Навигационна пътека

Непредвидено лечение - България

Спешна помощ

 • Позвънете на тел. 112

Национална здравноосигурителна каса
(National Health Insurance Fund)
Тел: +359 2 965 9116
Гореща телефонна линия: 0800 14 800

Лечение и разходи

Лекари

 • Повечето лекари в България имат договори с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), което означава, че ще ви лекуват, ако представите своята Европейска здравноосигурителна карта. За преглед ще трябва да платите такса от 2,90 лв.

Зъболекари

 • Повечето зъболекарски услуги не се покриват, така че ще трябва да заплатите пълните разходи за лечението. Ако зъболекарят няма договор с НЗОК, ще трябва да заплатите пълната стойност на лечението, като тази сума не подлежи на възстановяване.

Болнично лечение

 • Болничното лечение в клиники или болници, имащи договор с НЗОК е безплатно, ако представите вашата Европейска здравноосигурителна карта. За болничен престой до 10 дни се заплащат по 5,80 лева на ден. След като излезете от болницата имате право на два допълнителни прегледа в рамките на вашето болнично лечение (лечение по време на болничен престой).

Рецепти

 • Лекарствата, предписани ви от имащ договор с НЗОК лекар, са достъпни на изцяло или частично субсидирани цени в аптеките, имащи договор с НЗОК. Логото на НЗОК е поставено на видно място отвън или вътре в тези аптеки.
 • За да получите скъпи лекарства, които се покриват изцяло от НЗОК, ще се нуждаете от рецептурна книжка. Това може да бъде уредено от общопрактикуващ лекар след консултация със специалист, имащ договор с НЗОК. За целта ще трябва да си изберете временно общопрактикуващ лекар.

Линейка: позвънете на тел. 150

 • Безплатна при спешни случаи.

Въздушна спешна помощ

 • Няма налична информация

Възстановяване на разходи

Лекари

 • Таксата за преглед в България не подлежи на възстановяване.

Зъболекари

Рецепти

 • Разходите за лекарства в България не подлежат на възстановяване.
 • Ако е трябвало да заплатите за здравни грижи, свържете се с вашата национална здравноосигурителна институция, когато се завърнете в страната си, за да поискате възстановяване на разходите си.

  Споделяне

 • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+