Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Så använder du kortet - Tyskland

Nödsituationer

Akutmottagning heter Notaufnahme på tyska.

Om du blir sjuk i Tyskland: Åka till Tyskland med EU-kortet – folder


Vad täcker kortet?

Läkare och tandläkare

 • Gå till en läkare eller tandläkare som har avtal med någon av Tysklands försäkringskassor. Ta med dig ditt europeiska sjukförsäkringskort (eller ett provisoriskt intyg) och en id-handling.
 • Utanför normala mottagningstider kan du kontakta jourläkare eller jourtandläkare (Notdienst).
 • I Tyskland ska du välja en tysk försäkringskassa (bara på tyska) som står för dina vårdkostnader.
 • Du behöver inte betala något för vården.
 • Tyska läkare och tandläkare har för det mesta en skylt med texten ”Kassenarzt” (avtalsläkare) eller ”Alle Kassen”. Det betyder att de är anslutna till det offentliga systemet.
 • Om du går till en läkare eller tandläkare som inte är ansluten täcks kostnaderna inte av kortet och du måste betala vården själv.

Sjukhusvård

 • Du behöver en läkarremiss för all sjukhusvård, utom i akuta fall.
 • Om du har fyllt 18 betalar du en dygnsavgift på 10 euro. Efter 28 dagars vård under ett år betalar du ingen mer avgift resten av året.
 • Sjukhusvården omfattar den vård som behövs för att behandla din sjukdom.
 • Du måste däremot betala för extratjänster, t.ex. ett enkel- eller dubbelrum.

Läkemedel

 • All behandling som läkaren skrivit ut kan du få från den person som behandlar dig, t.ex. en sjukgymnast. Du måste betala en avgift på 10 euro per recept plus 10 % av priset.
 • Du kan hämta ut läkemedel och förband som din läkare skrivit ut på vilket apotek som helst. I regel betalar du 10 % av priset (minst 5 och högst 10 euro), men aldrig mer än det faktiska priset. Kostnaderna ersätts inte.
 • Du måste betala för icke receptbelagda läkemedel som värktabletter och hostmedicin. Du kan också behöva betala för vissa receptbelagda läkemedel mot t.ex. förkylning och influensa.
 • Barn under 18 betalar inget för receptbelagda läkemedel.
 • På kvällar och helger kan du gå till ett jourapotek (Apotheken-Notdienst). Alla apotek har en lista med jourapotek i fönstret. Du kan också titta i lokaltidningen eller gå in på de tyska apotekens webbplats (bara på tyska).

Ambulans

 • Kortet täcker transport till sjukhus om en läkare anser att du måste få omedelbar vård, dvs. i akutsituationer.
 • I allmänhet betalar du 10 % av priset (minst 5 och högst 10 euro), men aldrig mer än det faktiska priset. Kostnaderna ersätts inte.

Ambulansflyg

 • Samma villkor som för vanlig ambulans.

Ersättning

 • För det mesta behöver du inte betala någon patientavgift i Tyskland.
 • Men om du inte har fått recept på behandlingen eller om du har fått extra tjänster måste du betala kostnaden ur egen ficka.
 • Kostnaden ersätts normalt inte i Tyskland.
 • Fick du betala för vården? Kontakta din försäkringskassa och begär ersättning när du kommer hem.

Vad måste jag betala själv?

Terapeutisk behandling

 • Du betalar 10 % av priset och 10 euro per recept.

Läkemedel och förband

 • Du betalar 10 % av priset (minst 5 och högst 10 euro), men aldrig mer än det faktiska priset.

Sjukhusvård

 • Du betalar en dygnsavgift på högst 10 euro i högst 28 dagar per år.
 • Du betalar däremot fullt pris för extratjänster, t.ex. behandling av en överläkare eller ett enkel- eller dubbelrum.

Ambulans

 • Du betalar 10 % av priset (minst 5 och högst 10 euro), men aldrig mer än det faktiska priset.

Dialys, syrgas och cellgifter

 • Före avresan ska du kontakta en lokal vårdgivare i Tyskland för att ta reda på om den nödvändiga behandlingen omfattas av sjukförsäkringskortet.
 • Mer information kan du få från den tyska försäkringskassa som du vill ska stå för kostnaderna.

Hur beställer jag EU-kortet?


Vårdgivare som godtar EU-kortet


Blivit av med kortet?

Information för dig med tyskt EU-kort

 • Du kan få ett provisoriskt intyg från din försäkringskassa.
 • I brådskande fall kan de faxa eller mejla intyget till dig.

.