Навигационна пътека

Непредвидено лечение - Швеция

Забележка: За граждани на другите скандинавски страни (Дания, Финландия, Исландия, Норвегия) е достатъчно само да покажат валидна национална лична карта, за да могат да ползват обществените здравни услуги в Швеция.

Спешна помощ

Позвънете на тел. 112

1177 - Национална служба за здравни съвети онлайн и по телефона, 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. На тел. 1177 медицински сестри ще отговорят на въпросите ви, ще определят нуждаете ли се от по-нататъшни грижи, ще ви дадат съвет и/или ще препоръчат друг вид здравно обслужване. На този телефон могат да ви обслужат и на английски.

Телефон: 1177
Уебсайт: www.1177.se - информацията е достъпна на няколко езика

Лечение и разходи

Лекари

Европейската здравноосигурителна карта ви дава право да бъдете лекувани във всяко обществено здравно заведение.

По принцип частното здравно обслужване не е обхванато от Европейската здравноосигурителна карта, но в някои случаи частните лекари са свързани със системата за обществено здравно осигуряване и я приемат. Преди да се прегледате при даден лекар или в дадена болница, уверете се, че те приемат картата, за да избегнете неочаквани разходи.

 • Трябва да се прегледате при лекар, който е свързан със системата за обществено здравно осигуряване.
 • Ще трябва да представите валидна Европейска здравноосигурителна карта и валиден документ за самоличност.
 • Ако имате валидна карта, имате право да платите субсидирана такса за интензивно и важно лечение също както гражданите на Швеция. Таксите не подлежат на възстановяване и могат да бъдат различни.
 • Пациенти на възраст под 20 години се лекуват безплатно в повечето области.
 • Без Европейска здравноосигурителна карта ще трябва сами да заплатите всички разходи по лечението си.

Зъболекари

Повечето зъболекари могат да ви лекуват в рамките на обществената система за здравеопазване.

Болнично лечение

 • По принцип стационарното лечение е безплатно, с изключение на дневната стандартна такса, която не подлежи на възстановяване.
 • За амбулаторно лечение плащате субсидирана такса. Таксите не подлежат на възстановяване и могат да бъдат различни.
 • Услугите на специалисти се заплащат. Разходите за лекарства не подлежат на възстановяване в Швеция, но можете да поискате те да ви бъдат възстановени, когато се върнете във вашата страна.

Рецепти

 • Ще трябва да представите валидна Европейска здравноосигурителна карта в аптеката, за да платите субсидирана цена.
 • Таксите могат да варират.

Линейка

 • Спешната помощ е безплатна в повечето области.

Въздушна спешна помощ

 • Въздушната спешна помощ е безплатна в повечето области.

Възстановяване на разходи

В Швеция няма система за възстановяване на разходи. Ако имате Европейска здравноосигурителна карта, трябва да заплатите само стандартната пациентска такса, която не подлежи на възстановяване.

Ако ви се е наложило да заплатите за здравни грижи, свържете се с вашата национална здравноосигурителна институция, след като се завърнете във вашата страна, за да поискате възстановяване на разходите.


  Споделяне

 • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+