Cesta

Jak průkaz používat - Lotyšsko

Kam volat v naléhavých případech

Nacionālais veselības dienests (státní zdravotní služba)
tel.: +371 67043700+37180001234
e-mail: nvd@vmnvd.gov.lv


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • V případě, že budete během dočasného pobytu v Lotyšsku potřebovat akutní lékařské ošetření, budete mít po předložení platného evropského průkazu zdravotního pojištění nárok na státní zdravotní péči.
 • Tu poskytují lékaři, kteří mají uzavřenu smlouvu s lotyšskou státní zdravotní službou.
 • Při jejich návštěvě budete muset předložit platný evropský průkaz zdravotního pojištění a cestovní pas (popř. jiný průkaz totožnosti). Pokud doklady nebudete mít u sebe, lékař po vás může požadovat uhrazení plné částky za léčbu.
 • Za vyšetření u lékaře se platí paušální poplatek. Ten se nevztahuje na
  • mladistvé (osoby do 18 let)
  • těhotné ženy (u vyšetření souvisejících s těhotenstvím)
  • určité diagnózy (tuberkulóza, psychické poruchy, některé infekční choroby).
 • K návštěvě specialisty je třeba doporučení lékaře, zpravidla praktického.
 • Doporučení není v určitých případech nutné k těmto specialistům: gynekologie, oční lékař, dětský chirurg, pediatrie, psychiatrie, pneumonologie (TBC), dermato-venerolog (kožní lékař se specializací na sexuálně přenosné choroby), endokrinologie (například jste-li diabetik), onkologie chemoterapie, infekční choroby (HIV/AIDS).
 • Paušální poplatek vám nebude v Lotyšsku proplacen, ale můžete o to požádat svou pojišťovnu po návratu domů.

Zubaři

 • Na státní, tedy bezplatnou zubní péči, mají nárok pouze děti.
 • Ostatní si musí ošetření zubním lékařem hradit sami, protože v Lotyšsku nejsou náklady na zubaře kryté pojištěním.
 • Pokud je tomu ve vaší zemi jinak, můžete si částku za zubní péči zaplacenou v Lotyšsku nechat proplatit vaší pojišťovnou po návratu domů.

Nemocniční péče

 • Při příjmu do nemocnice (na pohotovost) je třeba předložit evropský průkaz zdravotního pojištění a cestovní pas (popř. jiný průkaz totožnosti).
 • Za hospitalizaci budete muset zaplatit paušální poplatek, a to od druhého dne vašeho pobytu v nemocnici. Ten se nevztahuje na:
  • mladistvé (osoby do 18 let)
  • ženy hospitalizované v souvislosti s těhotenstvím nebo porodem
  • pacienty podstupující dialýzu nebo některé další typy léčby (např. v případě určitých infekčních a psychických nemocí)
 • Dodatečný poplatek vám bude účtován za:
  • snímkování počítačovou tomografií (CT)
  • vyšetření magnetickou resonancí (MRI)
 • Kromě paušálního poplatku může být po pacientovi požadována finanční spoluúčast za chirurgický zákrok na operačním sále.
 • Tyto poplatky vám nebudou v Lotyšsku proplaceny, nicméně o to můžete požádat svou pojišťovnu po návratu domů.

Léky na předpis

 • Jako držitel evropského průkazu zdravotního pojištění máte nárok na léky na základě předpisu od lékaře, který pracuje na základě smlouvy s lotyšskou státní zdravotní službou. Předpis musí mít příslušnou stanovenou podobu a
 • je třeba ho předložit v lékárně provozované na základě smlouvy se státní zdravotní službou. V lékárně je pak třeba předložit:
  • evropský průkaz zdravotního pojištění,
  • cestovní pas (nebo jiný průkaz totožnosti)
  • předpis.
 • V závislosti na diagnostikované nemoci vám státní pojišťovna proplatí 100 %, 75 % nebo 50 % nákladů.
 • Poplatek, který uhradíte přímo v lékárně, vám nebude v Lotyšsku proplacen, nicméně o to můžete požádat svou pojišťovnu po návratu domů.

Záchranná služba

 • Výjezd vozidla záchranné služby je zdarma, pokud si ho vyžádáte na lince 113.

Letecká záchranná služba

 • Platí totéž jako pro běžnou záchrannou službu.

Proplácení nákladů

 • V Lotyšsku se lékařská péče poskytuje na základě odlišného systému (tzv. naturální plnění), takže zde neexistuje systém proplácení nákladů. Z celkových nákladů na péči vám bude účtována pouze určitá část.
 • Pokud jste museli za vyšetření či léčbu zaplatit, můžete po návratu domů požádat o proplacení vzniklých nákladů vaši zdravotní pojišťovnu.

Finanční spoluúčast

 • Ambulantní vyšetření u praktického lékaře: 1,42 eur.
 • Ambulantní nemocniční péče: 7,11 eur
 • Vyšetření u specialisty: 4,27 eur.
 • Poplatek za hospitalizaci: 10 eur za den (účtován až od druhého dne pobytu v nemocnici)
 • Hospitalizace pacientů trpících onkologickým onemocněním a drogově závislých: 7,11 EUR za den (účtováno od druhého dne pobytu v nemocnici).
 • Poplatek za léčbu a pobyt v denních stacionářích či zdravotnických jednotkách: 7,11 eur za den (rovněž účtován až od druhého dne pobytu)
 • U některých diagnóz jsou poplatky nižší.
 • Dodatečná diagnostická vyšetření: 1,42 až 35,57 eur.
 • Kromě paušálního poplatku může poskytovatel zdravotní péče vyžadovat finanční spoluúčast od 1,42 eur až 31 eur (například za CT sken, zobrazování magnetickou rezonancí (MRI), elektroencefalogram (EEG), elektrokardiogram (EKG), rentgen či endoskopii).

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

 • Při předložení doporučení od specialisty se za chronickou hemodialýzu, hemodiafiltraci a peritoneální dialýzu neplatí.
 • Náklady na oxygenoterapii nejsou státním zdravotním systémem kryty.
 • Chemoterapie je při předložení doporučení od onkologa poskytována zdarma.

Jak o vydání průkazu požádat?


Zdrav. zařízení přijímající průkaz


Ztráta průkazu

Kontakt pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného v Lotyšsku

Nacionālais veselības dienests (státní zdravotní služba)

tel.: +371 67043700

e-mail: nvd@vmnvd.gov.lv