Cesta

Neplánovaná lékařská péče - Lotyšsko

Kam zavolat v nouzové situaci

Nacionālais veselības dienests (státní zdravotní služba)
tel.: +371 67043700
e-mail: nvd@vmnvd.gov.lv

Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Za ošetření u lékaře je účtován paušální poplatek. Výjimku tvoří osoby mladší 18 let a těhotné ženy (vyšetření související s těhotenstvím), které poplatek hradit nemusí. Poplatek se rovněž nevztahuje na léčbu specifických skupin pacientů v závislosti na diagnóze.
 • K návštěvě specialisty je třeba doporučení praktického lékaře.
 • Doporučení není v určitých případech třeba k návštěvě gynekologa, očního lékaře, dětského chirurga, pediatra, psychiatra, adiktologa, pneumo-phtisiologa (léčba TBC), dermato-venerologa, endokrinologa a onkologa.
 • V Lotyšsku se poplatek za vyšetření neproplácí, ale můžete o to po návratu domů požádat svou zdravotní pojišťovnu.

Zubní lékaři

 • Zubní péči pojišťovna hradí pouze mladistvým do 18 let, kteří mají zubní péči zdarma.

Nemocniční péče

 • Budete muset zaplatit paušální poplatek za hospitalizaci, a to od druhého dne vašeho pobytu v nemocnici.
 • Dětem do 18 let se poplatek neúčtuje. Za nemocniční péči nemusí platit ani těhotné ženy (vyšetření související s těhotenstvím a porodem). Dále se neplatí za dialýzu a určitou specifickou léčbu (např. určitá infekční onemocnění, ošetření mentálně postižených osob).
 • Dodatečné poplatky se účtují za diagnostická vyšetření související s magnetickou rezonancí (MRI) a vyšetření CT.
 • Kromě těchto poplatků může být po pacientovi požadována spoluúčast za chirurgický zákrok na operačním sále.
 • Tyto poplatky se v Lotyšsku neproplácejí, ale můžete o to požádat svou zdravotní pojišťovnu po návratu domů.

Lékařské předpisy

 • Léky, které vám předepíše lékař, částečně hradí pojišťovna. Pokud po vás bude požadován poplatek, v Lotyšsku vám jej následně neproplatí, ale můžete o to po návratu domů požádat svou zdravotní pojišťovnu.

Záchranná služba

 • Pokud záchranná služba vyjíždí na pokyn pracovníků pohotovosti 113, je zdarma.

Letecká záchranná služba

 • Platí totéž jako pro běžnou záchrannou službu.

Proplácení nákladů

 • Systém proplácení výdajů Lotyšsko nemá. Z celkových nákladů na péči je ale pacientům účtována pouze určitá část.
 • Pokud poskytovatel zdravotní péče nemá smlouvu se státním systémem zdravotní péče, nemůžete evropský průkaz zdravotního pojištění použít. Za ošetření v nemocnici bývá účtován poplatek jako soukromému pacientovi. Tyto náklady vám v Lotyšsku neproplatí.
 • Pokud jste museli za léčbu zaplatit, můžete po návratu domů požádat o proplacení vzniklých nákladů svou zdravotní pojišťovnu.
null
 • Ambulantní vyšetření u praktického lékaře: 1,42 eur.
 • Za vyšetření u specialisty zaplatíte od 4,27 eur do 35,57 eur.
 • Poplatek za hospitalizaci vám bude účtován od druhého dne pobytu v nemocnici a činí 10 eur za den.
 • Poplatek za léčbu a pobyt v denních stacionářích či zdravotnických jednotkách činí 7,11 eur za den a je rovněž účtován až od druhého dne pobytu.
 • U určitých onemocnění bývá tento poplatek snížen.
 • Za dodatečná diagnostická vyšetření zaplatíte od 14,23 eur do 35,57 eur.
 • Kromě těchto poplatků může zdravotnické zařízení od pacienta požadovat spoluúčast za chirurgický zákrok na operačním sále v maximální výši 31 eur.

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

 • Při předložení doporučení od specialisty se za chronickou hemodialýzu, hemodiafiltraci a peritoneální dialýzu neplatí.
 • Náklady na oxygenoterapii nejsou státním zdravotním systémem kryty.
 • Chemoterapie je při předložení doporučení od onkologa poskytována zdarma.

Ztráta průkazu

Kontakt pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného v Lotyšsku

Nacionālais veselības dienests

tel.: +371 67043700

e-mail: nvd@vmnvd.gov.lv


  Sdílet

 • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+