Cesta

Jak průkaz používat - Česká republika

Kam volat v naléhavých případech


Kancelář zdravotního pojištění
tel: +420 236 033 411
e-mail: info@kancelarzp.cz


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Evropský průkaz zdravotního pojištění můžete k čerpání zdravotní péče použít pouze u lékaře, který má uzavřenu smlouvu s některou zdravotní pojišťovnou (jedná se o většinu lékařů, nicméně v turistických místech se setkáte i s nesmluvními lékaři).
 • U lékaře je třeba podepsat tzv. potvrzení o nároku (certificate of entitlement), na jehož základě budou provedené výkony naúčtovány české státní zdravotní pojišťovně.
 • Lékař vám poskytne kopii tohoto potvrzení a zároveň vám sdělí, zda je třeba dalšího lékařského zákroku či vyšetření, případně jaké léky byste měli brát.
 • Delší pobyt v ČR
  • Plánujete-li v České republice pobýt déle, můžete se zaregistrovat u některé z českých zdravotních pojišťoven. Bude vám vystaveno potvrzení o registraci (certificate of registration) s platností na délku vašeho pobytu.
  • Tento dokument je třeba předložit při každé návštěvě lékaře, i tehdy, předepisuje-li vám lék.

Zubaři

 • Standardní péče je poskytována zdarma.
 • V případě nadstandardního zákroku nebo použití nadstandardních materiálů (např. kompozitní výplně, protézy) vám bude naúčtován poplatek.

Nemocniční péče

Léky na předpis

 • Pokud předepsaný lék není hrazen ze systému veřejného zdravotního pojištění, budete muset část nákladů, případně celou částku uhradit sami.

Převoz sanitkou

 • Při předložení evropského průkazu zdravotního pojištění vyjíždějí vozy záchranné služby zdarma.
 • Pokud průkaz nepředložíte, budete muset výjezd uhradit sami a o proplacení vzniklých nákladů požádat záchrannou službu na základě evropského průkazu zdravotního pojištění později.
 • Výjezdy horské služby hrazeny z veřejného zdravotního pojištění nejsou.

Letecká záchranná služba

 • Letecká záchranná služba je zdarma.

Proplácení nákladů

 • Měly by vám být účtovány pouze standardní poplatky hrazené rezidenty České republiky.
 • V České republice o proplacení žádat nelze.
 • Pokud za ošetření nebo léky budete muset zaplatit, zažádejte si po návratu domů o proplacení u své zdravotní pojišťovny.

Finanční spoluúčast

 • Za využití pohotovostní služby, včetně akutní stomatologické péče, se platí paušální poplatek ve výši 90 Kč.
 • Je možné, že vám budou účtovány ještě další částky za léky.

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

 • Budete-li během pobytu v České republice potřebovat některou z těchto zdravotních služeb, je třeba se na jejich poskytovatele (tj. lékař, nemocnice apod.) obrátit ještě před odjezdem do ČR.
 • Bližší informace získáte ještě před odjezdem do ČR u kterékoli české státní zdravotní pojišťovny.

Jak o vydání průkazu požádat?

Evropský průkaz zdravotního pojištění se vydává automaticky všem pojištěným osobám. Není nutné o něj zvlášť žádat. 

Zdrav. zařízení přijímající průkaz

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (National register of healthcare providers) (pouze v češtině)

Ztráta průkazu

Kontakty pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného v České republice

Kancelář zdravotního pojištění

tel.: +420 236 033 411

e-mail: info@kancelarzp.cz