Навигационна пътека

Непредвидено лечение - България

Спешни случаи

 • Позвънете на тел. 112

Линейка

 • Позвънете на тел. 150

Национална здравноосигурителна каса
(НЗОК)
Тел.: +359 2 965 9116
Гореща телефонна линия: 0800 14 800


Лечение, покритие и разходи

Лекари

 • Повечето лекари в България работят по договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)
 • Трябва да можете да бъдете лекувани при представяне на вашата европейска здравноосигурителна карта.
 • За преглед ще трябва да платите потребителска такса от 2,90 лв.
 • Тази такса за преглед не подлежи на възстановяване в България.

Зъболекари

 • Повечето услуги за зъболечение не се покриват.
 • Ако зъболекарят не работи по договор с НЗОК, ще трябва да заплатите пълната стойност на лечението, като тази сума не подлежи на възстановяване.

Болнично лечение

 • Болничното лечение в клиники или болници, които имат договор с НЗОК, е безплатно, ако представите своята европейска здравноосигурителна карта.
 • За първите 10 дни престой в болница ще трябва да заплатите стандартна такса от 5,40 лева на ден.
 • След като ви изпишат от болницата, имате право на 2 допълнителни контролни прегледа в рамките на вашето болнично лечение.

Рецепти

 • Разходите за лекарства в България не подлежат на възстановяване.
 • Лекарствата, които са ви предписани от лекар, който работи по договор с НЗОК, е възможно да се предлагат с намаление в аптеките, които работят по договор с НЗОК. Можете да разпознаете тези аптеки по логото на НЗОК, което е поставено на тях.
 • За да покрие НЗОК някои особено скъпи лекарства, например за хронични заболявания, ви е необходима „рецептурна книжка“. Можете да си я набавите от общопрактикуващ лекар, работещ по договор с НЗОК, след консултация със специалист. За тази цел ще трябва временно да си изберете общопрактикуващ лекар.
 • Ако ви се е наложило да платите за своето лечение, свържете се със своята национална здравноосигурителна институция, след като се завърнете в страната си, за да поискате възстановяване на разходите.

Линейка

 • Безплатна при спешни случаи.

Въздушна спешна помощ

 • Няма налична информация.

Възстановяване на разходи

Лекари

 • Потребителската такса не подлежи на възстановяване в България.

Зъболекари

Рецепти

 • Разходите за лекарства в България не подлежат на възстановяване.
 • Ако трябва да заплатите за здравни грижи, свържете се с вашата национална здравноосигурителна институция, след като се завърнете в страната си, за да поискате възстановяване на разходите.

Доплащане от пациента
 • В случаите, когато НЗОК не покрива пълните разходи, може да се наложи да доплащате за услугите, включени в здравното осигуряване (напр. клинични изследвания, зъболекарски услуги, болнично и извънболнично лечение, лекарства по рецепта).
 • Някои болници изискват от всичките си пациенти да заплащат допълнителни такси. За тях те трябва да ви издадат фактури.
 • Ако ви предстои престой в болница, предварително попитайте в болницата дали за лечението ви има допълнително заплащане и ако да, колко е то.
 • Като пациент ще трябва да платите всички нерегулирани с разпоредби допълнителни такси и потребителски такси. Те не подлежат на възстановяване.
 • Примери за доплащане:
  • стандартни такси за извънболнично и болнично лечение;
  • медицински изделия и консумативи;
  • Такса за избор на лекар и на лекарски екип, които ще ви лекуват, когато се нуждаете от болнично лечение;
  • единична/двойна стая в болница;
  • специален хранителен режим

Диализа, кислородо-/химиотерапия

Диализа

 • Хрониодиализа и перитонеална диализа (непрекъсната амбулаторна перитонеална диализа (CAPD), автоматизирана перитонеална диализа (APD) и диализно лечение за обострени заболявания) се покриват от НЗОК, ако са извършени в призната от НЗОК болница/клиника (клинични процедури№ 1, 2, 3 и 4).
 • „Клиничната процедура“ е система от изисквания и насоки за прилагане на текущо, наложително лечение, при което лечението и състоянието на пациента не изискват болничен престой за повече от 12 часа.

Кислородна терапия

 • НЗОК покрива само продължително позитивно налягане в дихателните пътища (CPAP) и позитивно налягане в дихателните пътища на две нива (BiPAP), предоставени в болница, призната от НЗОК за съответната клинична процедура (клинична процедура № 17)
 • Тази клинична процедура се прилага само за пациенти с невромускулни заболявания, които страдат от хронична респираторна слабост и на които вече е предписана програма за дихателно стимулиране с неинвазивна вентилация (CPAP или BiPAP). Това позволява извършване на дихателно стимулиране съгласно предварително диагностицираните нужди на пациента.
 • Веднъж годишно НЗОК плаща за лечение по клинична пътека № 17.
 • Информация за здравните заведения, които работят по договор с НЗОК, можете да получите по следните начини:

Химиотерапия

 • Химиотерапия може да бъде извършена в болници и онкологични клиники, признати от НЗОК, по клинична процедура № 5 или по клинична пътека № 298.
 • „Клинична пътека“ се нарича система от изисквания и насоки за медицинските специалисти, извършващи диагностични и терапевтични процедури на пациенти с определени заболявания, изискващи хоспитализация.

Изгубена или открадната карта

За контакти за притежателите на ЕЗОК, издадена в България

Национална здравноосигурителна каса

Тел.: +359 2 965 9116

Гореща телефонна линия: 0800 14 800

Ел. адрес: jvatkova@nhif.bg