Cesta

Neplánovaná lékařská péče - Lotyšsko

Kam volat v naléhavých případech

Nacionālais veselības dienests (státní zdravotní služba)
Tel.: +371 67043700; +37180001234
E-mail: nvd@vmnvd.gov.lv


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • V případě, že budete během dočasného pobytu v Lotyšsku potřebovat akutní lékařské ošetření, budete mít po předložení platného evropského průkazu zdravotního pojištění nárok na státní zdravotní péči.
 • Tu poskytují lékaři, kteří mají uzavřenu smlouvu s lotyšskou státní zdravotní službou.
 • Při jejich návštěvě budete muset předložit platný evropský průkaz zdravotního pojištění a cestovní pas (popř. jiný průkaz totožnosti). Pokud doklady nebudete mít u sebe, lékař po vás může požadovat uhrazení plné částky za léčbu.
 • Za vyšetření u lékaře se platí paušální poplatek. Ten se nevztahuje na
  • mladistvé (osoby do 18 let)
  • těhotné ženy (u vyšetření souvisejících s těhotenstvím)
  • určité diagnózy
 • K návštěvě specialisty je třeba doporučení lékaře, zpravidla praktického.
 • Doporučení není v určitých případech nutné k těmto specialistům: gynekolog, oční lékař, dětský chirurg, pediatr, psychiatr, adiktolog, pneumo-phtisiolog (léčba TBC), dermato-venerolog (kožní lékař se specializací na sexuálně přenosné choroby), endokrinolog a onkolog.
 • Paušální poplatek vám nebude v Lotyšsku proplacen, ale můžete o to požádat svou pojišťovnu po návratu domů.

Zubaři

 • Na státní, tedy bezplatnou zubní péči, mají nárok pouze děti.
 • Ostatní si musí ošetření zubním lékařem hradit sami, protože v Lotyšsku nejsou náklady na zubaře kryté pojištěním.
 • Pokud je tomu ve vaší zemi jinak, můžete si částku za zubní péči zaplacenou v Lotyšsku nechat proplatit vaší pojišťovnou po návratu domů.

Nemocniční péče

 • Při příjmu do nemocnice (na pohotovost) je třeba předložit evropský průkaz zdravotního pojištění a cestovní pas (popř. jiný průkaz totožnosti).
 • Za hospitalizaci budete muset zaplatit paušální poplatek, a to od druhého dne vašeho pobytu v nemocnici. Ten se nevztahuje na:
  • mladistvé (osoby do 18 let)
  • ženy hospitalizované v souvislosti s těhotenstvím nebo porodem
  • pacienty podstupující dialýzu nebo některé další typy léčby (např. v případě určitých infekčních a psychických nemocí)
 • Dodatečný poplatek vám bude účtován za:
  • snímkování počítačovou tomografií (CT)
  • vyšetření magnetickou resonancí (MRI)
 • Kromě paušálního poplatku může být po pacientovi požadována finanční spoluúčast za chirurgický zákrok na operačním sále.
 • Tyto poplatky vám nebudou v Lotyšsku proplaceny, nicméně o to můžete požádat svou pojišťovnu po návratu domů.

Léky na předpis

 • Jako držitel evropského průkazu zdravotního pojištění máte nárok na léky na základě předpisu od lékaře, který pracuje na základě smlouvy s lotyšskou státní zdravotní službou. Předpis musí mít příslušnou stanovenou podobu a
 • je třeba ho předložit v lékárně provozované na základě smlouvy se státní zdravotní službou. V lékárně je pak třeba předložit:
  • evropský průkaz zdravotního pojištění,
  • cestovní pas (nebo jiný průkaz totožnosti)
  • předpis.
 • V závislosti na diagnostikované nemoci vám státní pojišťovna proplatí 100 %, 75 % nebo 50 % nákladů.
 • Poplatek, který uhradíte přímo v lékárně, vám nebude v Lotyšsku proplacen, nicméně o to můžete požádat svou pojišťovnu po návratu domů.

Záchranná služba

 • Výjezd vozidla záchranné služby je zdarma, pokud si ho vyžádáte na lince 113.

Letecká záchranná služba

 • Platí totéž jako pro běžnou záchrannou službu.

Proplácení nákladů
 • V Lotyšsku se lékařská péče poskytuje na základě odlišného systému (tzv. naturální plnění), takže zde neexistuje systém proplácení nákladů. Z celkových nákladů na péči vám bude účtována pouze určitá část.
 • Pokud jste museli za vyšetření či léčbu zaplatit, můžete po návratu domů požádat o proplacení vzniklých nákladů vaši zdravotní pojišťovnu.

Finanční spoluúčast
 • Ambulantní vyšetření u praktického lékaře: 1,42 eur.
 • Vyšetření u specialisty: od 4,27 eur do 35,57 eur.
 • Poplatek za hospitalizaci: 10 eur za den (účtován až od druhého dne pobytu v nemocnici)
 • Poplatek za léčbu a pobyt v denních stacionářích či zdravotnických jednotkách: 7,11 eur za den (rovněž účtován až od druhého dne pobytu)
 • U některých diagnóz jsou poplatky nižší.
 • Dodatečná diagnostická vyšetření: od 14,23 eur do 35,57 eur.
 • Kromě paušálního poplatku může poskytovatel zdravotní péče vyžadovat finanční spoluúčast pacienta ve výši až 31 eur, a to v závislosti na délce operace.

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie
 • Při předložení doporučení od specialisty se za chronickou hemodialýzu, hemodiafiltraci a peritoneální dialýzu neplatí.
 • Náklady na oxygenoterapii nejsou státním zdravotním systémem kryty.
 • Chemoterapie je při předložení doporučení od onkologa poskytována zdarma.

Ztráta průkazu

Kontakt pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného v Lotyšsku

Nacionālais veselības dienests (státní zdravotní služba)

Tel.: +371 67043700

E-mail: nvd@vmnvd.gov.lv