Sti

Akut lægehjælp - Tyskland

Nødsituationer

En skadestue hedder i Tyskland "Notaufnahme".

Information om sundhedspleje i Tyskland: På ferie i Tyskland – brochure


Behandling, dækning, omkostninger

Læger og tandlæger

 • Henvend dig direkte til en læge eller tandlæge, som har kontrakt med en tysk sygekasse. Medbring dit europæiske sygesikringsbevis (eller midlertidige erstatningskort) og ID-kort eller pas.
 • Uden for besøgstiden kan du kontakte den vagthavende læge eller tandlæge ("Notdienst").
 • Når du er ankommet, skal du vælge en tysk sygesikringskasse (kun på tysk), som skal dække udgifterne til behandlingen.
 • Behandling er gratis.
 • Tyske læger og tandlæger har normalt et skilt med teksten "Kassenartz" eller "Alle Kassen". Det betyder, at de arbejder inden for det offentlige system.
 • Tjenesteydelser udover dem, der leveres af en læge/tandlæge, som har kontrakt med en tysk sygekasse, indebærer udgifter, der ikke dækkes af det europæiske sygesikringskort. Dem skal du selv betale for.

Hospitaler

 • Medmindre det er akut, skal du have en henvisning fra en læge for al hospitalsbehandling.
 • Hvis du er 18 år eller derover, betaler du 10 euro pr. dag. Det gælder dog ikke, hvis du har været på hospitalet i over 28 dage inden for samme år.
 • Hospitalsbehandling omfatter lægetjenester, som er nødvendige for at behandle en sygdom.
 • Du skal selv betale for tilvalg, f.eks. enkelt- eller dobbeltværelse.

Recepter

 • Du kan få behandling eller andre tjenester efter henvisning fra din læge fra den person, der behandler dig, f.eks. en fysioterapeut. Du skal betale et tillægsgebyr på 10 euro pr. recept plus 10 % af udgifterne.
 • Du kan få lægemidler og forbindinger udskrevet af lægen på ethvert apotek. Du skal normalt selv betale 10 % af udgifterne (mindst 5 euro, højst 10 euro), men ikke mere end de faktiske udgifter. Gebyret refunderes ikke.
 • Du skal selv betale for håndkøbsmedicin som f.eks. smertestillende midler og hostesaft. Du skal muligvis også betale for visse slags receptpligtig medicin (f.eks. mod forkølelse eller influenza).
 • Børn under 18 år skal ikke betale for receptpligtige lægemidler.
 • Uden for normale åbningstider kan du få lægemidler på et vagtapotek ("Apotheken-Notdienst"). Du kan finde vagtapoteket i vinduet på det nærmeste apotek, i den lokale avis eller på internettet (tysk hjemmeside).

Ambulance

 • Hvis en læge mener, at du skal behandles omgående - f.eks. i nødstilfælde - er det gratis at blive bragt til hospitalet.
 • Du skal normalt betale 10 % af transportomkostningerne - mindst 5 euro, højst 10 euro. Det er ikke tilladt at bede dig betale mere end de faktiske udgifter.

Ambulanceflyvning

 • Der gælder samme regler som for almindelig ambulancetransport.

Tilbagebetaling

 • Som regel skal du ikke betale forud for de fleste sundhedstjenester i Tyskland.
 • Hvis behandlingen ikke er ordineret af en læge, eller du har fået ekstraydelser, skal du selv betale omkostningerne.
 • I Tyskland refunderes betalte gebyrer normalt ikke.
 • Har du fået en regning for behandlingen? Når du vender hjem, kan du bede din nationale sygesikring om at refundere udgifterne.

Patientbidrag

Terapeutisk behandling

 • Brugerbetaling på 10 % af omkostningerne
 • Der er yderligere et bidrag på 10 euro pr. recept

Lægemidler og forbindinger

 • Du skal selv betale 10 % af udgifterne - mindst 5 euro, højst 10 euro - men ikke mere end de faktiske udgifter

Hospitalsbehandling

 • 10 euro pr. dag i højst 28 dage om året
 • Det fulde beløb for tilvalgsydelser (såsom behandling af overlægen, enkelt- eller dobbeltværelse)

Ambulance

 • Du skal selv betale 10 % af udgifterne - mindst 5 euro, højst 10 euro - men ikke mere end de faktiske udgifter

Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi

 • Inden du tager af sted, bør du kontakte sundhedsudbyderen i din destination i Tyskland og sikre dig, at den nødvendige behandling dækkes af det europæiske sygesikringskort i den relevante periode.
 • Hvis du vil vide mere, kan du kontakte den tyske sygesikringskasse (kun på tysk), som skal dække udgifterne til behandlingen.

Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger for indehavere af kort udstedt i Tyskland

 • Din sygesikringskasse udsteder et midlertidigt erstatningskort.
 • I mere hastende tilfælde kan de sende det til dig pr. fax eller e-mail i det land, du opholder dig i.