Навигационна пътека

Непредвидено лечение - Франция

Спешна помощ

 • Позвънете на тел. 112

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
(Център за европейски и международни връзки в областта на социалното осигуряване)
Подробна информация на френски, английски, немски, италиански и португалски.

Тел: +33 1 45 26 33 41
Ел. адрес: ceam@cleiss.fr

Лечение и разходи

Цялата необходима информация относно здравните работници (лекари, зъболекари, медицински сестри и т. н.) и болници в района, в който сте отседнали, както и данни за разходите за лечение и покриването им от френското социално осигуряване можете да намерите на следния уебсайт ameli-direct (само на френски).

Лекари

 • Можете да използвате вашата Европейска здравноосигурителна карта при консултация с лекар, регистриран в държавната здравна система (conventionné).
 • Лекарите, които не са регистрирани в държавната система, попадат в една от следните 2 категории:
  „Сектор 1“: лекари, които работят по официалната тарифа
  „Сектор 2“: лекари, които изискват допълнителна такса.
 • Трябва да платите директно на лекаря. Той ще попълни формуляр за лечение (feuille de soins) и ще ви даде рецепта, ако е необходимо. Този формуляр ще ви е необходим, за да поискате възстановяване на разходите.

Зъболекари

 • Можете да използвате вашата Европейска здравноосигурителна карта при консултация със зъболекар, регистриран в държавната здравна система (conventionné).
 • Трябва да платите директно на зъболекаря. Той ще попълни формуляр за лечение (feuille de soins) и ще ви даде рецепта, ако е необходимо. Този формуляр ще ви е необходим, за да поискате възстановяване на разходите.

Болнично лечение

 • Представете вашата Европейска здравноосигурителна карта при приемането ви в болница. Това ще ви спести предварителното плащане на подлежащи на възстановяване разходи и ще гарантира, че плащате само вашия дял от цената.
 • Болничното лечение се заплаща.
 • За всяко сериозно медицинско лечение ще трябва да платите единна такса с постоянен размер в добавка към дневната болнична такса. Разходите за лекарства не подлежат на възстановяване във Франция, но можете да поискате те да ви бъдат възстановени, когато се върнете във вашата страна.
 • Ако сте приети в частна болница или клиника, уверете се, че тя е регистрирана също така и да предоставя услуги в рамките на държавното здравеопазване (conventionné).

Рецепти

 • Заедно с рецептата трябва да получите формуляр за лечение (feuille de soins) – без него не можете да поискате възстановяване на разходите си. Предписаните лекарства подлежат на възстановяване само ако са посочени в списъка на лекарства, разходите за които подлежат на възстановяване. Аптекарят ще ви посочи разходите за кои лекарства подлежат на възстановяване и за кои - не.

Линейка

 • Необходимостта от линейка или такси трябва да бъде потвърдена от медицинско лице. Таксата за линейката трябва да се заплати предварително директно.

Въздушна спешна помощ

 • Необходимостта от въздушна спешна помощ трябва да бъде потвърдена от медицинско лице, като е нужно и предварително разрешение от медицинската служба на местната първична здравноосигурителна каса (Caisse Primaire d’Assurance Maladie).

Възстановяване на разходи

 • Искания за възстановяване на разходи се отправят към първичните здравноосигурителни каси (Caisse Primaire D‘Assurance Maladie) във Франция.
 • Ще трябва да предоставите формуляра за лечение (feuille de soins), копия от разписки и рецепти, копие от вашата Европейска здравноосигурителна карта, адреса си и данни за вашата банкова сметка, включително кодовете IBAN и BIC. На домашния си адрес ще получите потвърждение за възстановяването на разходите.
 • Можете да поискате да ви бъдат върнати около 70 % от стандартните разходи за лечение.
 • Ако не можете да изпратите заявление за възстановяване на разходите по време на престоя си във Франция, свържете се с вашата национална здравноосигурителна институция при завръщането си във вашата страна.

  Споделяне

 • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+