Cesta

Jak průkaz používat - Bulharsko

Kam volat v nouzové situaci

Záchranná služba

Национална здравноосигурителна каса
(státní zdravotní pojišťovna)
tel.: +359 2 965 9116
Klientská linka: 0800 14 800


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Většina lékařů v Bulharsku má uzavřenou smlouvu se státní zdravotní pojišťovnou (NHIF).
 • Péči by vám měli poskytnout na základě při předložení evropského průkazu zdravotního pojištění.
 • Za návštěvu lékaře bývá účtován paušální poplatek 2,90 leva.
 • Ten se v Bulharsku neproplácí.

Zubaři

Nemocniční péče

 • Ošetření v nemocnici nebo na klinice, jež mají uzavřenou smlouvu se státní zdravotní pojišťovnou, je po předložení evropského průkazu zdravotního pojištění nebo dočasného náhradního potvrzení poskytováno zdarma.
 • Během prvních 10 dnů pobytu v nemocnici budete muset uhradit denní paušální poplatek (5,80 leva).
 • Po propuštění z nemocnice máte nárok na další dvě kontroly, které se počítají jako součást vaší hospitalizace.

Léky na předpis

 • Pokud vám léky předepíše lékař, jenž má smlouvu se státní zdravotní pojišťovnou, a vy si je vyzvednete v lékárně, která má rovněž smlouvu se státní zdravotní pojišťovnou, může vám být za léky účtována nižší částka. Tyto lékárny jsou označeny speciálním logem státní zdravotní pojišťovny.
 • Pokud si budete při pobytu potřebovat zakoupit v lékárně nějaké dražší léky, např. na nějaké chronické onemocnění, a chcete, aby byly kryty státním pojištěním, musíte si předtím zažádat o zvláštní předpisovou knížku. Tu vám po návštěvě specialisty vydá praktický lékař, který má uzavřenu smlouvu se státní zdravotní pojišťovnou. K tomu je zapotřebí se u praktického lékaře dočasně zapsat.
 • Pokud za léky zaplatíte, zažádejte si po návratu domů o proplacení u své zdravotní pojišťovny.

Záchranná služba

 • V akutních případech vyjíždí zdarma.

Letecká záchranná služba

 • Informace nejsou k dispozici.

Proplácení nákladů

Lékaři

 • Za návštěvu u lékaře je v Bulharsku účtován nevratný poplatek.

Zubaři

Léky na předpis

 • U většiny léků pacienti v Bulharsku hradí část nákladů.
 • Pokud za léky zaplatíte, zažádejte si o proplacení u své zdravotní pojišťovny.

Finanční spoluúčast

 • V případech, kdy náklady péče nejsou plně kryty ze státního systému zdrav. pojištění, je u služeb v rámci zdravotního pojištění (například za klinické testy, zubní péči, ústavní a ambulantní služby či nákup léků na předpis) vyžadována finanční spoluúčast.
 • Některé nemocnice si za hospitalizaci účtují dodatečné poplatky. Vždy si zažádejte o fakturu.
 • Pobyt v nemocnici Doporučujeme vám se předem informovat, zda budete muset něco doplácet a kolik.
 • Veškeré státem neregulované příplatky a poplatky budete muset uhradit. Ty se pacientům neproplácejí.
 • Příklady běžné finanční spoluúčasti:
  • paušální poplatky za ambulantní a ústavní péči
  • náklady na zdravotnické prostředky a potřeby
  • platba za možnost volby konkrétního lékaře nebo lékařského týmu (v nemocnicích)
  • náklady na jedno/dvoulůžkový pokoj v nemocnici
  • zvláštní požadavky na stravování v nemocnici

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

Dialýza

 • Státní zdravotní pojišťovna hradí chroniodialýzu, peritoneální dialýzu (kontinuální ambulantní peritoneální dialýzu CAPD), automatizovanou peritoneální dialýzu (APD) a dialýzu indikovanou v akutních případech, a to za předpokladu, že ji provádějí pracoviště, jež jsou pro tyto procedury registrované státní zdravotní pojišťovnou.

Oxygenoterapie

 • Státní zdravotní pojišťovna hradí pouze terapie typu CPAP (pozitivní tlak kontinuálně dodávaný do dýchacích cest) a BiPAP (dvouhladinový pozitivní tlak), a to za předpokladu, že jsou zajišťovány nemocničním pracovištěm registrovaným státní zdravotní pojišťovnou pro příslušnou klinickou proceduru.
 • Tato terapie je poskytována pouze pacientům s neuromuskulárním onemocněním, kteří trpí chronickou respirační nedostatečností a kterým již byla předepsána léčba s neinvazivní ventilační podporou (CPAP nebo BiPAP). Poskytuje respirační podporu podle prediagnostikovaných potřeb pacienta.
 • Informace o zařízeních, které mají uzavřenu smlouvu se státní zdravotní pojišťovnou, najdete přímo

Chemoterapie

 • Chemoterapii zajišťují nemocnice a onkologické kliniky, které mají uzavřenou smlouvu se státní zdravotní pojišťovnou v rámci klinické procedury č. 5 nebo klinického algoritmu č. 298.
 • Klinický algoritmus je soubor požadavků a pokynů určených odborníkům pro potřeby diagnostických a terapeutických výkonů při léčbě pacientů trpících onemocněními vyžadujícími hospitalizaci.

Jak o vydání průkazu požádat?


Zdrav. zařízení přijímající průkaz

Platný evropský průkaz zdravotního pojištění by měli akceptovat všichni smluvní lékaři a nemocnice fungující v rámci státního systému.


Ztráta průkazu

Kontakty pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného v Bulharsku

Национална здравноосигурителна каса

tel.: +359 2 965 9116

Zákaznická linka: 0800 14 800

E-mail: jvatkova@nhif.bg