Навигационна пътека

Как се използва картата - Испания

спешни случаи

позвънете на тел. 112

ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad (министерство на здравето, социалните услуги и равенството)
тел.: +34 901 400 100
ел. адрес: oiac@msssi.es
уебсайт: www.msssi.gob.es


Лечение, покритие и разходи

лекари

 • общественото здравеопазване е безплатно. имайте предвид, че понякога хотелите или туроператорите могат да ви препоръчат частен лекар, на когото ще трябва да заплатите.
 • ако ви е необходим спешно лекар се уверете, че разполагате с валидна европейска здравноосигурителна карта, и поискайте да ползвате финансирани от държавата здравни услуги (asistencia sanitaria pública или asistencia del sistema nacional de salud).
 • ако поискат от вас да заплатите предварително, това означава, че не ви лекуват в рамките на общественото здравеопазване и вашата европейска здравноосигурителна карта няма да бъде приета.

зъболекари

 • с изключение на наистина извънредни случаи в рамките на първичната медицинска помощ зъболечението по принцип не е включено в обществената система.
 • покриват се само профилактика и специални грижи за децата.
 • разходите не подлежат на възстановяване.

болнично лечение

 • за всяко болнично лечение, с изключение на спешните случаи, ви е необходимо направление от лекар.
 • само държавните болници предлагат безплатно лечение.
 • покажете своята европейска здравноосигурителна карта при приемането ви в болницата, защото в противен случай ще трябва да заплатите като частен пациент.
 • разходите за лечение от частнопрактикуващи лекари или частни болници не подлежат на възстановяване.

рецепти

 • можете да получите лекарствата, предписани ви от държавен лекар, във всяка аптека (farmacia).
 • ако докажете, че сте пенсионер от страна от ес, исландия, лихтенщайн, норвегия или швейцария, ще трябва да заплатите само част от разходите за лекарства (с някои изключения).
 • ако ви е нужно лекарство, след като сте изписани от болница, това ще бъде посочено в болничния медицински доклад. трябва да отидете с доклада в център за първична медицинска помощ (centro de salud), където лекар ще ви издаде рецепта.

линейка

 • превозът с линейка е безплатен, когато тя е предоставена от обществена болница.

въздушна спешна помощ

 • няма конкретни правила.

Възстановяване на разходи

 • в испания няма възстановяване на разходи, тъй като общественото здравеопазване е безплатно.
 • ако е трябвало да заплатите за здравни услуги, свържете се с вашата национална здравноосигурителна институция, когато се завърнете в страната си, за да поискате възстановяване на разходите.

Доплащане от пациента

 • С изключение на рецептите за лекарства, достъпът до обществената здравна система (включително първична и специализирана медицинска помощ, болнично лечение и спешно лечение) е безплатен и без доплащане.
 • По принцип трябва да заплатите част от цената на лекарствата, финансирани от обществената система и предписани от обществен доставчик на здравно обслужване:
  • 10 %, ако сте пенсионер от страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария;
  • 50 % в останалите случаи.

Диализа, кислородо-/химиотерапия

 • Ако се нуждаете от някой от тези видове лечение, трябва да го уредите и резервирате предварително. Направете това достатъчно дълго преди заминаването си.
 • Направете резервацията при обществен доставчик на здравно обслужване. Лечение, извършвано от частни доставчици на здравни грижи, не се покрива от вашата ЕЗОК.
 • За химиотерапия трябва да се свържете с болница.
 • За да ви бъде направена диализа, трябва да се свържете със специализиран център (Centro de especialidades) или болница.
 • За кислородна терапия трябва да се обърнете към здравен център (Centro de Salud). Това лечение може да бъде извършено също така от специализиран център (Centro de especialidades) или болница.
 • Преди да заминете, моля, свържете се със службите за обществено здраве на автономната област, в която ще отседнете. Те ще ви информират за процедурите и центровете, които са на разположение.
 • Автономни организации в областта на здравеопазването

Как се подава заявление за ЕЗОК


Лекари/болници,приемащи ЕЗОК

Списък на центровете за първа помощ и болниците (само на испански)

Изгубена или открадната карта

за контакти за притежателите на езок, издадени в испания

instituto nacional de la seguridad social (национален социалноосигурителен институт, inss)

тел.: +34 901 16 65 65

свържете се с централните служби на inss в провинциите на страната.

за държавни служители:

mutualidad general de funcionarios civiles del estado

тел.: +34 91 273 95 00

моля, проверете на сайта на muface, социалноосигурителната институция за испански държавни служители, как да се свържете с информационната служба и със службите на muface в провинциите.