Cesta

Neplánovaná lékařská péče - Česká republika

Kam zavolat v nouzové situaci

Centrum mezistátních úhrad (CMÚ)

Tel: +420 236 033 411
E-mailová adresa: info@cmu.cz

Léčba a náklady

Lékaři

 • Chcete-li být při čerpání lékařské péče kryti evropským průkazem zdravotního pojištění, obracejte se na lékaře, kteří mají smlouvu s některou z českých zdravotních pojišťoven. Za ošetření v nemocnici je účtován menší paušální poplatek 30 .
 • Lékař vás požádá o podpis tzv. potvrzení o nároku. To pak použije při fakturaci nákladů za péči.
 • V případě potřeby vám lékař vystaví i potvrzení o nároku při vystavování receptu, předepisování laboratorního testu nebo jiného vyšetření. Doklad je pak třeba předložit v lékárně nebo příslušnému poskytovateli zdravotní péče.
 • Pobýváte-li v České republice dlouhodobě, můžete se zaregistrovat u některé ze zdravotních pojišťoven, která vám vydá na období vašeho pobytu potvrzení o registraci. Tento dokument pak předkládejte při každé návštěvě lékaře, i tehdy, předepisuje-li vám lékař lék.

Zubní lékaři

 • Obecně vzato je běžná zubní péče hrazena z pojištění. Za řadu nadstandardních zákroků a materiálů vám však může být účtován poplatek. V praxi proto u většiny zubních ošetření zaplatíte alespoň část nákladů. Základní poplatek činí 30 .

Nemocniční péče

 • Seznam státních zdravotnických zařízení najdete zde: Centrum mezistátních úhrad (CMÚ)
 • Za hospitalizaci se zpravidla platí denní poplatek 100 .
 • Za ošetření na pohotovosti se platí o víkendech, během dnů volna a v pracovní dny mezi 17:00 a 7:00 hodinou (vyjma případů, kdy následuje hospitalizace). Poplatek za ošetření na pohotovosti činí 90 .

Lékařské předpisy

 • Za každý recept se platí paušální poplatek (v únoru 2013 to bylo 30 ). Kromě toho se hradí část nebo plná výše ceny léku v závislosti na tom, zda je na seznamu léků, které pojišťovna proplácí.

Záchranná služba

 • Záchranná služba vyjíždí zdarma.

Letecká záchranná služba

 • Letecká záchranná služba je vysílána zdarma.

Proplácení nákladů

Měly by vám být účtovány pouze standardní poplatky.

Pokud jste museli za léčení v České republice zaplatit, můžete po návratu domů požádat o proplacení vzniklých nákladů svou zdravotní pojišťovnu. V České republice o proplacení žádat nelze.


  Sdílet

 • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+