Navigačný riadok

Ako preukaz používať - Nemecko

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na číslo 112.

Úrazové a pohotovostné oddelenia v Nemecku sa nazývajú „Notaufnahme“.

Informácie o zdravotnej starostlivosti v Nemecku: On holiday in Germany – leták v angličtine


Liečba, krytie a náklady

Lekári a zubní lekári

 • Navštívte priamo lekára alebo zubného lekára, ktorý má zmluvu so zdravotnou poisťovňou v Nemecku. Vezmite si so sebou EPZP (alebo dočasné náhradné potvrdenie) a preukaz totožnosti alebo cestovný pas.
 • Mimo ordinačných hodín môžete kontaktovať lekára alebo zubára v službe („Notdienst“).
 • Po príchode si vyberte nemeckú zdravotnú poisťovňu (len v nemčine), ktorá pokryje náklady na vaše ošetrenie.
 • Ošetrenie je bezplatné.
 • Nemeckí lekári a zubári zvyčajne používajú označenie „Kassenarzt“ alebo „Alle Kassen“. Znamená to, že sú súčasťou štátneho systému.
 • Všetky služby, ktoré neposkytuje zmluvný lekár nemeckej zdravotnej poisťovne, nie sú kryté EPZP a musíte za ne zaplatiť.

Nemocnice

 • Okrem naliehavých prípadov potrebujete na nemocničnú liečbu odporúčanie lekára.
 • Ak máte 18 rokov a viac, za každý deň pobytu v nemocnici zaplatíte poplatok 10 EUR. Tento poplatok sa neuplatňuje v prípade, ak ste v jednom kalendárnom roku strávili v nemocnici viac ako 28 dní.
 • Nemocničná liečba zahŕňa všetky lekárske služby potrebné na liečbu choroby.
 • Za všetky nadštandardné služby (samostatná alebo dvojlôžková izba) musíte platiť.

Lekárske predpisy

 • Špecialista, ktorý vás lieči (napríklad fyzioterapeut), vám poskytne všetky druhy liečby alebo iné služby, ktoré vám predpísal váš lekár. Za každý predpis musíte zaplatiť 10 EUR a 10 % z nákladov.
 • Lieky a obväzy na predpis získate v každej lekárni. Vo všeobecnosti pacient platí 10 % z ceny (minimálne 5 EUR, maximálne 10 EUR), maximálne však skutočnú hodnotu lieku alebo zdravotného materiálu. Tento poplatok poisťovňa neprepláca.
 • Za lieky, ktoré sa vydávajú bez predpisu, ako sú lieky proti bolesti alebo kašľu, si platíte sami. Je možné, že budete musieť zaplatiť aj za niektoré lieky na predpis (napr. proti prechladnutiu alebo chrípke).
 • Osoby do 18 rokov za lieky na predpis neplatia.
 • Mimo pracovných hodín si môžete lieky zakúpiť v lekárňach, ktoré majú pohotovostnú službu („Apotheken-Notdienst“). Názov pohotovostnej lekárne nájdete na oknách lekární v okolí, v miestnych novinách alebo na internete (webová lokalita iba v nemčine).

Sanitné vozidlo

 • Ak lekár určí, že okamžite potrebujete ošetrenie, teda ide o naliehavý prípad, prevoz do nemocnice je bezplatný.
 • Zvyčajne platíte 10 % z ceny (minimálne 5 EUR, maximálne 10 EUR), maximálne však skutočné náklady na prevoz. Tento poplatok poisťovňa neprepláca.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Platia rovnaké podmienky ako pre bežný prevoz sanitkou.

Úhrada

 • Za väčšinu zdravotných služieb v Nemecku zvyčajne nemusíte platiť vopred.
 • Ak liečba nie je predpísaná alebo vám boli poskytnuté nadštandardné služby, náklady si uhrádzate sami.
 • V Nemecku sa zvyčajne poplatky nepreplácajú.
 • Platili ste za lekárske ošetrenie? Po návrate domov požiadajte svoju zdravotnú poisťovňu o preplatenie vašich výdavkov.

Spoluúčasť pacienta

Terapeutická liečba

 • Pacient platí 10 % z nákladov.
 • Za každý predpis sa platí poplatok 10 EUR.

Lieky a obväzy

 • Pacient platí 10 % z ceny (minimálne 5 EUR, maximálne 10 EUR), maximálne však skutočnú hodnotu lieku alebo zdravotného materiálu.

Nemocničná liečba

 • Platí sa poplatok 10 EUR za deň najviac po dobu 28 dní počas jedného roka.
 • Platia sa plné náklady za nadštandardné služby (ako ošetrenie hlavným lekárom, samostatná alebo dvojlôžková izba).

Sanitné vozidlo

 • Pacient platí 10 % z ceny (minimálne 5 EUR, maximálne 10 EUR), maximálne však skutočné náklady na prevoz.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

 • Pred cestou do Nemecka by ste mali kontaktovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v Nemecku a overiť si, či na základe EPZP budete mať nárok na nevyhnutné ošetrenie počas vášho pobytu.
 • Ak chcete viac informácií, obráťte sa na nemeckú zdravotnú poisťovňu (len v nemčine), ktorá pokryje náklady na vaše ošetrenie.

Ako požiadať o EPZP


Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP


Strata alebo odcudzenie karty

Informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Nemecku

 • Vaša zdravotná poisťovňa vám vydá dočasné náhradné potvrdenie.
 • V naliehavých prípadoch je možné zaslať toto potvrdenie faxom alebo e-mailom do krajiny, v ktorej sa nachádzate.