Cesta

Neplánovaná lékařská péče - Bulharsko

Kam zavolat v nouzové situaci

Záchranná služba

Национална здравноосигурителна каса
(Státní zdravotní pojišťovna)
Tel.: +359 2 965 9116
Zákaznická linka: 0800 14 800


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Většina lékařů v Bulharsku má uzavřenou smlouvu se Státní zdravotní pojišťovnou.
 • Péči by vám měli poskytnout na základě při předložení evropského průkazu zdravotního pojištění.
 • Za lékařské ošetření bývá účtován paušální poplatek 2,90 leva.
 • Ten se v Bulharsku neproplácí.

Zubaři

 • Na většinu výkonů se evropský průkaz nevztahuje.
 • Pokud zubař nemá smlouvu se Státní zdravotní pojišťovnou, budete muset zaplatit plnou částku, která se již pak neproplácí.

Nemocniční péče

 • Ošetření v nemocnici nebo na klinice, jež mají uzavřenou smlouvu se Státní zdravotní pojišťovnou, je po předložení evropského průkazu zdravotního pojištění poskytováno zdarma.
 • Budete muset uhradit denní paušální poplatek (5,40 leva) během prvních 10 dnů pobytu v nemocnici.
 • Po propuštění z nemocnice máte nárok na další dvě kontroly, které se počítají jako součást vaší hospitalizace.

Léky na předpis

 • Náklady na léky se v Bulharsku neproplácejí.
 • Pokud vám léky předepíše lékař, jenž má smlouvu se Státní zdravotní pojišťovnou, a vy si je vyzvednete v lékárně, která má rovněž smlouvu se Státní zdravotní pojišťovnou, může vám být za léky účtována nižší částka. Tyto lékárny jsou označeny speciálním logem Státní zdravotní pojišťovny.
 • Pokud si budete při pobytu potřebovat zakoupit v lékárně nějaké dražší léky, např. na nějaké chronické onemocnění, a chcete, aby byly kryty státním pojištěním, musíte si předtím zažádat o zvláštní předpisovou knížku. Tu vám po návštěvě specialisty vydá praktický lékař, který má uzavřenu smlouvu se Státní zdravotní pojišťovnou. K tomu je zapotřebí se u praktického lékaře dočasně zapsat.
 • Pokud za ošetření nebo léky zaplatíte, zažádejte si po návratu domů o proplacení u své zdravotní pojišťovny.

Záchranná služba

 • V akutních případech vyjíždí zdarma.

Letecká záchranná služba

 • Informace nejsou k dispozici.

Proplácení nákladů

Lékaři

 • Za návštěvu u lékaře je v Bulharsku účtován nevratný poplatek.

Zubaři

Léky na předpis

 • Náklady na léky se v Bulharsku neproplácejí.
 • Pokud jste museli léky v Bulharsku zaplatit, můžete po návratu domů požádat o proplacení vzniklých nákladů svou zdravotní pojišťovnu.

Finanční spoluúčast
 • V případech, kdy náklady péče nejsou plně kryty ze státního systému zdrav. pojištění, je u služeb v rámci zdravotního pojištění (například za klinické testy, zubní péči, ústavní a ambulantní služby či nákup léků na předpis) vyžadována finanční spoluúčast.
 • Některé nemocnice si za hospitalizaci účtují dodatečné poplatky. Po zaplacení vám vydají finanční doklad.
 • Pokud vás čeká pobyt v nemocnici, doporučujeme vám se předem informovat, zda budete muset něco doplácet a kolik.
 • Státem neregulované příplatky a poplatky tohoto typu se pacientům neproplácejí.
 • Příklady běžné finanční spoluúčasti:
  • paušální poplatky za ambulantní a ústavní péči
  • náklady na zdravotnické prostředky a potřeby
  • platba za možnost volby konkrétního lékaře nebo lékařského týmu (v nemocnicích)
  • náklady na jedno/dvoulůžkový pokoj v nemocnici
  • zvláštní požadavky na stravování v nemocnici

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

Dialýza

 • Státní zdravotní pojišťovna hradí chroniodialýzu, peritoneální dialýzu (kontinuální ambulantní peritoneální dialýzu CAPD), automatizovanou peritoneální dialýzu (APD) a dialýzu indikovanou v akutních případech, a to za předpokladu, že ji provádějí pracoviště, jež jsou pro tyto procedury registrované státní zdravotní pojišťovnou (klinické procedury č. 1, 2, 3 a 4).
 • Klinická procedura je soubor požadavků a pokynů pro výkon nezbytného lékařského ošetření, přičemž povaha vyšetření a stav pacienta si nevyžadují pobyt v nemocnici delší 12 hodin.

Oxygenoterapie

 • Státní zdravotní pojišťovna hradí pouze terapie typu CPAP (pozitivní tlak kontinuálně dodávaný do dýchacích cest) a BiPAP (dvouhladinový pozitivní tlak), a to za předpokladu, že jsou zajišťovány nemocničním pracovištěm registrovaným státní zdravotní pojišťovnou pro příslušnou klinickou proceduru (č. 17).
 • Tato léčba je poskytována pouze pacientům s neuromuskulárním onemocněním, kteří trpí chronickou respirační nedostatečností a kterým již byla předepsána léčba s neinvazivní ventilační podporou (CPAP nebo BiPAP). Poskytuje respirační podporu podle prediagnostikovaných potřeb pacienta.
 • Jednou ročně uhradí pacientovi proceduru č. 17 státní pojišťovna.
 • Informace o zařízeních, které mají uzavřenu smlouvu se Státní zdravotní pojišťovnou, najdete přímo

Chemoterapie

 • Chemoterapii zajišťují nemocnice a onkologické kliniky, které mají uzavřenou smlouvu se Státní zdravotní pojišťovnou v rámci klinické procedury č. 5 nebo klinického algoritmu č. 298.
 • Klinický algoritmus je soubor požadavků a pokynů určených odborníkům pro potřeby diagnostických a terapeutických výkonů při léčbě pacientů trpících onemocněními vyžadujícími hospitalizaci.

Ztráta průkazu

Kontakty pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného v Bulharsku

Национална здравноосигурителна каса

Tel.: +359 2 965 9116

Zákaznická linka: 0800 14 800

E-mail: jvatkova@nhif.bg