Навигационна пътека

Непредвидено лечение - Испания

Спешна помощ

Позвънете на тел. 112

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Министерство на здравеопазването, социалните услуги и равенството)
Тел: +34 901 400 100
Ел. адрес: oiac@msssi.es
Уебсайт: www.msssi.gob.es

Лечение и разходи

Преди да се обърнете към даден лекар или болница, уверете се, че те са част от държавната система за здравеопазване и ще приемат вашата Европейска здравноосигурителна карта.

На уебсайта на министерството на здравеопазването, социалните услуги и равенството ще намерите връзки към уебсайтовете на автономните институции за здравеопазване. На тези уебсайтове обикновено има списък с обществени болници или здравни центрове на територията на съответната автономна общност.

В някои болници и здравни центрове (centro sanitario) се предлагат както частни здравни грижи (заплащани изцяло от пациента), така и здравни грижи в рамките на държавното здравеопазване (частично субсидирани). Трябва да посочите какво избирате. Разходите за частни здравни услуги не подлежат на възстановяване и не се покриват от Европейската здравноосигурителна карта.

Лекари

 • Държавното здравеопазване е безплатно. Имайте предвид, че понякога хотелите или туроператорите могат да ви препоръчат частен лекар, на когото ще трябва да заплатите.
 • Ако спешно ви е необходим лекар, уверете се, че разполагате с валидна Европейска здравноосигурителна карта и поискайте да ползвате финансирани от държавата здравни услуги (asistencia sanitaria pública or asistencia del Sistema Nacional de Salud).
 • Ако поискат от вас да заплатите предварително, това означава, че НЕ ви лекуват в рамките на държавното здравеопазване и вашата Европейска здравноосигурителна карта няма да бъде приета.

Зъболекари

 • Зъболечението по принцип не се предлага в рамките на общественото здравеопазване. Разходите не се възстановяват.

Болнично лечение

 • За всяко болнично лечение, с изключение на спешните случаи, ви е необходимо направление от лекар.
 • Само държавните болници предлагат безплатно лечение.
 • Покажете своята Европейска здравноосигурителна карта при приемането ви в болницата, защото в противен случай ще трябва да заплатите като частен пациент. Разходите за лечение от частни лекари или болници не подлежат на възстановяване.

Рецепти

 • Можете да получите лекарствата, предписани ви от държавен лекар, във всяка аптека (farmacia).
 • Ако докажете, че сте пенсионер от страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, ще трябва да заплатите само част от разходите за лекарства (с някои изключения).
 • Ако ви е нужно лекарство, след като сте изписани от болница, това ще бъде посочено в болничния медицински доклад. Трябва да отидете с доклада в център за първични здравни грижи (Centro de salud), където лекар ще ви даде рецепта.

Линейка

 • Използването на линейка е безплатно, когато е предоставена от обществена болница.

Въздушна спешна помощ

 • Няма налична информация.

Възстановяване на разходи

В Испания няма възстановяване на разходи, тъй като държавното здравеопазване е безплатно.

Ако ви се е наложило да заплатите за здравни грижи, свържете се с вашата национална здравноосигурителна институция, след като се завърнете във вашата страна, за да поискате възстановяване на разходите.

  Споделяне

 • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+