Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Niet-geplande zorg - België

Noodgevallen

Bel 100 of 112

RIZIV (NL) / INAMI (FR)
(Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering)

Tel: +32 2 739 73 21 (Nederlands, Frans, Engels, Duits)
Tel: +32 2 739 73 10 (Nederlands, Engels, Frans)
Tel: +32 2 739 73 14 (Nederlands, Engels, Frans)
Tel: +32 2 739 73 15 (Nederlands, Engels, Frans, Duits)
Tel: +32 2 739 73 16 (Nederlands, Frans, Engels)

E-mail: rir@riziv.fgov.be
Website: www.riziv.be (Nederlands); www.inami.be (Frans)
Portal Belgische overheid – gezondheid

Behandeling, dekking en kosten

Artsen

 • U moet de arts onmiddellijk betalen, maar nadien wordt tot 75% van de kosten vergoed als u uw "Getuigschrift voor verstrekte hulp" (Frans: "Attestation de soins données") indient bij uw ziekteverzekering of mutualiteit.
 • Let er wel op dat uw arts u dit getuigschrift geeft na uw betaling.

Tandartsen

 • U moet de tandarts onmiddellijk betalen, maar nadien wordt tot 75% van de kosten vergoed als u uw "Getuigschrift voor verstrekte hulp" (Frans: "Attestation de soins données") indient bij uw ziekteverzekering of mutualiteit.
 • Let er wel op dat uw tandarts u dit getuigschrift geeft na uw betaling.

Behandeling in een ziekenhuis

 • U hebt geen verwijsbrief van een arts nodig, u kunt een afspraak maken met een specialist naar keuze.
 • Als u uw Europese zorgpas (of een tijdelijk vervangend bewijs) niet kunt voorleggen, moet u het volledige bedrag betalen. U kunt wel nadien de factuur en een betalingsbewijs indienen bij een Belgische ziekteverzekering/mutualiteit en om terugbetaling vragen.

Geneesmiddelen

 • U hebt in de apotheek een voorschrift of recept van een arts nodig.
 • Ook voor voorgeschreven geneesmiddelen moet u in de apotheek betalen. U betaalt tussen 0 en 80% van de prijs van het geneesmiddel.
 • Let er op dat de apotheker u een ontvangstbewijs geeft, waarop vermeld staat hoeveel u betaald hebt voor welk geneesmiddel. Met dat ontvangstbewijs kunt u een Belgische ziekteverzekering/mutualiteit om terugbetaling verzoeken.

Ambulance

 • U betaalt een vast bedrag en een tarief per kilometer. De Belgische ziekteverzekering betaalt hiervan 50% terug.

Traumahelikopter

 • Geen informatie beschikbaar.

Terugbetalingen

Voor advies over terugbetalingen in België kunt u contact opnemen met het RIZIV (Dienst voor uitkeringen, afdeling internationale verdragen).

Geneesmiddelen

Meer informatie:

RIZIV (NL) / INAMI (FR)
(Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering)

Tel: +32 2 739 73 21 (Nederlands, Frans, Engels, Duits)
Tel: +32 2 739 73 10 (Nederlands, Engels, Frans)
Tel: +32 2 739 73 14 (Nederlands, Engels, Frans)
Tel: +32 2 739 73 15 (Nederlands, Engels, Frans, Duits)
Tel: +32 2 739 73 16 (Nederlands, Frans, Engels)

E-mail: rir@riziv.fgov.be
Website: www.riziv.be (Nederlands); www.inami.be (Frans)

Heeft u tijdens uw verblijf in België geen verzoek om terugbetaling kunnen indienen, neem dan bij thuiskomst contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage

Meer informatie:

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering:

RIZIV (nl) - INAMI (fr) - LIKIV (de) - NIHDI (en)

Tel: +32 2 739 73 21 (Nederlands, Frans, Engels, Duits)

Tel: +32 2 739 73 14 (Nederlands, Engels, Frans)

Tel: +32 2 739 73 15 (Nederlands, Engels, Frans, Duits)

Tel: +32 2 739 73 16 (Nederlands, Frans, Engels)

Tel: +32 2 739 73 10 (Nederlands, Engels, Frans)

E-mail: rir@riziv.fgov.be

Dialyse, zuurstof- & chemotherapie

 • Dialyse: Het dichtstbijzijnde dialysecentrum vindt u op de wereldwijde dialysewebsite.
 • Zuurstoftherapie: Neem contact op met een apotheek in de plaats waar u verblijft.
 • Chemotherapie: Neem contact op met een Belgische ziekteverzekering/mutualiteit, in het Nederlands of het Frans.

Kaart verloren of gestolen?

Contactinformatie voor houders van een in België uitgegeven Europese zorgpas (EHIC)

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

RIZIV (nl) - INAMI (fr) - LIKIV (de) - NIHDI (en)

Tel: +32 2 739 73 21 (Nederlands, Frans, Engels, Duits)

Tel: +32 2 739 73 14 (Nederlands, Engels, Frans)

Tel: +32 2 739 73 15 (Nederlands, Engels, Frans, Duits)

Tel: +32 2 739 73 16 (Nederlands, Frans, Engels)

Tel: +32 2 739 73 10 (Nederlands, Engels, Frans)

E-mail: rir@riziv.fgov.be


  Share

 • Twitter Facebook Delen op Google+