Ścieżka nawigacji

Nieplanowane leczenie medyczne - Belgia

W nagłych wypadkach

Dzwoń pod numer 100 lub 112.

INAMI (FR) / RIZIV (NL)
(Krajowy Zakład Ubezpieczenia na Wypadek Choroby i Inwalidztwa)

Tel.: +32 2 739 73 21 (w językach: niderlandzkim, francuskim, angielskim i niemieckim)
Tel.: +32 2 739 73 10 (w językach: niderlandzkim, angielskim i francuskim)
Tel.: +32 2 739 73 14 (w językach: niderlandzkim, angielskim i francuskim)
Tel.: +32 2 739 73 15 (w językach: niderlandzkim, angielskim, francuskim i niemieckim)
Tel.: +32 2 739 73 16 (w językach: niderlandzkim, francuskim i angielskim)

Adres e-mail: rir@riziv.fgov.be
strona internetowa: www.riziv.be (w języku niderlandzkim) www.inami.be (w języku francuskim)
portal rządu belgijskiego poświęcony zdrowiu


Leczenie, zakres świadczeń i koszty

Lekarze

 • Za wizytę pacjent płaci bezpośrednio u lekarza, a następnie może starać się o zwrot do 75 proc. poniesionych kosztów. W tym celu w biurze wybranej przez siebie lokalnej kasy chorych musi przedłożyć zaświadczenie o uzyskanych świadczeniach „Attestation de soins donnés / Getuigschrift voor verstrekte hulp”.
 • Koniecznie poproś lekarza o zaświadczenie (na druku koloru zielonego) o uzyskanych świadczeniach („Attestation de soins donnés / Getuigschrift voor verstrekte hulp”) i upewnij się, że figuruje na nim wysokość poniesionych przez Ciebie kosztów.

Dentyści

 • Za wizytę pacjent płaci bezpośrednio u dentysty, a następnie może starać się o zwrot do 75 proc. poniesionych kosztów, przedkładając w biurze wybranej przez siebie lokalnej kasy chorych zaświadczenie o uzyskanych świadczeniach „Attestation de soins donnés / Getuigschrift voor verstrekte hulp”.
 • Koniecznie poproś dentystę o zaświadczenie o uzyskanych świadczeniach („Attestation de soins donnés / Getuigschrift voor verstrekte hulp”) i upewnij się, że figuruje na nim wysokość poniesionych przez Ciebie kosztów.

Leczenie szpitalne

 • Nie potrzebujesz skierowania od lekarza – możesz umówić się na wizytę u specjalisty w dowolnym szpitalu.
 • Jeśli u lekarza nie okażesz europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (lub tymczasowego zaświadczenia o ubezpieczeniu), będziesz musiał pokryć całość kosztów. Później możesz jednak ubiegać się o ich zwrot w jednym z belgijskich zakładów ubezpieczeń zdrowotnych, przedstawiając rachunek za leczenie i dowód zapłaty w biurze wybranej przez siebie lokalnej kasy chorych.

Recepty

 • W aptece należy okazać receptę wydaną przez lekarza.
 • Za leki wydawane na receptę trzeba zapłacić. Pacjent pokrywa od 0 do 80 proc. ceny.
 • Koniecznie poproś farmaceutę o wydanie Ci rachunku, na którym figuruje nazwa zakupionego leku i kwota, jaką za niego zapłaciłeś. Na tej podstawie możesz ubiegać się o zwrot kosztów w jednym z belgijskich zakładów ubezpieczeń zdrowotnych.

Karetka pogotowia

 • Za transport karetką naliczana jest opłata ryczałtowa, do której dolicza się opłatę za każdy kilometr. Belgijski system publicznej służby zdrowia zwraca 50 proc. poniesionych kosztów.

