Навигационна пътека

Как се използва картата - Португалия

Спешни случаи

 • Позвънете на тел. 112.
 • Можете да отидете направо в
  • обществени здравни центрове (Centros de Saúde)
  • денонощни центрове за здравно обслужване (Serviços de Atendimento Permanente)
  • болници (при спешни случаи)
 • Уебсайт на националната здравна служба (на португалски)

Лечение, покритие и разходи

Лекари / Зъболекари / Болнично лечение

 • Като цяло, общественото здравеопазване е безплатно. В някои отделни случаи обаче е възможно да трябва да се заплати стандартна такса.

Рецепти

 • Част от разходите за лекарства, включени в официалния списък на лекарствата, субсидирани от здравната служба, се поемат от държавата. Останалата част се заплаща от вас предварително. Нейната стойност варира между 10 % и 85 % от цената.
 • От понеделник до петък аптеките са отворени от 9:00 ч. до 13:00 ч. и от 15:00 ч. до 19:00 ч. В събота работят от 9:00 до 13:00 ч.
 • Във всяка аптека има списък на аптеките, предоставящи 24-часово обслужване.

Линейка

 • Няма налична информация.

Въздушен медицински транспорт

 • Няма налична информация.

Възстановяване на разходи

 • По време на вашия престой в Португалия разходите ви не могат да бъдат възстановени.
 • Ако ви се наложи да платите за своето лечение, свържете се със своята национална здравноосигурителна институция след завръщането си у дома, за да поискате възстановяване на разходите.

Доплащане от пациента

 • Като цяло здравните грижи в рамките на португалското обществено здравеопазване са безплатни, макар че в някои отделни случаи е възможно да трябва да се заплати стандартна такса.
 • Понякога се начисляват стандартни такси, за да се избегне излишното прибягване до услугите на общественото здравеопазване.
 • Децата на възраст до 17 години са освободени от нея, както и бременните жени. Има и някои други случаи, когато не се начислява такса.

Диализа, кислородо-/химиотерапия

 • Тези видове лечение по принцип трябва да бъдат уговорени предварително между осигуреното лице и болницата/отделението, където се извършва лечението, за да се гарантира, че лечението ще бъде достъпно по време на престоя на осигуреното лице в Португалия.
 • Изисква се рецепта или епикриза, потвърждаваща наличието на хронично заболяване.

За повече информация:

Диализа – Списък с доставчици, които са сключили споразумение с португалската национална здравна служба.

Химиотерапия — Свържете се с болница към португалската национална здравна служба в района, в който се намирате.

Кислородна терапия – Списък с доставчици, които са сключили споразумение с португалската национална здравна служба:

Acail

Apartado 707, Valrico

4524-906 Соуту

Тел.: +351 256 808 001

Факс: +351 256 800 059

Електронен адрес: acailusados@gmail.com

Http://www.acailgrupo.pt/gas.asp (на португалски)

Gasoxmed-Gases Medicinais SA

Zona Industrial Maia I Sector VIII-Lote 15
4475-132 Мая
(Ногейра де Силва Ешкура)

http://www.gasoxmed.pt/ (на португалски)

Linde Portugal, Lda.

Av. Inf. D. Henrique, Lt. 21/24
1800-217 Лисабон
Тел.: +351 218 310 420 
Факс +351 218 595 997

http://www.linde-healthcare.pt/

Praxair

Est. Nacional, 13, Km 6,4
4471-909 Мая
Порто

Тел.: +351 (22) 9438320
Факс: +351 (22) 9486920
електронен адрес: contact_portugal@praxair.com

http://www.praxair.pt/

Vitalaire - Air Liquide Medicinal SA (Avintes)

Rua 5 Outubro 5005, Авинтеш
4430-809 Авинтеш

Тел.: +351 214 124 500

Факс +351 227 868 200

Електронен адрес: airliquide.medicinal@airliquide.com

http://www.airliquide.pt (на португалски)


Как се подава заявление за ЕЗОК


Лекари/болници,приемащи ЕЗОК


Изгубена или открадната карта

За контакти за притежателите на ЕЗОК, издадени в Португалия

Северен регион

Регионална здравна администрация на Северния район

Rua de Santa Catarina

4000 — 447 Порто

Тел.: +351 220 411 000

Електронен адрес: arsn@arsnorte.min-saude.pt

Централен район

Регионална здравна администрация на Централния район

Alameda Júlio Henriques S/n

Apartado 1087

3001 — 553 Коимбра

Тел.: +351 239 796 800

Електронен адрес: secretariado.ca@arscentro.min-saude.pt

Лисабон и Долината Тежу

Регионална здравна администрация на Лисабон и Вале ду Тежу

Av. Estados Unidos da América, № 77

1749 — 096 Лисабон

Тел.: +351 218 424 800

Електронен адрес: geral@arslvt.min-saude.pt

Район Алентежу

Регионална здравна администрация на Алентежу

Largo do Jardim do Paraíso, № 1

7000 — 864 Евора

Тел.: +351 266 758 770

Електронен адрес: arsa@arsalentejo.min-saude.pt

Район Алгарве

Регионална здравна администрация на Алгарве

E.N. 125 Sítio das Figuras, lote 1, 2º andar

8005 — 145 Фару

Тел.: +351 289 889 900

Електронен адрес: arsalgarve@arsalgarve.min-saude.pt

Мадейра

Здравна служба на автономен регион Мадейра

Avenida Luís de Camões, 57

9004 — 514 Фуншал

Тел.: +351 291 236 525 или +351 291 213 280

Електронен адрес: sri@srs.pt

Азорски острови

Регионална здравна дирекция на Азорските острови

Solar dos Remédios

9701 – 855 Ангра ду Ероишму
Тел.: +351 295 204 273

Електронен адрес: sres-saud@azores.gov.pt