždy třeba předložit evropský průkaz zdravotního pojištění.
 • Při pobytu v nemocnici hradí pacient paušální denní poplatek, který pojišťovna neproplácí.
 • Osoby mladší 18 let mají nemocniční léčbu zdarma.
 • Kromě toho se někdy hradí poplatek přímo ošetřujícímu lékaři.

Lékařské předpisy

 • Léky na předpis vám v Lucembursku vydají v kterékoli lékárně.
 • Některé předpisy musejí být předem potvrzeny státní pojišťovnou CNS.
 • Výše úhrady závisí na druhu předepisovaného léku. Proto se u lékaře raději vždy informujte, zda je nutné vyžádat si povolení státní zdravotní pojišťovny CNS.

Záchranná služba

 • Pojištěné osoby za výjezdy záchranné služby platit nemusí. Stačí předložit evropský průkaz zdravotního pojištění (v případě jeho ztráty či krádeže dočasné náhradní potvrzení).
 • Nejedná-li se o naléhavý zásah, pacient hradí výjezd do výše 70 %. Obvyklá taxa je 1,12 eur/km, přičemž minimální cena je 34 eur. Pojišťovna hradí pouze přepravu sanitkou do nebo z nemocnice a doklad musí výslovně uvádět, že pacienta bylo třeba ze zdravotních důvodů nutné přepravit vleže nebo v klidovém stavu.

Letecká záchranná služba

 • Pojištěné osoby za leteckou záchrannou službu platit nemusí. Stačí předložit evropský průkaz zdravotního pojištění (v případě jeho ztráty či krádeže dočasné náhradní potvrzení).

Proplácení nákladů

Žádost o proplacení se zasílá na adresu Caisse nationale de santé (Státní fond zdraví).

Caisse nationale de santé (CNS)
Tel: + 352 27 57 - 1
E-mail: cns@secu.lu

Je možné, že náklady vám nebudou proplaceny v plné výši, protože pojištěnci nesou v Lucembursku určitou finanční účast.

Pojišťovně CNS musíte vždy předložit originál faktury a doklad o zaplacení. Vždy je také třeba předložit evropský průkaz zdravotního pojištění, uvést bydliště a bankovní spojení. Potvrzení o proplacení bude zasláno na adresu vašeho bydliště.

Před odesláním si nezapomeňte pořídit kopie všech důležitých dokladů.

Pokud o proplacení nezažádáte během pobytu v Lucembursku, požádejte o to po návratu domů svou zdravotní pojišťovnu.


  Sdílet

 • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+