Cesta

Jak průkaz používat - Německo

Kam zavolat v nouzové situaci

Úrazové oddělení či pohotovost se v Německu nazývá „Notaufnahme“.

Informace o lékařské péči v Německu: Dovolená v Německu – přehled


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři a zubní lékaři

 • Obracejte se na lékaře, kteří mají smlouvu s některou z německých zdravotních pojišťoven. Nezapomeňte si s sebou vzít evropský průkaz zdravotního pojištění (popř. dočasné potvrzení, které jej nahrazuje při ztrátě) a průkaz totožnosti nebo cestovní pas.
 • Mimo běžné ordinační hodiny se obracejte na pohotovost („Notdienst“).
 • Po příjezdu si musíte vybrat jednu z německých zdravotních pojišťoven (informace pouze v němčině), na jejíž náklady budete ošetřeni.
 • Za ošetření tedy nebudete muset platit.
 • U většiny lékařů a zubařů se můžete orientovat podle nápisu „Kassenarzt“ (smluvní lékař) nebo „Alle Kassen“ (přijímá pacienty pojištěné u kterékoli zdravotní pojišťovny). To znamená, že daný lékař ordinuje v rámci státního systému zdravotní péče.
 • Výkony nad rámec služeb poskytovaných lékaři majícími smlouvu s některou z německých pojišťoven nejsou evropským průkazem zdravotního pojištění kryty. Náklady nese pacient sám.

Nemocnice

 • Vyjma naléhavých případů musíte mít pro ošetření v nemocnici doporučení od lékaře.
 • Od 18 let musí pacienti hradit paušální denní poplatek 10 eur. Ten se hradí pouze prvních 28 dní hospitalizace v tomtéž roce, poté již nikoli.
 • Léčba v nemocnici zahrnuje veškeré služby nutné k léčbě.
 • Nadstandardní položky jako např. samostatný pokoj si pacient hradí sám.

Lékařský předpis

 • Veškeré výkony či služby, které vám předepsal lékař, vám poskytne osoba, která vás léčí, např. fyzioterapeut. Většinou budete muset zaplatit paušální poplatek 10 eur plus 10 % ceny.
 • Léky a zdravotnické potřeby (např. obvazy) předepsané lékařem si můžete vyzvednout v kterékoli lékárně. Většinou budete muset zaplatit 10 % jejich ceny (minimálně 5 eur, maximálně však 10 eur), nikdy však více, než je skutečná cena. Tato částka se neproplácí.
 • U volně prodejných léků (např. proti bolesti či kašli) musíte zaplatit plnou cenu. Platí se i za některé další předepsané léky (např. proti nachlazení a chřipce).
 • Děti a mládež do 18 let za léky na předpis neplatí.
 • Mimo pracovní dobu můžete léky dostat v lékárnách, které mají pohotovost (tzv. „Apotheken-Notdienst“). Jejich seznam bývá vyvěšen ve výkladu většiny lékáren. Najít ho můžete také v místních novinách nebo na internetu (pouze v němčině).

Záchranná služba

 • Záchranná služba určena pro převoz do nemocnic je v naléhavých případech – tedy pokud tak stanoví lékař – poskytována zdarma.
 • Zpravidla budete muset zaplatit 10 % jejich ceny (minimálně 5 eur, maximálně však 10 eur), nikdy však více, než je skutečná cena. Tato částka se neproplácí.

Letecká záchranná služba

 • Pro leteckou záchrannou službu platí stejné podmínky jako pro běžnou záchrannou službu.

Proplácení nákladů

 • Většina lékařských výkonů se v Německu nehradí na místě.
 • Pacient však hradí náklady za léčbu či ošetření, které nepředepsal lékař, a dále za veškeré nadstandardní služby.
 • V Německu se obvykle tyto částky neproplácejí.
 • Pokud za lékařské ošetření zaplatíte, zažádejte po návratu domů o proplacení nákladů svou zdravotní pojišťovnu.

Finanční spoluúčast

Terapeutická a jiná léčba

 • Pacient hradí 10 % nákladů
 • a poplatek ve výši 10 eur za předpis.

Léky a jiné zdravotnické potřeby

 • Zpravidla budete muset zaplatit 10 % jejich ceny (minimálně 5 eur, maximálně však 10 eur), nikdy však více, než je skutečná cena.

Nemocniční péče

 • V případě hospitalizace budete hradit poplatek 10 eur, nicméně maximálně za 28 dní za rok.
 • Náklady za nadstandardní služby (např. samostatný pokoj, vyšetření primářem) hradí pacient sám.

Záchranná služba

 • Zpravidla budete muset zaplatit 10 % nákladů (minimálně 5 eur, maximálně však 10 eur), nikdy však více, než je skutečná cena.

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

 • Předtím, než do Německa vyjedete, byste se měli u některé z německých zdravotních pojišťoven v místě, kde se budete zdržovat, informovat, zda bude pro potřebnou léčbu nebo zákrok možné použít evropský průkaz zdravotního pojištění.
 • Další informace získáte od německé zdravotní pojišťovny (pouze v němčině), na jejíž náklady by léčba probíhala.

Jak o vydání průkazu požádat?


Zdrav. zařízení přijímající průkaz


Ztráta průkazu

Informace pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného v Německu

 • V případě ztráty průkazu vám vaše zdravotní pojišťovna vydá dočasné náhradní potvrzení.
 • V naléhavých případech vám toto potvrzení může do zahraničí zaslat faxem nebo e-mailem.