Cesta

Neplánovaná lékařská péče - Česká republika

Kam volat v naléhavých případech

Centrum mezistátních úhrad (CMU)
(Centre for International Reimbursements)
tel: +420 236 033 411
e-mail: info@cmu.cz

Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Chcete-li být při čerpání lékařské péče kryti evropským průkazem zdravotního pojištění, obracejte se na lékaře, kteří mají smlouvu s některou z českých zdravotních pojišťoven.
 • Lékař vás požádá o podpis tzv. potvrzení o nároku. To pak použije při fakturaci nákladů za péči.
 • V případě potřeby vám lékař vystaví i potvrzení o nároku při vystavování receptu, předepisování laboratorního testu nebo jiného vyšetření. Doklad je pak třeba předložit v lékárně nebo příslušnému poskytovateli zdravotní péče.
 • Pobýváte-li v České republice dlouhodobě, můžete se zaregistrovat u některé ze zdravotních pojišťoven, která vám vydá na období vašeho pobytu potvrzení o registraci. Tento dokument pak předkládejte při každé návštěvě lékaře, i tehdy, předepisuje-li vám lék.

Zubní lékaři

 • Obecně vzato je běžná zubní péče hrazena z pojištění.
 • Za řadu nadstandardních zákroků a materiálů vám však může být účtován poplatek. V praxi proto u většiny zubních ošetření zaplatíte alespoň část nákladů.

Nemocniční péče

Předpisy na léky

 • Kromě předpisu samotného se hradí část nebo plná výše ceny léku v závislosti na tom, zda je na seznamu léků, které pojišťovna proplácí.

Záchranná služba

 • Záchranná služba vyjíždí zdarma.

Letecká záchranná služba

 • Letecká záchranná služba je vysílána zdarma.

Proplácení nákladů

 • Měly by vám být účtovány pouze standardní poplatky.
 • V České republice o proplacení žádat nelze.
 • Pokud jste museli za léčení v České republice zaplatit, můžete po návratu domů požádat o proplacení vzniklých nákladů svou zdravotní pojišťovnu.

Finanční spoluúčast pacienta

Za ošetření na pohotovosti se hradí se poplatek ve výši 90 Kč, včetně pohotovostních zubních ordinací.

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

 • Budete-li během svého pobytu v České republice potřebovat dialýzu, oxygenoterapii nebo chemoterapii, doporučujeme kontaktovat příslušné zdravotnické zařízení předem.
 • Jiné požadavky se na tyto služby zpravidla nevztahují. Více informací vám poskytne zdravotní pojišťovna. Doporučujeme vám ji kontaktovat předem.

Ztráta průkazu

Kontakty pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného v České republice

Centrum mezistátních úhrad (CMÚ)

tel:+420 236 033 411

e-mail:info@cmu.cz


  Sdílet

 • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+