Cesta

Neplánovaná lékařská péče - Maďarsko

Kam volat v naléhavých případech

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(Státní zdravotní pojišťovna)
Tel.: +36 1 350 1618
E-mail: sajto@oep.hu
E-mail: nemzetk@oep.hu


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Chcete-li být při čerpání lékařské péče kryti evropským průkazem zdravotního pojištění, obracejte se na lékaře, kteří mají smlouvu se státní zdravotní pojišťovnou Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP). Takové pracoviště je označeno tímto textem: „A társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira szerződött szolgáltató“ (Toto zdravotnické zařízení má smlouvu v rámci státního systému soc. zabezpečení).

Lékaři

 • Chcete-li být při čerpání lékařské péče kryti evropským průkazem zdravotního pojištění, obracejte se na lékaře, kteří mají smlouvu se státní zdravotní pojišťovnou Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP). Vyšetření je poskytováno zdarma.
 • K návštěvě specialisty budete potřebovat doporučení lékaře.

Zubaři

 • Chcete-li být při čerpání lékařské péče kryti evropským průkazem zdravotního pojištění, obracejte se na dentisty, kteří mají smlouvu se státní zdravotní pojišťovnouOrszágos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP).
 • Zubaři, kteří mají smlouvu s OEP, poskytují v akutních případech tyto zákroky zdarma:
  • akutní péče
  • některé výkony doporučené specialistou
  • některé zákroky zaměřené na zachování zubu
  • chirurgické zákroky
  • léčba onemocnění dásně
 • Za všechny ostatní zákroky platí poplatek všichni pacienti s výjimkou mladistvých do 18 let, důchodců nad 62 let a dále těhotných žen a žen v období do 90 dní po porodu.
 • Před zákrokem se raději o případných poplatcích na daném pracovišti informujte. Přestože to zákon neukládá, informace bývají často k dispozici i v jiných jazycích než maďarštině.
 • Pacient také zpravidla hradí cenu použitého zdravotnického materiálu.

Nemocniční péče

 • S výjimkou naléhavých případů vás do nemocnice mohou přijmout pouze na doporučení lékaře.
 • V nemocnicích, které mají smlouvu se státní zdravotní pojišťovnou OEP, bývá ošetření poskytováno zdarma.
 • Nemocnice si účtují další poplatky, například za nadstandardní pokoj, speciální stravu apod.

Léky na předpis

 • Za vydání léků na předpis se účtuje základní poplatek.
 • Podle druhu léku zaplatíte buď jeho plnou cenu, nebo jen určitou část. Tento poplatek se v Maďarsku neproplácí, ale můžete o to požádat svou zdravotní pojišťovnu po návratu domů.

Záchranná služba

 • Záchranná služba vyjíždí zdarma.

Letecká záchranná služba

 • Informace nejsou k dispozici.

Proplácení nákladů
 • Systém proplácení nákladů za zdravotní péči v Maďarsku neexistuje. Budou vám tak účtovány pouze ty náklady, které pojišťovna nehradí.
 • Pokud jste museli za léčbu v Maďarsku zaplatit, můžete po návratu domů požádat o proplacení vzniklých nákladů svou zdravotní pojišťovnu.

Finanční spoluúčast Státní zdravotní pojišťovna
Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

Ztráta průkazu

Kontakty pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného v Maďarsku

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(Státní zdravotní pojišťovna)
Tel.: +36 1 350 1618
E-mail: sajto@oep.hu
E-mail: nemzetk@oep.hu