Navigācijas ceļš

Neplānota ārstēšanās - Beļģija

Ārkārtas gadījumi

Zvaniet uz 100 vai 112.

INAMI (FR) / RIZIV (NL)
(Valsts Veselības un invaliditātes apdrošināšanas institūts)

Tālr.: +32 2 739 73 21 (franču, nīderlandiešu, vācu un angļu val.)
Tālr.: +32 2 739 73 10 (franču, nīderlandiešu, angļu val.)
Tālr.: +32 2 739 73 14 (franču, nīderlandiešu, angļu val.)
Tālr.: +32 2 739 73 15 (franču, nīderlandiešu, vācu un angļu val.)
Tālr.: +32 2 739 73 16 (franču, nīderlandiešu, angļu val.)

E-pasts: rir@riziv.fgov.be
Tīmekļa vietne: www.riziv.be (nīderlandiešu val.); www.inami.be (franču val.)
Beļģijas valdības portāls – sadaļa par veselību


Ārstēšana, izmaksas un to segšana

Ārsti

 • Jums jāmaksā ārstam konsultācijas brīdī, bet pēc tam no paša izvēlēta vietējā veselības apdrošināšanas fonda varēsit atgūt līdz 75 % ārstēšanās izdevumu, uzrādot “Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp” (ārstēšanos apliecinošu dokumentu).
 • Raugieties, lai ārsts jums izsniegtu zaļo kvīti (”Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp”), kur būtu norādīta samaksātā summa.

Zobārsti

 • Jums jāmaksā zobārstam uzreiz pēc ārstēšanās, bet pēc tam no paša izvēlēta vietējā veselības apdrošināšanas fonda varēsit atgūt līdz 75 % ārstēšanās izdevumu, uzrādot “Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp” (ārstēšanos apliecinošu dokumentu).
 • Raugieties, lai zobārsts jums izsniegtu zaļo kvīti (”Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp”), kur būtu norādīta samaksātā summa.

Ārstēšanās slimnīcā

 • Jums nav vajadzīgs ārsta norīkojums, varat vērsties pie jūsu izraudzīta speciālista jebkurā slimnīcā.
 • Neuzrādot Eiropas veselības apdrošināšanas karti (vai to aizstājošu pagaidu sertifikātu), jums ārstēšanās izmaksas būs jāsedz pilnībā. Tomēr pēc tam varat prasīt kompensāciju no Beļģijas veselības apdrošināšanas iestādēm, uzrādot rēķinu un maksājumu apliecinošu dokumentu paša izvēlētā vietējā veselības apdrošināšanas fondā.

Recepšu zāles

 • Jums aptiekā būs jāuzrāda ārsta recepte.
 • Par recepšu zālēm aptiekā būs jāmaksā. Pacientam jāsedz no 0 % līdz 80 % zāļu cenas.
 • Neaizmirstiet aptiekā paņemt čeku, kur būtu norādīts zāļu nosaukums un samaksātā summa. Ar to varēsit pieprasīt kompensāciju Beļģijas veselības apdrošināšanas iestādēs.

Ātrā medicīniskā palīdzība

 • Jums jāmaksā standartmaksa, kā arī papildus par katru nobraukto kilometru. Beļģijas valsts veselības apdrošināšanas sistēma atlīdzina 50 % izdevumu.

Ātrās palīdzības helikopters

 • Informācijas nav.

Kompensācija

Varat vērsties vērsties kādā jūsu izvēlētā iestādē: “ziekenfonds”, “mutualité” vai citā “organisme assureur”. Lai saņemtu kompensāciju, jums ir jāuzrāda Eiropas veselības apdrošināšanas karte (vai kāds cits dokuments, kuru izsniedzis jūsu apdrošinātājs), kā arī oficiālie dokumenti, kurus izsniegusi persona vai struktūra, kas jums sniedza ārstniecības pakalpojumus.

Recepšu zāles

Plašāka informācija pieejama te:

INAMI (FR) / RIZIV (NL)
(Valsts Veselības un invaliditātes apdrošināšanas institūts)

Tālr.: +32 2 739 73 21 (franču, nīderlandiešu, vācu un angļu val.)
Tālr.: +32 2 739 73 10 (franču, nīderlandiešu, angļu val.)
Tālr.: +32 2 739 73 14 (franču, nīderlandiešu, angļu val.)
Tālr.: +32 2 739 73 15 (franču, nīderlandiešu, vācu un angļu val.)
Tālr.: +32 2 739 73 16 (franču, nīderlandiešu, angļu val.)

E-pasts: rir@riziv.fgov.be
Tīmekļa vietne: www.riziv.be (nīderlandiešu val.); www.inami.be (franču val.)

Ja nepaguvāt pieprasīt kompensāciju, kamēr atradāties Beļģijā, pēc atgriešanās mājās sazinieties ar savas valsts veselības apdrošināšanas iestādi.


Līdzmaksājums

Plašāka informācija pieejama te:

Valsts Veselības un invaliditātes apdrošināšanas institūts

NIHDI (en) - RIZIV (nl) - INAMI (fr) - LIKIV (de)

Tālr.: +32 2 739 73 21 (franču, nīderlandiešu, vācu un angļu val.)

Tālr.: +32 2 739 73 14 (franču, nīderlandiešu, angļu val.)

Tālr.: +32 2 739 73 15 (franču, nīderlandiešu, vācu un angļu val.)

Tālr.: +32 2 739 73 16 (franču, nīderlandiešu, angļu val.)

Tālr.: +32 2 739 73 10 (franču, nīderlandiešu, angļu val.)

E-pasts: rir@riziv.fgov.be


Dialīze, skābeklis un ķīmijterapija
 • Ja vajadzīga dialīze, vietnē Global Dialysis sameklējiet tuvāko dialīzes centru.
 • Ja vajadzīga skābekļa terapija, sazinieties ar uzturēšanās vietai tuvāko aptieku.
 • Ja nepieciešama ķīmijterapija, sazinieties ar valsts veselības apdrošināšanas biroju. Tā vietne: nīderlandiešu un franču valodā.

Ja karte ir pazaudēta vai nozagta

Kontaktinformācija Beļģijas izsniegtu EVAK karšu turētājiem

Sazinieties ar savu Beļģijas veselības apdrošināšanas fondu.

Ja to nezināt, vērsieties Valsts Veselības un invaliditātes apdrošināšanas institūtā.

NIHDI (en) - RIZIV (nl) - INAMI (fr) - LIKIV (de)

Tālr.: +32 2 739 73 21 (franču, nīderlandiešu, vācu un angļu val.)

Tālr.: +32 2 739 73 14 (franču, nīderlandiešu, angļu val.)

Tālr.: +32 2 739 73 15 (franču, nīderlandiešu, vācu un angļu val.)

Tālr.: +32 2 739 73 16 (franču, nīderlandiešu, angļu val.)

Tālr.: +32 2 739 73 10 (franču, nīderlandiešu, angļu val.)

E-pasts: rir@riziv.fgov.be