Naršymo kelias

Nenumatytas gydymasis - Belgija

Būtinoji medicinos pagalba

Skambinkite 100 arba 112

INAMI (prancūzų k.) / RIZIV (nyderlandų k.)
(Nacionalinis sveikatos ir negalios draudimo institutas)

Telefonas +32 2 739 73 21 (nyderlandų, prancūzų, anglų, vokiečių k.)
Telefonas +32 2 739 73 10 (nyderlandų, anglų, prancūzų k.)
Telefonas +32 2 739 73 14 (nyderlandų, anglų, prancūzų k.)
Telefonas +32 2 739 73 15 (nyderlandų, anglų, prancūzų, vokiečių k.)
Telefonas +32 2 739 73 16 (nyderlandų, prancūzų ir anglų k.)

E. paštas rir@riziv.fgov.be
Interneto svetainė www.riziv.be (nyderlandų k.); www.inami.be (prancūzų k.)
Sveikatai skirtas Belgijos vyriausybės portalas


Gydymas, išlaidos, kompensavimas

Gydytojai

 • Gydytojui už paslaugas turite mokėti iš karto, bet galite gauti iki 75 % išlaidų kompensaciją, jei pasirinktai vietos sveikatos draudimo įstaigai pateiksite dokumentą „Attestation de soins donnés / Getuigschrift voor verstrekte hulp“.
 • Pasirūpinkite, kad gydytojas jums išduotų žalios spalvos lapą „Attestation de soins donnés / Getuigschrift voor verstrekte hulp“, kuriame būtų nurodyta jūsų sumokėta suma.

Stomatologai

 • Stomatologui už paslaugas turite mokėti iš karto, bet galite gauti iki 75 % išlaidų kompensaciją, jei pasirinktai vietos sveikatos draudimo įstaigai pateiksite dokumentą „Attestation de soins donnés / Getuigschrift voor verstrekte hulp“.
 • Pasirūpinkite, kad stomatologas jums išduotų lapą „Attestation de soins donnés / Getuigschrift voor verstrekte hulp“, kuriame būtų nurodyta jūsų sumokėta suma.

Gydymas ligoninėje

 • Gydytojo siuntimo nereikia ir bet kurioje ligoninėje galite kreiptis į kurį norite gydytoją specialistą.
 • Jei nepateiksite Europos sveikatos draudimo kortelės (arba laikino vietoj jo išduoto pažymėjimo), turėsite mokėti visą kainą. Tačiau vėliau galėsite prašyti kompensacijos vienoje iš Belgijos sveikatos draudimo organizacijų. Pasirinktoje vietos sveikatos draudimo įstaigoje turite pateikti sąskaitą faktūrą ir dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad sumokėjote.

Receptai

 • Vaistinėje turėsite pateikti gydytojo išrašytą receptą
 • ir sumokėti už vaistus. Išlaidų, kurias turi padengti pacientas, dalis – nuo 0 % iki 80 %.
 • Pasirūpinkite, kad vaistininkas jums duotų čekį, kuriame būtų nurodyta, kokius vaistus įsigijote ir kiek už juos sumokėjote. Pateikęs šį čekį galite reikalauti kompensacijos vienoje iš Belgijos sveikatos draudimo organizacijų.

Greitoji pagalba

 • Reikia mokėti vienkartinę įmoką ir mokestį už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą. Pagal Belgijos valstybinio sveikatos draudimo sistemą kompensuojama 50 % išlaidų.

Oro greitoji pagalba

 • Informacijos nėra.

Kompensavimas

Galite rinktis, į kurią organizaciją kreiptis (“ziekenfonds”, “mutualité” arba “organisme assureur”). Prašydamas kompensacijos pateikite ESDK (arba kitą jūsų draudiko išduotą dokumentą) ir oficialų jus gydžiusio asmens arba organizacijos jums išduotą dokumentą.

Receptai

Daugiau informacijos

INAMI (prancūzų k.) / RIZIV (nyderlandų k.)
(Nacionalinis sveikatos ir negalios draudimo institutas)

Tel. +32 2 739 73 21 (nyderlandų, prancūzų, anglų, vokiečių k.)
Telefonas +32 2 739 73 10 (nyderlandų, anglų, prancūzų k.)
Telefonas +32 2 739 73 14 (nyderlandų, anglų, prancūzų k.)
Telefonas +32 2 739 73 15 (nyderlandų, anglų, prancūzų, vokiečių k.)
Telefonas +32 2 739 73 16 (nyderlandų, prancūzų, anglų k.)

E. paštas rir@riziv.fgov.be
Interneto svetainė www.riziv.be (nyderlandų k.); www.inami.be (prancūzų k.).

Jei pareikalauti kompensacijos viešėdamas Belgijoje negalėjote, grįžęs į savo šalį dėl jos kreipkitės į savo nacionalinio sveikatos draudimo įstaigą.


Paciento mokama dalis

Daugiau informacijos

Nacionalinis sveikatos ir negalios draudimo institutas

NIHDI (anglų k.), RIZIV (nyderlandų k.), INAMI (prancūzų k.), LIKIV (vokiečių k.)

Telefonas +32 2 739 73 21 (nyderlandų, prancūzų, anglų, vokiečių k.)

Telefonas +32 2 739 73 14 (nyderlandų, anglų, prancūzų k.)

Telefonas +32 2 739 73 15 (nyderlandų, anglų, prancūzų, vokiečių k.)

Telefonas +32 2 739 73 16 (nyderlandų, prancūzų, anglų k.)

Telefonas +32 2 739 73 10 (nyderlandų, anglų, prancūzų k.)

E. paštas rir@riziv.fgov.be


Dializė, deguonis ir chemoterapija
 • Jei jums reikia dializės, raskite artimiausią dializės centrą dializei skirtoje svetainėje.
 • Jei jums reikia deguonies, kreipkitės į vietos, kurioje apsistojote, vaistinę.
 • Jei jums reikia chemoterapijos, susisiekite su valstybine sveikatos draudimo tarnyba (puslapiai tik nyderlandų ir prancūzų kalbomis).

Jei kortelė pamesta ar pavogta

Kontaktinė informacija asmenims, kurių Europos sveikatos draudimo kortelės išduotos Belgijoje

Kreipkitės į savo Belgijos sveikatos draudimo įstaigą.

Jei nežinote, kuri Belgijos sveikatos draudimo įstaiga yra jūsų, kreipkitės į Nacionalinį sveikatos ir negalios draudimo institutą

NIHDI (anglų k.), RIZIV (nyderlandų k.), INAMI (prancūzų k.), LIKIV (vokiečių k.)

Telefonas +32 2 739 73 21 (nyderlandų, prancūzų, anglų, vokiečių k.)

Telefonas +32 2 739 73 14 (nyderlandų, anglų, prancūzų k.)

Telefonas +32 2 739 73 15 (nyderlandų, anglų, prancūzų, vokiečių k.)

Telefonas +32 2 739 73 16 (nyderlandų, prancūzų, anglų k.)

Telefonas +32 2 739 73 10 (nyderlandų, anglų, prancūzų k.)

E. paštas rir@riziv.fgov.be