Навигационна пътека

Непредвидено лечение - Латвия

Спешни случаи

 • Позвънете на тел. 113 или 112

Nacionālais veselības dienests (латвийска национална здравна служба)
Тел.: +371 67043700; +37180001234
Ел. адрес: nvd@vmnvd.gov.lv


Лечение, покритие и разходи

Лекари

 • Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) ви дава право на държавно медицинско обслужване, ако по време на престоя ви в Латвия се налагат спешни или неотложни здравни услуги.
 • Държавното медицинско обслужване се предлага от медицински специалисти, работещи по договор с латвийската национална здравна служба.
 • Трябва да представите валидна ЕЗОК и паспорт (или друг идентификационен документ), за да се ползвате от държавните медицински услуги. Ако не сте в състояние да го направите, доставчикът на здравните услуги може да ви помоли да заплатите пълната цена.
 • За да ви прегледа лекар, трябва да заплатите пациентска такса. Не се таксуват
  • пациенти на възраст под 18 години;
  • бременни жени, които са преглеждани във връзка с бременността им;
  • определени групи пациенти с определени диагнози.
 • За специализирана медицинска помощ ще ви е нужно направление от лекар (обикновено общопрактикуващ лекар).
 • Ако страдате от някое от заболяванията, включени в определен списък, нямате нужда от направление за консултация с: гинеколог, офталмолог, детски хирург, педиатър, психиатър, специалист в областта на различни видове зависимост, фтизиопневмолог (белодробен лекар, специалист по туберколозни заболявания), специалист по кожни и венерически болести, ендокринолог, онколог.
 • Пациентската такса не подлежи на възстановяване в Латвия, но можете да поискате тези средства да ви бъдат върнати, когато се приберете във вашата страна.

Зъболекари

 • Държавните зъболекарски услуги са достъпни само за децата.
 • Всички останали заплащат зъболечението си, като в Латвия тези разходи не подлежат на възстановяване.
 • Ако във вашата страна разходите за зъболечение са покрити, свържете се с националната здравноосигурителна институция там, когато се приберете, за да кандидатствате за възстановяване на средствата.

Болнично лечение

 • Ако бъдете приети в болница (спешен случай), покажете своята ЕЗОК и паспорт (или друг документ за идентификация).
 • Ще заплатите пациентска такса за болнично лечение, която се начислява от втория ден на вашия престой в болницата. Такава такса не се заплаща от:
  • пациенти на възраст под 18 години;
  • пациентки, приети в болница поради бременност или за раждане;
  • пациенти, подложени на диализа или друго лечение (напр. за някои заразни болести, психични заболявания и т.н.).
 • Има допълнителни такси за:
  • компютърна томография;
  • ЯМР (ядрено-магнитен резонанс).
 • Освен пациентската такса доставчикът на медицинско обслужване може да изисква доплащане за хирургически процедури, извършени в операционната зала.
 • Това доплащане не подлежи на възстановяване в Латвия, но можете да поискате тези средства да ви бъдат върнати, когато се приберете във вашата страна.

Рецепти

 • Като притежател на ЕЗОК имате право на лекарства по рецепта (специален вид рецепта) от лекар, работещ по договор с латвийската национална здравна служба.
 • Отидете в аптека, която работи по договор с националната здравна служба. За да купите лекарства по рецепта, трябва да покажете:
  • вашата ЕЗОК
  • паспорта си (или друг документ за идентификация)
  • рецептата си.
 • Държавата възстановява 100%, 75% или 50% от разходите за лекарствата по рецепта в зависимост от заболяването, с което е диагностициран пациентът.
 • Сумата, която плащате предварително, не подлежи на възстановяване в Латвия, но винаги можете да поискате тези средства да ви бъдат върнати, когато се приберете във вашата страна.

Линейка

 • Можете да използвате линейка безплатно, ако е била изпратена от службата, обслужваща телефона за повиквания с номер 113.

Въздушна спешна помощ

 • Важат същите условия като при транспортирането с линейка.

Възстановяване на разходи
 • В Латвия здравната система е с внасяне на здравноосигурителни вноски, така че няма възстановяване на разходи. Ще трябва да платите само пациентската част от разходите за лечение.
 • Ако е трябвало да заплатите за здравни грижи, свържете се с вашата национална здравноосигурителна институция, когато се завърнете в страната си, за да поискате възстановяване на разходите.

Доплащане от пациента
 • Извънболнични прегледи от общопрактикуващ лекар — 1,42 евро.
 • Прегледите при специалисти струват между 4,27 и 35,57 евро.
 • Болничното лечение струва по 10 евро на ден, като таксата се начислява от втория ден на престоя в болницата.
 • Цената на престоя за лечение в център за здравни грижи или служба за здравно обслужване е 7,11 евро, считано от втория ден на престоя.
 • Пациенти с някои определени заболявания плащат по-ниски такси.
 • Допълнителните диагностични прегледи струват между 14,23 и 35,57 евро.
 • Освен заплащането от пациентите доставчикът на медицинско обслужване може да начисли и допълнителна сума в размер до 31 евро в зависимост от времето, прекарано от пациента в операционната зала.

Диализа, кислородо-/химиотерапия
 • Хроничната хемодиализа, хемодиафилтрацията и перитонеалната диализа са безплатни, когато имате направление от специалист.
 • Разходите за кислородна терапия не се покриват от националната здравна служба.
 • Химиотерапията е безплатна с направление от онколог.

Изгубена или открадната карта

За контакти за притежателите на ЕЗОК, издадена в Латвия

Nacionālais veselības dienests (латвийска национална здравна служба)

Тел.: +371 67043700

Ел. адрес: nvd@vmnvd.gov.lv