Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Belgicko

Rýchla zdravotnícka pomoc

Zatelefonujte na 100 alebo 112

INAMI (FR) / RIZIV (NL)
(Národný inštitút zdravotného a invalidného poistenia)

Tel: +32 2 739 73 21 (holandčina, francúzština, angličtina, nemčina)
Tel: +32 2 739 73 10 (holandčina, angličtina, francúzština)
Tel: +32 2 739 73 14 (holandčina, angličtina, francúzština)
Tel: +32 2 739 73 15 (holandčina, angličtina, francúzština, nemčina)
Tel: +32 2 739 73 16 (holandčina, francúzština, angličtina)

e-mail: info@health.fgov.be
Webová lokalita: http://www.riziv.be/(holandčina); http://www.inami.be/(francúzština)
Belgický vládny portál – oficiálne informácie a služby

Zdravotná starostlivosť a náklady

Lekári

 • Za ošetrenie musíte zaplatiť priamo lekárovi, ale pri predložení “Attestation de soins donnés (potvrdenia o ošetrení)” na miestnej pobočke zdravotnej poisťovne (caisse) môžete požiadať o úhradu nákladov až do výšky 75 %.
 • Uistite sa, že vám lekár vydal potvrdenie na zelenom papieri (”Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp”) s uvedenou sumou, ktorú ste zaplatili.

Zubní lekári

 • Za ošetrenie musíte zaplatiť priamo zubnému lekárovi, ale pri predložení “Attestation de soins donnés (potvrdenia o ošetrení)” na miestnej pobočke zdravotnej poisťovne (caisse) môžete požiadať o úhradu nákladov až do výšky 75 %.
 • Uistite sa, že vám lekár vydal potvrdenie (”Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp”) s uvedenou sumou, ktorú ste zaplatili.

Nemocničná liečba

 • Môžete navštíviť špecialistu podľa vlastných preferencií v ktorejkoľvek nemocnici bez odporúčania lekára.
 • V prípade, že nepredložíte európsky preukaz zdravotného poistenia (alebo dočasné náhradné potvrdenie), budete musieť zaplatiť celú sumu. Ak však máte faktúru a doklad o zaplatení, môžete na miestnej pobočke zdravotnej poisťovne (caisse) požiadať o úhradu nákladov jednu z belgických vzájomných zdravotných poisťovní (mutualité).

Lekársky predpis

 • V lekárni budete musieť predložiť lekársky predpis.
 • Za lieky budete musieť zaplatiť. Poplatky sa pohybujú medzi 0 % a 80 % ceny liekov.
 • Uistite sa, že vám lekárnik vydá potvrdenie o zaplatení, na ktorom bude uvedený názov lieku a cena ktorú ste zaplatili. S týmto potvrdením môžete požiadať o úhradu nákladov niektorú z belgických zdravotných poisťovní.

Sanitné vozidlo

 • Za prevoz zaplatíte paušálny poplatok spolu s poplatkom za každý prejdený kilometer. V rámci belgického systému zdravotného poistenia sa prepláca 50 % nákladov.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Nie sú dostupné žiadne informácie.

Úhrada

O postupe pre uplatnenie úhrady v Belgicku kontaktujte INAMI / RIZIV – Službu pre zdravotnú starostlivosť, oddelenie medzinárodných vzťahov.

Lekársky predpis

Viac informácií:

INAMI (FR) / RIZIV (NL)
(Národný inštitút zdravotného a invalidného poistenia)

Tel: +32 2 739 73 21 (holandčina, francúzština, angličtina, nemčina)
Tel: +32 2 739 73 10 (holandčina, angličtina, francúzština)
Tel: +32 2 739 73 14 (holandčina, angličtina, francúzština)
Tel: +32 2 739 73 15 (holandčina, angličtina, francúzština, nemčina)
Tel: +32 2 739 73 16 (holandčina, francúzština, angličtina)

E-mail: info@health.fgov.be
Website: http://www.riziv.be/(holandčina); http://www.inami.be/(francúzština)

Ak ste nestihli podať žiadosť o úhradu nákladov počas vášho pobytu v Belgicku, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o ich úhradu.


  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+