Cesta

Neplánovaná lékařská péče - Německo

Kam zavolat v nouzové situaci

Úrazové oddělení či pohotovost se v Německu nazývá „Notaufnahme“.

Informace o lékařské péči v Německu: poskytovatelé zdravotního pojištění

Dovolená v Německu – informace

Léčba a náklady

Lékaři a zubní lékaři

 • Obracejte se na lékaře, kteří mají smlouvu s některou z německých zdravotních pojišťoven. Nezapomeňte si s sebou vzít evropský průkaz zdravotního pojištění (případně dočasné potvrzení, které jej nahrazuje při ztrátě) a průkaz totožnosti (nebo cestovní pas).
 • Mimo běžné ordinační hodiny se obracejte na pohotovost („Notdienst“).
 • Ošetří vás bezplatně.
 • Můžete se orientovat podle nápisu „Kassenarzt“ (smluvní lékař) nebo „Alle Kassen“ (přijímá pacienty pojištěné u kterékoli zdravotní pojišťovny). To znamená, že daný lékař ordinuje v rámci státního systému zdravotní péče.
 • Výkony nad rámec služeb poskytovaných lékaři majícími smlouvu s některou z německých pojišťoven nejsou evropským průkazem zdravotního pojištění kryty. Náklady nese pacient sám.

Nemocniční péče

 • Vyjma naléhavých případů musíte mít pro ošetření v nemocnici doporučení od lékaře.
 • Od 18 let musí pacienti hradit paušální denní poplatek 10 eur. Ten se hradí pouze prvních 28 dní hospitalizace v tomtéž roce, poté již nikoli.
 • Léčba v nemocnici zahrnuje veškeré služby nutné k léčbě.
 • Pacient hradí nadstandardní položky jako např. samostatný pokoj.

Lékařské předpisy

 • Veškeré výkony či služby, které vám předepsal lékař, vám poskytne osoba, která vás léčí, např. fyzioterapeut. Většinou budete muset zaplatit paušální poplatek 10 eur plus 10 % ceny.
 • Léky a jiné produkty (např. obvazy) předepsané lékařem si můžete vyzvednout v kterékoli lékárně. Většinou budete muset zaplatit 10 % jejich ceny (minimálně 5 eur, maximálně však 10 eur), nikdy však více, než je skutečná cena. Tato částka se neproplácí.
 • U volně prodejných léků (např. proti bolesti či kašli) musíte zaplatit plnou cenu. Platí se i za některé další předepsané léky (např. proti nachlazení a chřipce).
 • Děti a mládež do 18 let za léky na předpis neplatí.
 • Mimo pracovní dobu můžete léky dostat v lékárnách, které mají pohotovost (tzv. „Apotheken-Notdienst“). Jejich seznam bývá vyvěšen ve výkladu většiny lékáren. Seznam najdete zde: (http://www.apotheken.de/, http://www.aponet.de/) nebo v místním tisku.

Záchranná služba

 • Záchranná služba určena pro převoz do nemocnic je v naléhavých případech – tedy pokud tak stanoví lékař – poskytována zdarma.
 • Pacienti se na výdajích na převoz zpravidla podílejí 10 %. Tato částka činí minimálně 5 eur, maximálně však 10 eur. Částka, kterou pacient hradí, nikdy nepřevyšuje skutečné náklady.

Letecká záchranná služba

 • Řídí se stejnými pravidly jako záchranná služba.

Proplácení nákladů

Většina lékařských výkonů se v Německu na místě nehradí. Pokud jste však na výkon neměli předpis nebo jste čerpali nadstandardní služby, budete je muset uhradit sami. V Německu se obvykle tyto částky neproplácejí.

Pokud za lékařské ošetření zaplatíte, o proplacení nákladů zažádejte po návratu domů u své pojišťovny.

  Sdílet

 • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+