Навигационна пътека

Непредвидено лечение - Германия

Спешна помощ

 • Позвънете на тел. 112

Спешните отделения в Германия се наричат Notaufnahme.

Информация за здравното обслужване в Германия: Фондове за задължително здравно осигуряване

На почивка в Германия — информация

Лечение и разходи

Лекари и зъболекари

 • Отидете направо при лекар или зъболекар, който има договор с германски здравноосигурителен фонд. Носете със себе си своята ЕЗОК (или удостоверение за временно заместване) и своята лична карта или паспорт.
 • В извънработно време можете да се свържете с дежурен лекар или зъболекар (Notdienst).
 • Лечението е безплатно.
 • Германските лекари и зъболекари обикновено поставят знак с надпис Kassenarzt или Alle Kassen. Той показва, че работят в рамките на държавната система.
 • Разходите за всички услуги извън тези, предоставяни от специалист, който има договор с германски здравноосигурителен фонд, не са покрити от ЕЗОК. За тях трябва да платите вие.

Болнично лечение

 • С изключение на спешните случаи трябва да имате направление от лекар за болнично лечение.
 • Ако сте навършили 18 години, заплащате такса от 10 евро на календарен ден през първите 28 дни престой в болница през една и съща година.
 • Болничното лечение включва всички медицински услуги, от които се нуждаете.
 • Ще трябва да заплатите за всички допълнителни услуги, напр. за единична или двойна стая.

Рецепти

 • Можете да получите всяко лечение или друга услуга, предписана от вашия лекар, от лицето, което ви лекува, например физиотерапевт. Ще трябва да заплатите допълнителна такса от 10 евро на предписано лечение, както и 10% от неговата цена.
 • Можете да закупите предписаните от вашия лекар лекарства и превързочни материали от всяка аптека. Обикновено трябва да заплатите 10% от цената (минимум 5 евро, максимум 10 евро), но не повече от действителната цена. Платената такса не се възстановява.
 • Ще трябва сам да заплатите за лекарства без рецепта като болкоуспокояващи и сироп за кашлица. Може да се наложи да платите и за някои лекарства с рецепта (например за настинка или грип).
 • Деца под 18 години не трябва да заплащат за предписани лекарства.
 • В извънработно време можете да закупите лекарства от дежурна аптека (Apotheken-Notdienst). Можете да откриете коя е тя на прозореца на всички близки аптеки. Списък с дежурните аптеки ще намерите на адреси http://www.apotheken.de/, http://www.aponet.de/ или в местен вестник.

Линейка

 • Ако лекар прецени, че имате нужда от незабавно лечение, т.е. при спешни случаи, транспортът до болница е безплатен.
 • Обикновено трябва да заплатите 10% от разходите за транспорт — минимум 5 евро, но не повече от 10 евро. Не могат да искат от вас да заплатите повече от действителните разходи.

Въздушна спешна помощ

 • Важат същите правилата като за линейките.

Възстановяване на разходи

По принцип не трябва да заплащате предварително за повечето здравни услуги в Германия. Ако дадено лечение не ви е било предписано или сте ползвали допълнителни услуги, ще трябва сам да заплатите разходите. В Германия платените такси обикновено не се възстановяват.

Платили сте за вашето лечение? Когато се приберете у дома, подайте заявление за възстановяване на разходите до вашата здравноосигурителна институция.

  Споделяне

 • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+