Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Kura medika mhux mistennija - Il-Belgju

Emerġenza

Ċempel il-100 jew il-112

INAMI (FR) / RIZIV (NL)
(Istitut Nazzjonali tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa u tad-Diżabilità)

Tel: +32 2 739 73 21 (Olandiż, Franċiż, Ingliż, Ġermaniż)
Tel: +32 2 739 73 10 (Olandiż, Ingliż, Franċiż)
Tel: +32 2 739 73 14 (Olandiż, Ingliż, Franċiż)
Tel: +32 2 739 73 15 (Olandiż, Ingliż, Franċiż, Ġermaniż)
Tel: +32 2 739 73 16 (Olandiż, Franċiż, Ingliż)

Email: rir@riziv.fgov.be
Sit web: www.riziv.be (bl-Olandiż); www.inami.be (bil-Franċiż)
Portal tal-gvern Belġan - is-saħħa


Kura, kopertura u spejjeż

Tobba

 • Trid tħallas lit-tabib meta dan jikkurak, imma jista' jagħti l-każ li tkun tista' titlob sa 75% tal-ispiża meta turi l-“Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp” lid-desk tal-fond tal-assikurazzjoni tas-saħħa lokali tal-għażla tiegħek.
 • Kun żgur li t-tabib jagħtik irċevuta ħadra ("Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp") bl-ammont li ħallast.

Dentisti

 • Trid tħallas lid-dentist meta dan jikkurak, imma jista' jagħti l-każ li tkun tista' titlob sa 75% tal-ispiża meta turi l-“Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp” lid-desk tal-fond tal-mard lokali tal-għażla tiegħek.
 • Kun żgur li d-dentist jagħtik irċevuta ("Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp") bl-ammont li ħallast.

Kura fi sptar

 • M'hemmx bżonn li jibagħtek it-tabib, u tista' tara l-ispeċjalista li trid int fi kwalunkwe sptar.
 • Jekk ma turix il-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea tiegħek (jew dokument provviżorju ta' sostituzzjoni), ikollok tħallas l-ammont sħiħ. Madankollu tista' tipprova tikseb rimborż aktar tard, minn xi waħda mill-organizzazzjonijiet Belġjani tal-assikurazzjoni tas-saħħa billi turi l-fattura u prova ta' ħlas lid-desk tal-fond tal-assikurazzjoni tas-saħħa lokali li tixtieq.

Riċetti tat-tabib

 • Se jkollok tagħti r-riċetta tat-tabib fl-ispiżerija.
 • Ikollok tħallas fl-ispiżerija. Il-pazjenti jħallsu bejn 0% u 80% tal-prezz.
 • Kun ċert li l-ispiżjar jagħtik irċevuta li turi l-mediċina pprovduta u l-ammont li ħallast. B'din, tista' titlob rimborż min waħda mill-organizzazzjonijiet Belġjani tal-assikurazzjoni tas-saħħa.

Ambulanza

 • Tħallas somma fissa u tariffa għal kull km distanza. L-iskema Belġjana tal-assikurazzjoni tas-saħħa ttik lura 50% tal-ispiża.

Ambulanza bl-ajru

 • Ebda informazzjoni disponibbli.

Rimborż

Mur fi kwalunkwe "ziekenfonds", "mutualité" jew "organisme assureur" ieħor tal-għażla tiegħek. Itlob għal rimborż abbażi tal-EHIC (jew dokument ieħor mogħti mill-assikuratur tiegħek) flimkien mad-dokumenti uffiċjali li nħarġulek mill-persuna jew l-organizzazzjoni li kkuratek.

Riċetti tat-tabib

Għal iktar informazzjoni:

INAMI (FR) / RIZIV (NL)
(Istitut Nazzjonali tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa u tad-Diżabilità)

Tel: +32 2 739 73 21 (Olandiż, Franċiż, Ingliż, Ġermaniż)
Tel: +32 2 739 73 10 (Olandiż, Ingliż, Franċiż)
Tel: +32 2 739 73 14 (Olandiż, Ingliż, Franċiż)
Tel: +32 2 739 73 15 (Olandiż, Ingliż, Franċiż, Ġermaniż)
Tel: +32 2 739 73 16 (Olandiż, Franċiż, Ingliż)

Email: rir@riziv.fgov.be
Sit web: www.riziv.be (bl-Olandiż); www.inami.be (Franċiż)

Jekk ma rnexxilekx tibgħat talba għar-rimborż waqt li kont fil-Belġju, ikkuntattja lill-fornitur tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek meta tasal lura f'pajjiżek.


Kontribuzzjoni tal-pazjent

Għal iktar informazzjoni:

Istitut Nazzjonali tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa u tad-Diżabilità:

NIHDI (en) - RIZIV (nl) - INAMI (fr) - LIKIV (de)

Tel: +32 2 739 73 21 (Olandiż, Franċiż, Ingliż, Ġermaniż)

Tel: +32 2 739 73 14 (Olandiż, Ingliż, Franċiż)

Tel: +32 2 739 73 15 (Olandiż, Ingliż, Franċiż, Ġermaniż)

Tel: +32 2 739 73 16 (Olandiż, Franċiż, Ingliż)

Tel: +32 2 739 73 10 (Olandiż, Ingliż, Franċiż)

Email: rir@riziv.fgov.be


Dijaliżi, ossiġenu u kimoterapija
 • Għad-dijaliżi: sib l-aktar ċentru tad-dijaliżi qrib tiegħek fuq is-sit Global Dialysis
 • Għall-ossiġenu: ikkuntattja spiżerija lokali fejn tkun se toqgħod
 • Għall-kimoterapija: ikkuntattja uffiċċju tal-assikurazzjoni tas-saħħa pubblika (paġni bl-Olandiż u bil-Franċiż biss)

Kard mitlufa jew misruqa

Kuntatti għal min għandu EHIC li nħarġet fil-Belġju

Ikkuntattja l-fond Belġjan tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek.

Jekk ma tafx x'inhu l-fond Belġjan tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek, ikkuntattja lill-Istitut Nazzjonali tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa u tad-Diżabilità

NIHDI (en) - RIZIV (nl) - INAMI (fr) - LIKIV (de)

Tel: +32 2 739 73 21 (Olandiż, Franċiż, Ingliż, Ġermaniż)

Tel: +32 2 739 73 14 (Olandiż, Ingliż, Franċiż)

Tel: +32 2 739 73 15 (Olandiż, Ingliż, Franċiż, Ġermaniż)

Tel: +32 2 739 73 16 (Olandiż, Franċiż, Ingliż)

Tel: +32 2 739 73 10 (Olandiż, Ingliż, Franċiż)

Email: rir@riziv.fgov.be