Ratownictwo lotnicze

 • Brak informacji

Zwrot kosztów

Zwróć się do jednej z lokalnych kas chorych „ziekenfonds”, „mutualité” lub innego „organisme assureur”. Złóż wniosek o zwrot kosztów na podstawie EKUZ (lub innego dokumentu wydanego przez ubezpieczyciela) i dołącz do niego wszystkie oficjalne dokumenty wydane Ci przez osobę lub organizację, która Cię leczyła.

Recepty

Więcej informacji:

INAMI (FR) / RIZIV (NL)
(Krajowy Zakład Ubezpieczenia na Wypadek Choroby i Inwalidztwa)

Tel.: +32 2 739 73 21 (w językach: niderlandzkim, francuskim, angielskim i niemieckim)
Tel.: +32 2 739 73 10 (w językach: niderlandzkim, angielskim i francuskim)
Tel.: +32 2 739 73 14(w językach: niderlandzkim, angielskim i francuskim)
Tel.: +32 2 739 73 15 (w językach: niderlandzkim, angielskim, francuskim i niemieckim)
Tel.: +32 2 739 73 16 (w językach: niderlandzkim, francuskim i angielskim)

Adres e-mail: rir@riziv.fgov.be
Strona internetowa: www.riziv.be (w języku niderlandzkim) www.inami.be (w języku francuskim)

Jeśli nie byłeś w stanie przedstawić wniosku o zwrot kosztów podczas pobytu w Belgii, skontaktuj się w tej sprawie ze swoim ubezpieczycielem po powrocie do kraju.


Udział pacjenta w kosztach

Więcej informacji:

Krajowy Zakład Ubezpieczenia na Wypadek Choroby i Inwalidztwa:

NIHDI (w j. angielskim) – RIZIV (w j. niderlandzkim) – INAMI (w j. francuskim) – LIKIV (w j. niemieckim)

Tel.: +32 2 739 73 21 (w językach: niderlandzkim, francuskim, angielskim i niemieckim)

Tel.: +32 2 739 73 14 (w językach: niderlandzkim, angielskim i francuskim)

Tel.: +32 2 739 73 15 (w językach: niderlandzkim, angielskim, francuskim i niemieckim)

Tel.: +32 2 739 73 16 (w językach: niderlandzkim, francuskim i angielskim)

Tel.: +32 2 739 73 10 (w językach: niderlandzkim, angielskim i francuskim)

Adres e-mail: rir@riziv.fgov.be


Tlenoterapia, chemioterapia i dializa
 • W przypadku dializy: na stronie Global Dialysis site znajdziesz najbliższą stację dializ.
 • W przypadku tlenoterapii: skontaktuj się z apteką w miejscu swojego pobytu.
 • W przypadku chemioterapii: skontaktuj się z oddziałem państwowego funduszu ubezpieczeń zdrowotnych (strona tylko w języu niderlandzkim i francuskim).

W razie zgubienia lub kradzieży karty...

Kontakt dla posiadaczy kart EKUZ wydanych w Belgii

Skontaktuj się ze swoją belgijską kasą chorych.

Jeśli nie znasz swojego oddziału belgijskiej kasy chorych, zwróć się do Krajowego Zakładu Ubezpieczenia na Wypadek Choroby i Inwalidztwa

NIHDI (w j. angielskim) – RIZIV (w j. niderlandzkim) – INAMI (w j. francuskim) – LIKIV (w j. niemieckim)

Tel.: +32 2 739 73 21 (w językach: niderlandzkim, francuskim, angielskim i niemieckim)

Tel.: +32 2 739 73 14 (w językach: niderlandzkim, angielskim i francuskim)

Tel.: +32 2 739 73 15 (w językach: niderlandzkim, angielskim, francuskim i niemieckim)

Tel.: +32 2 739 73 16 (w językach: niderlandzkim, francuskim i angielskim)

Tel.: +32 2 739 73 10 (w językach: niderlandzkim, angielskim i francuskim)

Adres e-mail: rir@riziv.fgov.be