Навигационна пътека

Непредвидено лечение - България

Спешна помощ

 • Позвънете на тел. 112

Линейка

 • Позвънете на тел. 150

Национална здравноосигурителна каса
(НЗОК)
Тел.: +359 2 965 9116
Гореща линия: 0800 14 800

Лечение, покритие и разходи

Лекари

 • Повечето лекари в България работят по договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)
 • Трябва да представите своята ЕЗОК, за да бъдете лекувани.
 • За преглед ще трябва да платите такса от 2,90 лв.
 • Таксата за преглед в България не подлежи на възстановяване.

Зъболекари

 • Повечето услуги за зъболечение не се покриват.
 • Ако зъболекарят няма договор с НЗОК, ще трябва да заплатите пълната стойност на лечението, като тази сума не подлежи на възстановяване.

Болнично лечение

 • Болничното лечение в клиники или болници, които имат договор с НЗОК, е безплатно, ако представите своята ЕЗОК.
 • За първите 10 дни престой в болница ще трябва да заплатите стандартна такса от 5,80 лева на ден.
 • След като излезете от болницата, имате право на два допълнителни контролни прегледа в рамките на вашето болнично лечение.

Рецепти

 • Разходите за лекарства в България не подлежат на възстановяване.
 • Лекарствата, предписани ви от имащ договор с НЗОК лекар, са достъпни на изцяло или частично субсидирани цени в аптеките, имащи договор с НЗОК. Логото на НЗОК е поставено на видно място отвън или вътре в тези аптеки.
 • За да покрие НЗОК някои особено скъпи лекарства, например в случай на хронични заболявания, ви е необходима „рецептурна книжка“. Можете да получите такава чрез общопрактикуващ лекар, който има договор с НЗОК, след консултация със специалист. За целта трябва да си изберете временно общопрактикуващ лекар.
 • Ако е трябвало да заплатите за здравни грижи, свържете се с вашата национална здравноосигурителна институция, когато се завърнете в страната си, за да поискате възстановяване на разходите.

Линейка

 • Безплатна при спешни случаи.

Въздушна спешна помощ

 • Няма налични данни

Възстановяване на разходи

Лекари

 • Таксата за преглед в България не подлежи на възстановяване.

Зъболекари

 • Ако зъболекарят няма договор с НЗОК, ще трябва да заплатите пълната стойност на лечението, като тази сума не подлежи на възстановяване.

Рецепти

 • Разходите за лекарства в България не подлежат на възстановяване.
 • Ако е трябвало да заплатите за здравни грижи, свържете се с вашата национална здравноосигурителна институция, когато се завърнете в страната си, за да поискате възстановяване на разходите.

Информация за доплащане

 • Доплащането за здравни услуги (например клинични тестове, зъболечение, услуги, свързани с болнично и извънболнично лечение, покупка на лекарства) се налага, когато НЗОК не покрива напълно разходите за съответната услуга.
 • Редица болници изискват допълнителна такса от всички свои пациенти, за което издават финансов документ.
 • Препоръчително е пациентът да поиска предварително информация от болницата дали ще има допълнителни разходи за лечението му и в какъв размер ще бъдат те.
 • Нерегламентираните допълнителни такси и потребителски такси се заплащат от пациента и не подлежат на възстановяване.
 • Примери за доплащане:
  • има редовни пациентски такси за извънболнично и болнично лечение,
  • медицински изделия и консумативи,
  • заплащане за лекар или медицински екип за болнично лечение,
  • единична стая в болница,
  • специални изисквания за храната.

Диализа, кислородо-/химиотерапия

Диализа

 • Хрониодиализа, перитонеална диализа (непрекъсната амбулаторна перитонеална диализа (CAPD), автоматизирана перитонеална диализа (APD) и диализно лечение за обострени заболявания) се покриват от НЗОК, ако са извършени в призната от НЗОК болница/клиника за диализа за съответната клинична процедура (клинични процедури № 1, 2, 3 и 4).
 • Клинична процедура се нарича система от изисквания и насоки за прилагане на текущо, наложително лечение, при което лечението и състоянието на пациента не изискват болничен престой за повече от 12 часа.

Кислородна терапия

 • НЗОК покрива само продължително позитивно налягане в дихателните пътища (CPAP) и позитивно налягане в дихателните пътища на две нива (BiPAP), предоставени в болница, призната от НЗОК за съответната клинична процедура (клинична процедура № 17)
 • Тази клинична процедура се прилага само за пациенти с невромускулни заболявания, които страдат от хронична респираторна слабост и на които вече е предписана програма за дихателно стимулиране с неинвазивна вентилация (CPAP или BiPAP). Това позволява извършване на дихателно стимулиране съгласно предварително диагностицираните нужди на пациента.
 • Веднъж годишно НЗОК плаща за лечение по клинична процедура № 17.
 • Информация за здравните заведения, които имат договор с НЗОК, може да бъде намерена на сайта на НЗОК (на български) или да бъде поискана от самата НЗОК.

Химиотерапия

 • Химиотерапия може да бъде извършена в болници и онкологични клиники, признати от НЗОК, по клинична процедура № 5 или по клинична пътека № 298.
 • Клинична пътека се нарича система от изисквания и насоки за медицинските специалисти, извършващи диагностични и терапевтични процедури на пациенти с определени заболявания, изискващи хоспитализация.

Изгубена или открадната карта

За контакти за притежателите на ЕЗОК, издадени в България

Национална здравноосигурителна каса

Тел.: +359 2 965 9116

Пряка линия: 0800 14 800

Ел. адрес: jvatkova@nhif.bg


  Споделяне

 • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+